Přeskočit na obsah

Statistický soubor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Statistický soubor je základní pojem popisné (deskriptivní) statistiky; je to množina všech objektů (které nazýváme statistické jednotky), které jsou předmětem určitého statistického zkoumání. Tyto objekty mají určité vlastnosti, které ve statistice nazýváme znaky. Některé znaky používáme k vymezení statistického souboru, tyto znaky nazýváme identifikační znaky. Další znaky jsou předmětem statistického zkoumání; ty nazýváme sledované (zjišťované) znaky. Počet objektů v souboru nazýváme rozsah souboru.

V případě, že není možné zkoumat (měřit, zjišťovat vlastnosti) všech objektů (celé populace neboli základního souboru), ale pouze jeho části nazývané výběrový soubor, používá se inferenční statistika.

V praxi klademe na statistický soubor určitá omezení – zpravidla pracujeme s konečnou a neprázdnou množina objektů – statistických jednotek. Ke každé statistické jednotce zjišťujeme hodnotu jednoho nebo více sledovaných znaků. Jednotlivé hodnoty znaku značíme x1, x2, …, xn, kdy znaky kvantitativní mají hodnoty vyjádřené čísly a znaky kvalitativní mají hodnoty vyjádřeny slovním popisem. Počet všech prvků statistického souboru se nazývá rozsah souboru n.[1][2][3]

Často může znak x nabývat určitého počtu r různých hodnot, které označíme x*1, x*2, …, x*r. Pro každou možnou hodnotu x*j pak zjistíme, kolikrát se vyskytla mezi x1, x2, …, xn. Tomuto počtu nj říkáme četnost hodnoty x*j. Součet četností všech možných hodnot znaku je roven .[1]

Počítáme-li aritmetický průměr z tabulky rozdělení četností, musíme každou hodnotu násobit její četností, tzn. použijeme vzorec .[1]

  1. a b c ČERMÁK, Pavel a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z matematiky. Vyd. 3. opr. Brno: Didaktis, 2004, 208 s. Odmaturuj!. ISBN 80-735-8014-4.
  2. Základy statistiky. Matematika polopatě — pro základní, střední a vysoké školy [online]. c2006-2013 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: http://www.matematika.cz/zaklady-statistiky
  3. MAREK, Jaroslav. Popisná statistika [online]. 17. 12. 2009 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: http://mant.upol.cz/soubory/MC/p13.pdf Archivováno 4. 1. 2014 na Wayback Machine.

Související články

[editovat | editovat zdroj]