Spoušť zbraně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Jazýček spouště u moderní pistole

Spoušť je mechanismus, který slouží k vyvolání výstřelu zbraně. Palné zbraně a kuše mají spoušť ovládanou prstem, typicky ukazovákem.

Funkce[editovat | editovat zdroj]

U palných zbraní se spoušť používá k odpálení náboje v komoře zbraně. Iniciace náboje je provedena zápalníkem, který za pomoci pružiny a kinetické energie iniciuje zápalku náboje. Moderní zbraně mají dva základní druhy bicích mechanismů - s kohoutem (kladívkem) nebo přímoběžným úderníkem.

Kohout či kohoutek je součástka, která se otáčí na čepu a při svém uvolnění udeří na zápalník. Kohout vyčnívá z obrysu zbraně a je možné ho napnout rukou. Pokud je kohout zcela skryt v rámu, označuje se jako kladívko. Výhodou kohoutového mechanismu je to, že střelec jasně vidí, jestli je bicí mechanimus napnutý nebo ne. Nevýhodou je možnost zachycení kohoutu o oděv při tasení zbraně a složitější manipulace se zbraní. V českém jazyce se občas nesprávně zaměňuje kohout se spouští. Výraz „stisknul kohoutek“ je nesmyslný, kohout se může napnout nebo vypustit, ale ne stisknout. Kohoutové mechanismy se používají u všech revolverů a u mnoha samonabíjecích pistolí (např. CZ 75).

Přímoběžný úderník je vlastně zápalník v jedné přímce s nábojem v komoře a bicí pružinou. Při napnutí mechanismu - typicky pohybem závěru vzad - je přímoběžný úderník posunut do své zadní polohy a zároveň stlačí bicí pružinu. Při stisku spouště je uvolněn ze záchytu a bicí pružina ho tlačí dopředu, kde iniciuje náboj. Úderníkové mechanismy eliminují potřebu kohoutu, ale střelec nemá přehled o stavu bicího mechanismu. Přímoběžný úderník se používá u většiny dlouhých zbraní a také u samonabíjecích pistolí (např Glock).

Spoušťové mechanismy[editovat | editovat zdroj]

Existuje mnoho typů spoušťových mechanismů. Mohou být kategorizovány podle funkce, kterou spoušť provádí. Kromě uvolnění kohoutu (nebo úderníku) může spoušť také napnout kohout (nebo úderník), otočit válcem u revolveru, deaktivovat pasivní pojistky a vybírat mezi polo nebo plně automatickým režimem střelby (Steyr AUG).

Jednočinná spoušť (Single Action - SA)[editovat | editovat zdroj]

Jednočinná spoušť provádí jednu činnost - uvolnění napnutého bicího mechanismu (kohoutu nebo úderníku). Chod spouště v tomto režimu je krátký a lehký. Před každým výstřelem musí být nejdříve napnut bicí mechanismus, ať už ručně, nebo automaticky. Tento typ spouště se vyskytuje u téměř všech dlouhých zbraní a také u některých revolverů (Colt SAA) a samonabíjecích pistolí (Colt 1911). Pokud je zbraň označena jako jednočinná (SA), pak to znamená, že disponuje pouze SA mechanismem. Obsluha SA zbraně je u různých druhů zbraní odlišná. Zatímco u SA revolveru musí střelec před každým výstřelem ručně napnout kohout, u SA pistole je potřeba napnout kohout jen před prvním výstřelem. Další napnutí již provádí automatika zbraně pomocí pohybu závěru.

Dvojčinná spoušť (Double Action - DA)[editovat | editovat zdroj]

Dvojčinná spoušť byla vynalezena Robertem Adamsem. Tato spoušť provádí dvě činnosti najednou - napíná bicí mechanimus a potom ho uvolní. U dvojčinných revolverů také zároveň otáčí válcem. Chod spouště v tomto režimu je mnohem delší a tvrdší než v SA. Dvojčinná spoušť se vyskytuje téměř výhradně u revolverů a samonabíjecích pistolí. Pokud je zbraň označena jako dvojčinná (DA), pak to znamená, že kromě DA režimu disponuje i SA režimem, což je poněkud zavádějící a nelogické. Proto se také někdy používá výraz SA/DA. U DA (SA/DA) revolveru si střelec může vybrat, jestli vystřelí v SA režimu, tj. napne kohout palcem a pak stiskne spoušť, nebo v DA režimu, tj. vystřelí dlouhým promáčknutím spouště. U DA (SA/DA) pistolí se DA režim může použít jen při prvním výstřelu, tj. náboj je v komoře a kohout je spuštěný. Další výstřely jsou už v SA režimu, protože kohout je napnut automatikou zbraně. Typickým příkladem dvojčinné pistole je CZ 75.

Výhradně dvojčinná spoušť (Double Action Only - DAO)[editovat | editovat zdroj]

Výhradně dvojčinná spoušť nebo spíše zbraň je taková zbraň, která má pouze DA režim spouště a už nikoliv SA. DAO spouště se používají většinou u malých obranných revolverů a pistolí. Výhodou tohoto řešení je jednodušší manipulace a vyšší bezpečnost - zbraň má pouze jeden stále stejný a poměrně velký odpor spouště, což snižuje možnost nechtěného výstřelu. Nevýhodou je nižší přesnost, protože dlouhý a tvrdý chod spouště vede střelce ke strhnutí, ale většina obranné střelby se odehrává na krátkou vzdálenost. Příkladem DAO pistole je CZ 100. Novou variantu DAO spouště představuje systém DAK - Double Action Kellerman, který se objevil u pistolí SIG. Jedná se klasický DAO mechanismus, který je ovšem vyladěný tak, že odpor spouště činí pouze 30 Newtonů.

Částečně předepnutý mechanismus[editovat | editovat zdroj]

Částečně předepnutý mechanismus se objevuje pouze u samonabíjecích pistolí. Před výstřelem je bicí mechanismus částečně napnut (většinou při natažení závěru). Při stisku spouště se dále napíná a pak je uvolněn (jako u DA). Částečné předepnutí je vlastně modifikace DAO systému, zachovává všechny jeho výhody, ale odstraňuje příliš dlouhý chod spouště. Průkopníkem tohoto řešení byla firma GLOCK, které ho používá u všech svých pistolí pod názvem Safe Action. Jedinou nevýhodou Glockova systému je to, že pokud při výstřelu selže náboj, tak není možné vystřelit znovu promáčknutím spouště.

Částečně předepnutý hybridní mechanismus[editovat | editovat zdroj]

Částečně předepnutý hybridní mechanismus odstraňuje nevýhodu Safe Action mechanismu. Pokud při výstřelu selže náboj, je možné promáčknout spoušť v DA režimu. Tento mechanismus nabízí např. nový model Taurusu 24/7.

Fast action - FA[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o nový systém jehož principem je ponechání plného napnutí bicí pružiny s možností vypuštění kohoutu do přední polohy. [1] Kohout lze znovu posunout do zadní polohy a také vystřelit stisknutím spouště. Síla na spouští potřebná k výstřelu je v tomto případě jen o málo větší než v režimu SA. Systém je použit například u pistole DAEWOO DP-51.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. HARTINK, A. E., Encyklopedie pistolí a revolverů (překlad Zdeněk Hurník a Bohumil Planka 1996), Praha: 3. vydání 1998, ISBN 80-85815-66-4. S. 13