Přeskočit na obsah

Stejnopohlavní manželství v Argentině

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Stejnopohlavní manželství je v Argentině legální od 22. července 2010.

Argentina byla první zemí Latinské Ameriky, druhou zemí amerického kontinentu a druhou zemí ležící na Jižní polokouli, která umožnila legalizovala stejnopohlavní sňatky na celostátní úrovni.[1] Z celosvětového hlediska byla desátou zemí, která legalizovala stejnopohlavní manželství.[2]

Registrované partnerství[editovat | editovat zdroj]

V první dekádě 21. století bylo registrované partnerství legalizováno ve čtyřech argentinských jurisdikcích: Autonomní město Buenos Aires (2002),[3], Provincii Río Negro (2003),[4] městě Vila Carlos Paz (2007) [5] a městě Río Cuarto (2009).[6] Registrované partnerství poskytovalo homosexuálním párům pouze limitovaná práva a povinnosti ve srovnání s manželstvím. Vstoupit do něj mohly například pouze páry žijící ve společné domácnosti po určitou časovou dobu, zpravidla se jednalo o jeden až dva roky.

Registrované partnerství pak bylo legalizováno na celostátní úrovni od 1. srpna 2015, kdy vstoupil v účinnost nový Código Civil y Commercial, který nahradil předchozí argentinský občanský zákoník.[7] Po přijetí parlamentem v říjnu 2014 a následném podpisu argentinské prezidentky 7. října 2014 nemá registrované partnerství stejný právní status jako manželství. Nicméně je chápáno jako variantní instituce určená k zakládání rodiny, z čehož mu vyplývají také určité benefity.[8][9]

Neregistrované soužití[editovat | editovat zdroj]

19. srpna 2008 oznámila vláda Cristiny Fernandézové-Kirchnerové, že by páry žijící ve společné domácnosti minimálně pět let měly mít právo na pozůstalostní důchody po zemřelých partnerech. Jednalo se tehdy o první vstřícné vládní gesto vůči homosexuálním párům, neboť zákon o neregistrovaném soužití měl platit v celé Argentině.[10] Čtyři argentinské odbory pak následně začaly tlačit na rozšíření zdravotních benefitů Národního bezpečnostního systému i na stejnopohlavní partnery zaměstnanců, na něž se tento systém vztahuje (systém spolupracuje i s odbory v oblasti zdravotnictví). Benefity jsou přístupné pedagogům, pracovníkům bank a pojišťoven, vládním představitelům a zaměstnancům v oblasti letecké dopravy. V prosince 2005 rozhodl soudce, že věznice na území provincie Córdoba jsou povinné umožňovat stejnopohlavním partnerům osob ve výkonu trestu odnětí svobody manželské návštěvy. Stejně tak je z rozhodnutí córdobského soudu protiprávní jakkoli penalizovat homosexuální vztahy mezi vězni.[11][12]

Stejnopohlavní manželství[editovat | editovat zdroj]

Právní aspekty stejnopohlavního soužití v Jižní Americe
     Manželství
     Státy vázané rozhodnutím IACHR
     Registrované partnerství
     Neregistrováno
     Stejnopohlavní manželství zakázáno
     Homosexuální pohlavní styk je nezákonný
Manifest na podporu stejnopohlavního manželství, Buenos Aires

Dva týdny před volbami v roce 2009 vyjádřil argentinský ministr spravedlnosti Aníbal Fernández podporu legalizaci stejnopohlavního manželství na půdě Kongresu. Svá prohlášení opíral o boj s diskriminací a většinovou podporu u argentinské veřejnosti. Fernández taktéž připomněl, že bývalý prezident Argentiny Néstor Kirchner a manžel tehdejší argentinské prezidentky Cristiny Fernándezové-Kirchnerové, ve své funkci podporoval společenskou diskuzi na téma stejnopohlavního manželství. Fernándezová-Kirchnerová tehdy k této problematice nezaujímala jasný postoj. Fernández řekl, že sám osobně sepíše návrh příslušného zákona, a že se jeho resort jako jediný bude zabývat všemi jeho aspekty.[13] Žádný návrh nebyl tou dobou prezentován.

Na konci roku 2009 se Kongres zabýval dvěma návrhy zákonů - jeden z dílny Silvia Augsburgerové (Socialistická strana) a druhý z dílny Vilmy Ibarrové (Nuevo Encuentrové) - měnícími článek 172 občanského zákoníku. 27. října 2009 se návrhy zákona o stejnopohlavním manželství vedly diskuze na půdě Výboru Sněmovny poslanců pro rodinu, ženy, děti a mládež.[14][15][16][17] Ibarrová řekla, že by stejnopohlavní sňatky mohly být v Argentině legální ještě v roce 2009.[18] Debaty o návrzích pokračovaly 5. a 9. listopadu, a pak byly odloženy na březen 2010.[19][20][21] Podle tehdejších průzkumů veřejného mínění souhlasilo s legalizací stejnopohlavního manželství 70 % Argentinců.[22]

15. dubna 2010 doporučil Výbor Sněmovny poslanců pro rodinu, ženy, děti a mládež přijetí zákona o stejnopohlavním manželství.[23][24] 5. května 2010 přijala Sněmovna poslanců návrh zákona o stejnopohlavním manželství poměrem hlasů 125:109.[25][26][27] 6. července doporučil Senátní výbor pro právní záležitosti zamítnutí návrhu.[28] K hlasování došlo 14. července.[29] Po dlouhé rozpravě, která trvala až do následujícího dne 15. července, byl návrh zákona o stejnopohlavním manželství přijat Senátem v poměru hlasů 33:27.[30][31][32] 21. července byl návrh podepsán argentinskou prezidentkou Cristinou Fernándezovou-Kirchnerovou.[33][34][35] 22. července byl nový zákon publikován v promulgační listině. Účinným se stal ten samý den.[36][37] Možností uzavřít sňatek získaly homosexuální páry žijící v Argentině stejná práva a povinnosti, jako mají heterosexuální manželé, včetně možnosti adopce dětí.[38] První manželství byla uzavřená 30. července 2010.[39][40]

27. července 2012 se gay pár Alejandro Grinblat a Carlos Dermgerd z Buenos Aires stali prvními muži v Latinské Americe, který měl společná rodičovská práva k nově narozenému dítěti.[41] Jejich syn Tobias, který se stal prvním argentinským dítětem s dvěma otci v rodném listě, je biologickým dítětem jednoho z nich. Počat byl prostřednictvím surogátního mateřství.[42]

Soudní rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Argentinská prezidentka Cristina Fernándezová Kirchnerová podepisuje zákon, který umožňuje homosexuálním párům uzavírat manželství.

12. listopadu 2009 rozhodl soud v Buenos Aires, že manželství dvou mužů Alexe Freyere a José María Belly je v souladu s články 172 a 188 argentinského občanského zákoníku neústavní.[43][44] Starosta Buenos Aires Mauricio Macri řekl, že se proti soudnímu rozhodnutí neodvolá.[45][46] I tak si ale kauzu převzal argentinský nejvyšší soud.[47] V prosinci 2009 nařídila guvernérka Tierra del Fuega Fabiana Ríosová tamnímu matričnímu úřadu gay pár oddat a registrovat jeho sňatek. 28. prosince byli oba muži oficiálně sezdáni v Ushuaie, hlavním městě argentinské provincie Tierra del Fuego. Jednalo se o první homosexuální pár v Latinské Americe, který uzavřel manželství.[48] 14. dubna 2010 bylo manželství prohlášeno za neplatné.[49][50] Jelikož nebylo soudní rozhodnutí řádně doručeno oběma stranám, zůstalo gay manželství de facto legálním.[51] Oba muži oznámili, že jsou připraveni se v případě potřeby odvolat.[52][53] Pár byl nakonec v roce 2015 rozveden. Argentinský novinář Bruno Bimbi k nim poznamenal, že ačkoliv byli oba muži homosexuální orientace, neexistoval mezi nimi žádný intimní vztah. Jediné, oč usilovali, byl boj za práva LGBT. Jejich manželství bylo tudíž bylo účelové.[54]

10. března 2010 rozhodl soudce v Buenos Aires o neplatnosti dalšího homosexuálního manželství, tentokrát mezi Damiánem Barnathem a Jorgem Estebanem Salazerem Capónem.[55] 16. dubna bylo zrušeno v pořadí již třetí stejnopohlavní manželství. Soudce ve svém rozsudku zneplatňujícím sňatek dvou žen poznamenal, že matriční úřady v Buenos Aires rozeznávají pouze manželství mezi mužem a ženou.[56][57] Správní soudkyně Elena Liberatori později toto rozhodnutí zrušila a rozhodla, aby lesbické manželství bylo opětovně deklarováno jako platné. Příslušné matrice rovněž nařídila, aby soudu doručila zneplatněnou manželskou licenci.[58]

Po prvním legalizovaném stejnopohlavním manželství v prosinci 2009 se sedm dalších homosexuálních párů dožadovalo práva na uzavření manželství, a to před přijetím celostátního zákona, který legalizoval v Argentině homosexuální sňatky.[59] The Supreme Court was hearing several cases concerning the right of same-sex couples to marry.[60] 2. července 2010 některá média informovala, že Nejvyšší soud Argentiny rozhodl v případě Maríe Rachidové a Claudie Castrové, že články 172 a 188 argentinského občanského zákoníku jsou neústavní.[61][62]

Statistiky[editovat | editovat zdroj]

Počet homosexuálních párů, které v Argentině uzavřely manželství, je podle jednotlivých provincií následující:[63][64]

Subdivision Manželství
(k červenci 2012)
Manželství
(k červenci 2015)
Buenos Aires, federální distrikt 1,405 2,998
Buenos Aires 1,455 2,278
Catamarca 49 54
Chaco 51 80
Chubut 47 65
Córdoba 632 970
Corrientes 31 170
Entre Ríos 128 215
Formosa 44 68
Jujuy 56 59
La Pampa 58 74
La Rioja 31 49
Mendoza 389 415
Misiones 64 98
Neuquén 101 114
Río Negro 64 79
Salta 178 210
San Juan 70 76
San Luis 37 55
Santa Cruz 35 61
Santa Fe 664 895
Santiago del Estero 42 71
Ohňová země 14 44
Tucumán 199 225

Rok po přijetí zákona o stejnopohlavním manželství bylo v Argentině uzavřeno celkem 9 362 homosexuálních sňatků,[65][66] z toho se 2 683 odehrálo na území federálního distriktu Buenos Aires a 1 998 v provincii Buenos Aires.

Sedm let od legalizace stejnopohlavního manželství bylo v Artentině uzavřeno 16 200 homosexuálních sňatků, z toho 4 286 na území federálního distriktu Buenos Aires a 3 836 v provincii Buenos Aires.[67] Jelikož argentinské zákony povolují uzavřít manželství jak tuzemcům, tak i cizozemcům, využívají možnosti uzavřít manželství i zahraniční homosexuální páry, většinou ze sousední Paraguaye a Chile. Argentina, zejména pak její hlavní město Buenos Aires, si tímto krokem vybudovala postavení nejpopulárnější destinace pro homosexuální páry, které se chystají uzavřít manželství.[68]

Do července 2018 bylo v Argentině uzavřeno 18 000 stejnopohlavních manželství.[69]

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Podle průzkumu Pew Research Center uskutečněném od 15. listopadu 2013 do 8. ledna 2014 podporovalo stejnopohlavní manželství 52 % Argentinců, zatímco 40 % bylo proti.[70][71]

Průzkum Ipsos z roku 2015 shledal nárůst podpory stejnopohlavního manželství z 52 % na 59 %. Dalších 16 % podporovalo registrované partnerství, nebo jinou formu soužití homosexuálních párů.[72]

Podle AmericasBarometer z roku 2017 souhlasilo se stejnopohlavním manželství 65 % Argentinců.[73]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Same-sex marriage in Argentina na anglické Wikipedii.

 1. FORERO, Juan. Argentina becomes second nation in Americas to legalize gay marriage. www.seattletimes.com. seattletimes.nwsource.com, July 15, 2010. Dostupné online [cit. July 15, 2010]. 
 2. FASTENBERG, Dan. International Gay Marriage [online]. July 22, 2010 [cit. 2011-11-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-25. 
 3. Same-sex couples legal in BA. Buenos Aires Herald. Dostupné v archivu pořízeném dne September 28, 2007.  Archivovaná kopie. www.buenosairesherald.com [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-09-28. 
 4. En 5 años, sólo 10 parejas gays pasaron por el Registro Civil. Diario Río Negro. February 3, 2008. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-10-07. (španělsky)  Archivovaná kopie. www.rionegro.com.ar [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-10-07. 
 5. Córdoba: aprueban la unión civil entre homosexuales en Villa Carlos Paz. Diario Clarín. November 23, 2008. Dostupné online. (španělsky) 
 6. (španělsky) Río Cuarto: aprueban la unión civil de parejas gays, May 7, 2009
 7. CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN [online]. Biblioteca Jurídica Central [cit. 2016-03-22]. Dostupné online. (španělsky) 
 8. (španělsky) Código Civil y Comercial de la Nación Archivováno 21. 7. 2015 na Wayback Machine.
 9. Libertad con responsabilidad y solidaridad: la regulación de las uniones convivenciales en el Código Civil y Comercial [online]. Sistema Argentino de Información Juridica, 15 July 2015. Dostupné online. (španělsky) 
 10. Argentina grants gay couples partner pensions, CNN, August 19, 2008
 11. Judge OKs conjugal visits for gay prisoners [online]. Laht.com [cit. 2011-11-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-16. 
 12. Homosexual Rights Around The World [online]. Web.archive.org, December 10, 2005 [cit. 2011-11-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne December 10, 2005. 
 13. Aníbal Fernández supports parliamentary debate on same-sex marriages [online]. Buenosairesherald.com [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. 
 14. BOLCER, Julie. Argentina Debates Gay Marriage [online]. Advocate.com [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne November 1, 2009. 
 15. Matrimonio homosexual, un derecho en discusión [online]. [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. (španělsky) 
 16. Debate el Congreso el matrimonio gay [online]. [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-10-31. (španělsky) 
 17. El matrimonio gay es debate parlamentario [online]. October 27, 2009 [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. (španělsky) 
 18. Diputados aprobaría este año el proyecto de matrimonio gay [online]. [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. (španělsky) 
 19. Avanza en Argentina el debate sobre el matrimonio homosexual con la experiencia del caso español [online]. [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-01. (španělsky) 
 20. Duro rechazo de la Iglesia argentina al casamiento gay [online]. Translate.googleusercontent.com [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-01. (španělsky) 
 21. Diputados: la ley del matrimonio gay se postergó para el 2010 [online]. November 10, 2009 [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne July 22, 2011. (španělsky) 
 22. Long Brenhaug. Congress begins to debate gay marriage [online]. M24 Digital, July 10, 2010 [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne March 25, 2011. 
 23. Diputados ya puede tratar la ley de matrimonio homosexual [online]. April 15, 2010 [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne April 19, 2010. (španělsky) 
 24. El proyecto sobre matrimonio gay quedó habilitado para ser tratado en el recinto de Diputados [online]. [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-07-22. (španělsky) 
 25. Lower House votes in favour of same-sex marriage, allows adoption [online]. Buenosairesherald.com [cit. 2010-07-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-31. 
 26. Lower House approves gay marriage [online]. May 5, 2010 [cit. 2019-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne July 23, 2012. 
 27. BOLCER, Julie. Argentina's Lower House OKs Marriage Bill [online]. May 4, 2010. Dostupné online. 
 28. This is how the Argentineans representatives voted on the preliminary on gay marriage [online]. M24 Digital, September 22, 2011 [cit. 2013-03-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne July 23, 2012. 
 29. Key Argentine Senate Panel Advises Against Gay Marriage Bill [online]. Ontopmag.com, July 6, 2010 [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. 
 30. WARREN, Michael. Argentina legalizes gay marriage in historic vote. www.google.com. Google News, July 15, 2010. Dostupné v archivu pořízeném dne July 20, 2010. 
 31. Dwyer Arce. Argentina Senate passes same-sex marriage legislation [online]. JURIST – Paper Chase, July 15, 2010. Dostupné online. 
 32. Upper House approves same-sex marriage bill after marathon-like debate [online]. Buenosairesherald.com, July 13, 2010 [cit. 2011-11-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-06. 
 33. CFK enacts same-sex marriage law, says 'we live in a more equal society' [online]. Buenosairesherald.com, July 21, 2010 [cit. 2011-11-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-31. 
 34. President Cristina Fernandez Ratifies Argentine Gay Marriage Law [online]. Ontopmag.com, July 21, 2010 [cit. 2011-11-20]. Dostupné online. 
 35. Argentina's gay marriage law signed by president [online]. Signonsandiego.com [cit. 2011-11-20]. Dostupné online. 
 36. (španělsky) Boletin Oficial de la Republica Argentina Buenos Aires, jueves 22 de julio de 2010 Archivováno 27. 7. 2011 na Wayback Machine.
 37. (španělsky) Se publicó en el Boletín Oficial la ley de matrimonio homosexual Archivováno 6. 7. 2011 na Wayback Machine.
 38. Mail Foreign Service. Argentina defies Catholic Church and becomes first Latin America country to legalise gay marriage [online]. UK: July 15, 2010 [cit. 2011-11-20]. Dostupné online. 
 39. BA couple becomes first same-sex marriage in the city [online]. Buenosairesherald.com, July 30, 2010 [cit. 2011-11-20]. Dostupné online. 
 40. Argentine gay couple tie knot under new marriage law [online]. BBC, July 30, 2010 [cit. 2011-11-20]. Dostupné online. 
 41. Gay couple's baby a first in Argentina [online]. August 6, 2012. Dostupné online. 
 42. Argentina issues its first same-sex parent birth certificate Archivováno 21. 1. 2019 na Wayback Machine. Gay Star News
 43. Argentine Court Opens Door To Gay Marriage [online]. Ontopmag.com, November 14, 2009 [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. 
 44. Judge authorizes Argentina's first gay marriage [online]. M24 Digital [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne March 7, 2012. 
 45. Buenos Aires mayor won't appeal same-sex ruling. edition.cnn.com. CNN, November 14, 2009. Dostupné online [cit. July 16, 2010]. 
 46. Macri will not appeal the ruling that enabled a gay wedding [online]. M24 Digital [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne March 7, 2012. 
 47. Argentine judge stops gay marriage. BBC News. November 30, 2009. Dostupné online. 
 48. Argentine gay couple becomes first in region to marry. BBC News. December 29, 2009. Dostupné online [cit. October 1, 2010]. 
 49. Andrés Duque. Argentina: Tierra del Fuego court annuls first Latin American same-sex marriage [online]. Blabbeando.blogspot.com, April 14, 2010 [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. 
 50. DUQUE, Andrés. Argentina: Tierra del Fuego court annulls first Latin American same-sex marriage. Blabbeando. April 14, 2010. Dostupné online [cit. March 14, 2013]. 
 51. Abogada de pareja gay asegura que "el matrimonio está vigente" [online]. [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-04-17. (španělsky) 
 52. El primer matrimonio gay aseguró no haber recibido la notificación sobre la "inexistencia" del enlace [online]. July 14, 2010 [cit. 2010-07-15]. Dostupné online. (španělsky) 
 53. Boda gay: "Seguimos legalmente casados" [online]. [cit. 2010-07-15]. Dostupné online. (španělsky) 
 54. Revelan que el matrimonio de Alex Freyre y José Di Bello fue por militancia [online]. La Nación, February 27, 2015 [cit. 2017-02-18]. Dostupné online. (Spanish) 
 55. Argentina judge revokes same-sex 'marriage' decision [online]. Catholicnewsagency.com [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. 
 56. Judge declares "null and non existent" first lesbian marriage in Argentina [online]. En.mercopress.com, April 17, 2010 [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. 
 57. Argentine Judges Nix Gay Nuptials [online]. Santiagotimes.cl, April 18, 2010 [cit. 2010-07-16]. Dostupné online. 
 58. Judge now reaffirms Argentina's first lesbian marriage [online]. Gaynewswatch.com, April 19, 2010 [cit. 2010-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-11-09. 
 59. Eighth Gay Couple Marries In Argentina [online]. Ontopmag.com, June 30, 2010 [cit. 2010-07-19]. Dostupné online. 
 60. El matrimonio gay en Argentina podría tener luz verde si la Corte autoriza dos casos [online]. November 21, 2009 [cit. 2010-07-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne December 26, 2009. (španělsky) 
 61. (španělsky) Matrimonio homosexual: Corte Suprema ya tendría escrito el fallo a favor Archivováno 6. 7. 2011 na Wayback Machine.
 62. (španělsky) La Corte Suprema ya tendría preparado un fallo a favor del matrimonio gay Archivováno 6. 7. 2010 na Wayback Machine.
 63. (španělsky) En todo el país, ya se casaron más de seis mil parejas homosexuales
 64. (španělsky) A 5 años de la ley de matrimonio igualitario, casi 10.000 parejas se casaron: ¿Qué cambió en la familia argentina? Archivováno 19. 6. 2017 na Wayback Machine.
 65. A cuatro años de la sanción de la Ley del Matrimonio Igualitario, más de 9 mil parejas se casaron en Argentina [online]. July 15, 2014 [cit. 2019-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-01. (španělsky) 
 66. A cuatro años de la sanción de la ley, más de 9.300 parejas del mismo sexo se casaron en la Argentina [online]. July 15, 2014. Dostupné online. (španělsky) 
 67. (španělsky) En siete años de matrimonio igualitario, se casaron más de 16.200 parejas
 68. Buenos Aires is becoming a mecca for gay marriage tourism
 69. (španělsky) Argentina celebra 8 años de aprobada la Ley de Matrimonio Igualitario
 70. Religion in Latin America Chapter 5: Social Attitudes
 71. Religion in Latin America Appendix A: Methodology
 72. This Is How Many People Support Same-Sex Marriage In 23 Countries Around The World
 73. (španělsky) CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EN LAS AMÉRICAS, 2016/17

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]