Sukcese (ekologie)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sukcese je ekologický termín označující vývoj a změny ve složení společenstev v ekosystému a představy o něm. Rozlišujeme tzv. primární sukcesi, odehrávající se de novo na novém území (čili popisující vznik společenstev) – např. na právě vzniklém sopečném ostrově (atolu), a sekundární sukcesi, která se zaobírá vývojem v již existujících společenstvech – například zarůstání uměle vzniklých a neudržovaných luk.

I takto to může začít

Princip sukcese

Když rostliny rostou, mění své prostředí například vytvářením většího stínu nebo ovlivňováním úrodnosti půdy. Nakonec se místo stane méně vhodné pro rostliny, které tam právě rostou, a vhodnější pro rostliny s odlišnými požadavky. Protože semena a výtrusy se snadno přenášejí vzduchem, začne se tu dařit mladým rostlinám jiných druhů a celé společenstvo se mění. Nakonec převládne zcela nová skupina rostlin, které zvítězily v boji o světlo, vodu a živiny. S postupem změn vegetace dochází i ke změnám živočišných populací, neboť tím, jak se střídají rostliny, se mění také dostupná potrava a nabízený úkryt pro živočichy.

Přírodní sukcese je řádný a předvídatelný sled změn v rostlinstvu osídlujícím určité území. Tyto změny pokračují tak dlouho, dokud se rostlinné společenstvo v určitém bodě neustálí a není dosaženo takzvaného klimaxového společenstva. Závisí na množství činitelů, zvláště na podnebí a půdních podmínkách, které rostliny patří do klimaxového společenstva. Trávy představují klimaxové společenstvo v euroasijské stepi a v srdci Severní Ameriky; smrky, jedle a jiné severské vždyzelené stromy dominují rozsáhlé oblasti jižně od polárního kruhu.

Jak sukcese začíná

Oheň, sopečné výbuchy, prachové bouře, vichřice, ledovce, záplavy, tedy jakékoliv narušení vegetace muže přerušit sukcesi a částečně nebo zcela obnažit půdu a nastavit znovu první stádia sukcese. (Obvykle zůstane na místě zbytek půdy a rostlin.) Prudký výbuch sopky Krakatoa nedaleko ostrova Jáva v roce 1883 zabil veškerý život v okolí tím, že povrch pokryl popelem a pyroklastickým materiálem. Během prvního roku se v popelu začaly objevovat trávy a jiné pionýrské rostliny; během padesáti let se ostrovy úplně pokryly vegetací a složení rostlin bylo téměř nerozeznatelné od složení na ostatních ostrovech v této oblasti. Případ z nedávné doby: obnova porostu v oblasti hory Svaté Heleny na pacifickém pobřeží na severozápadě Spojených státu začala už v době, kdy výbuch sopky ještě dozníval. K přírodním procesům, které utvářejí krajinu patří také lesní požáry způsobené často bleskem.

Příklady v praxi

Sukcese se odehrává pomalu a změny nezaznamenáme, pokud nejsou dokumentovány fotograficky nebo perem. Sukcesní změny však můžou být pozorovány i jiným způsobem – spíše v prostoru nežli v čase. Existují místa, kde lze na několika desítkách metrů pozorovat panoráma přírody vyvíjející se po staletí. Takovým místem jsou písečné duny. Jsou to nejprve kopečky bez života, které vznikají na pobřeží působením větru a vln; jejich sterilní písek je nepřátelský téměř ke všem rostlinám (také k živočichům, kromě dočasných návštěvníků). Brzy však se na nich objevují trávy, které poléhavými stonky a sítí kořenů zadržují částice písku. Plážové trávy duny stabilizují, a když odumřou a rozloží se, zlepší úrodnost písku. Když začnou na dunách růst jiné druhy rostlin, plazí se trávy směrem k pobřeží, kde vítr a vlny tvoří nové duny. V korytech mezi dunami a na jejich svazích rostou keře. Později převládnou na mnoha místech borovice a širokolisté stromy. Na mořském pobřeží nebo březích jezera lze všechna tato stádia vidět během procházky od pláže směrem do vnitrozemísterilní písek, řídká vegetace, později křovinaté porosty a nakonec les.

Místem, kde lze vidět sukcesi odehrávající se v čase, je dvůr anebo opuštěné místo. Když trávník nesečeme pravidelně anebo ponecháme pozemek bez zásahu, objeví se brzy plevele. Nejsou-li plevele s hlubokými kořenovými systémy zlikvidovány, zvítězí v soutěži o vodu a živiny nad trávami. Bez další péče osídlí pozemek časem keře a potom stromy.

Logo Wikimedia Commons Galerie sukcese na Wikimedia Commons