Státní sekretariát

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státní sekretariát
Emblem of the Holy See usual.svg
Secretaria Status

"Státní sekretariát pomáhá bezprostředně Nejvyššímu pontifikovi při výkonu jeho nejvyššího úřadu."
(Pastor Bonus, čl. 39)
Založena 1780
Adresa Palazzo Apostolico Vaticano
Città del Vaticano 00120
Státní sekretář kardinál Pietro Parolin (od roku 2013)
Substitut pro všeobecné záležitosti arcibiskup Giovanni Angelo Becciu (od roku 2011)
Sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Paul Richard Gallagher (od roku 2014)
Podsekretář pro vztahy se státy Mons. Antoine Camilleri (od roku 2013)
Asesor pro všeobecné záležitosti Mons. Paolo Borgia (od roku 2016)
Delegát pro papežskou reprezentaci arcibiskup Jan Romeo Pawłowski (od roku 2015)
Vedoucí protokolu Mons. José Avelino Bettencourt (od roku 2012)
web Státní sekretariát na vatican.va
Svatý stolecŘímskokatolická církev
Dikasterium Římské kurie


Státní sekretariát je odbor římské kurie, který je k dispozici papeži při řízení katolické církve. V jeho čele stojí Kardinál státní sekretář. Poslání státního sekretariátu definuje konstituce Pastor Bonus z roku 1988 v článcích 39 až 47.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Počátky státního sekretariátu sahají k Tajné komoře (Camera secreta) z doby papeže Martina V. a k Apoštolskému sekretariátu (Secretaria Apostolica) Inocence VIII. (1487), který ho zřídil pro úřední korespondenci v latinském jazyku. Jeho členy bylo 24 sekretářů, jeden z nich měl titul Secretarius domesticus a předsedal ostatním. Papež Lev X. pověřil sekretariát některými politickými úkoly, mj. řízením papežského státu. Vytvořil také úřad Secretarius intimus, který měl pomáhat kardinálovi sekretáři při řízení papežského státu a vést korespondenci v jiných jazycích než v latině a také korespondenci s nunciaturami. Význam sekretariátu vzrostl zejména po tridentském koncilu, kdy začal přebírat prvořadou pozici v římské kurii od Apoštolské kanceláře. Inocenc X. byl prvním papežem, který dal státnímu sekretariátu současný charakter úřadu. Po zániku papežského státu v roce 1870 byl státní sekretariát změněn apoštolskou konstitucí Sapienti Consilio papeže Pia X. z 29. června 1908. Další reforma sekretariátu se uskutečnila po Druhém vatikánském koncilu apoštolskou konstitucí Regimini Ecclesiae Universae z 15. srpna 1967. Papež Pavel VI. v motu proprio Quo aptius z 27. února 1973 ukončil činnost Apoštolské kanceláře a zrušil úřad kardinála-kancléře. Současnou strukturu státního sekretariátu ustanovil Jan Pavel II. apoštolskou konstitucí Pastor Bonus z 28. června 1988.

Struktura úřadu[editovat | editovat zdroj]

V čele státního sekretariátu stojí Kardinál státní sekretář. Ten je hlavním spolupracovníkem papeže při řízení katolické církve, nejvyšším představitele Apoštolského stolce na mezinárodní scéně a ve výjimečných případech reprezentuje osobu samotného papeže.

Státní sekretariát se dělí na dvě sekce:

Sekce pro obecné záležitosti[editovat | editovat zdroj]

Tato sekce se stará o vyřizování každodenní papežovy agendy. Zkoumá záležitosti, které je třeba řešit mimo řádnou kompetenci dalších odborů římské kurie. Podporuje vztahy se zmíněnými odbory a koordinuje jejich práci. Usměrňuje funkci papežských zástupců a jejich činnost, zvláště pokud jde o jednotlivé církve. Plní všechny povinnosti spojené se zastoupením jednotlivých států u Apoštolského stolce. Po dohodě s ostatními odpovědnými odbory se zabývá zastoupením a činnosti Apoštolského stolce u mezinárodních katolických i nekatolických organizací. Kromě toho sepisuje a vydává apoštolské konstituce, vyhlášky, apoštolské listy a další dokumenty, které mu papež svěří. Vyřizuje veškeré záležitosti týkající se jmenování do římské kurie a do dalších orgánů Apoštolského stolce, jejichž provedení a schválení přísluší papeži. Střeží olověnou pečeť a rybářský prsten. Stará se o vydávání bulletinu - Acta Apostolicae Sedis, šíří prostřednictvím Tiskové kanceláře zprávy o činnosti papeže a o aktivitách církve. Ve spolupráci s druhou sekcí dohlíží na L'Osservatore Romano, vatikánský rozhlas a vatikánské televizní studio. Přes statistickou kancelář sbírá a zveřejňuje údaje vztahující se k životu celé církve. Pečuje o vydávání Papežské ročenky.

Sekce pro vztahy se státy[editovat | editovat zdroj]

Sekce má za úkol starat se o vztahy s vládami států. Do činnosti tohoto oddělení spadá:

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ŠTÁTNY SEKRETARIÁT [online]. kbs.sk [cit. 2013-12-10]. Dostupné online.