Stavový popis systému

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Stavový popis systému se používá pro systémy s více vstupy a výstupy, tzv. MIMO systémy. Používá se maticový zápis.

Pojmy[editovat | editovat zdroj]

  • Stav systému - Je to nejmenší počet stavových proměnných, určuje ho stavový vektor
  • Stavový vektor - Jde o sloupcový vektor často značený , jehož složky tvoří stavové proměnné
  • Stavové proměnné - Jde o časové funkce, které určují stav dynamického systému
  • Stavový prostor - -rozměrný prostor reálných čísel
  • Vektor vstupů - Jde o sloupcový vektor
  • Vektor výstupů - Jde o sloupcový vektor
  • Stavové rovnice - Určují vazbu mezi stavem a vstupy a výstupy systému. Jsou dvě, zde popsané jsou lineární, časově invariantní.
  • Stavová trajektorie - Stav je vektor, jehož poloha se mění a na konci vytváří křivku

První stavová rovnice[editovat | editovat zdroj]

Umožňuje vazbu derivace stavové proměnné na libovolný vstup nebo výstup. Rovnice je

Druhá stavová rovnice[editovat | editovat zdroj]

Určuje vztah mezi vektorem výstupu a vektorem vstupu a vektorem stavu

Koeficienty rovnic[editovat | editovat zdroj]

Obecné stavové schéma systému
- matice vnitřních vazeb systému (matice systému)
- matice vazeb systému na vstup (matice řízení)
- matice vazeb výstupu na stav
- matice vazeb vstupu na výstup. Z hlediska dynamických vlastností je vliv zanedbatelný a považuje se často za nulový.

Určení matice přenosových funkcí ze stavového popisu[editovat | editovat zdroj]

Jde o jednoznačný převod, v podstatě se jedná o řešení obou stavových rovnic po provedení Laplaceovy transformace. Matice ,,, jsou známé. Matice je jednotková matice. Řešením je rovnice

Určení stavového popisu z jednorozměrných přenosů[editovat | editovat zdroj]

Převod není jednoznačný používají se tři algoritmy

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • I.Švarc, M.Šeda, M.Vítečková. Automatické řízení
  • P.Blaha, P.Vavřín. Řízení a regulace 1. Skriptum VUT