Spoluspotřebitelství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Spoluspotřebitelství (z anglického collaborative consumption) je termín používaný k popisu ekonomického modelu založeného na sdílení, výměnách, půjčování nebo pronájmu produktů, na rozdíl od jejich vlastnění. Moderní technologie umožňují tento způsob směny, typický spíše pro pospolitosti, a komunitní ekonomiky obecně, znovuobjevit, protože jsou schopné ve velkém měřítku propojovat nabídku s poptávkou lidí, kteří nesdílí stejný fyzický prostor.

Spoluspotřebitelství přináší inovace v podnikání. Zohledňuje nejen konzumaci samotnou, tedy prodejní a distribuční řetězce, ale také kontext konzumace. Podmnožinou spoluspotřebitelství je sdílená ekonomika.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Koncepce opětovného použití nebo veřejného sdílení produktů není nová. Spoluspotřebitelství je esenciálním nástrojem k udržování primárních sociálních vazeb, zejména v rámci rodiny, mezi přáteli a sousedy. Jistá míra sdílení je nutná i vpracovním procesu, protože bez něj by bylo složitější uskutečňovat projekty, které vyžadují kooperaci zúřastněných obtížné.

Bylo také běžné v komunitních ekonomikách. V kmenových společnostech bylo sdílení nezbytností nutnou k přežití, ale také "hlavním zdrojem radosti".[1] To se dělo v rámci dané skupiny, ale často také směrem k cizincům ve formě pohostinství. Zvýšenou ochotu ke sdílení s cizinci můžeme pozorovat po přírodních katastrofách a obecně u lidí společně čelících nepříznivým podmínkám. Jsou to situace, kdy se "hierarchie a trh stávají luxusem, jenž si nikdo nemůže dovolit."[1]

Spoluspotřebitelství, o jehož vzestupu hovoříme v posledních letech, je de facto sdílenou ekonomikou, protože se odehrává zejména na komerční bázi. Koncept byl obhájen Rachel Botsmanovou a Roo Rogersem, spoluautory What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption (Co je moje, je i Vaše: Vzestup spoluspotřebitelství). Botsmanová ve své řeči na TEDx konferencí v Sydney v roce 2010[2] popsala spoluspotřebitelství jako „nový sociálně-ekonomický velký nápad slibující revoluci ve způsobu, jakým konzumujeme“. Botsmanová vidí spoluspotřebitelství jako sociální revoluci, která umožňuje lidem „vytvářet hodnoty ze sdílených a dostupných zdrojů tak, že vyvažují osobní sobeckost s dobrem větší komunity“.

Spoluspotřebitelství bylo v roce 2010 označené časopisem Time za jeden z 10 nápadů, které změní svět.[3]

Sdílená ekonomika[editovat | editovat zdroj]

Sdílená ekonomika (též kolaborativní ekonomika) je ta výseč spoluspotřebitelství, která je založena na směně. A protože jde o ekonomiku, "je to systém směny, kde se kvalita nutně redukuje na kvantitu."[1] Tedy hovoříme o všech transakcích tohoto typu, které lze vyčíslit penězi a které jsou založeny na nějaké formě reciprocity.

V posledních letech ale ve světě vznikají i jiné formy sdílení produktů. Nejen podnikatelské subjekty, které produkty pronajímají, ale i platformy sdružující lidi, který vlastněné věci sdílejí, vyměňují a půjčují si mezi sebou. Příkladem může být např. car-sharing nebo půjčovny jízdních kol.

Ekonomické výhody[editovat | editovat zdroj]

Jeho největší ekonomickou výhodou je zvýšení efektivity využívání zdrojů.

Veřejné statky[editovat | editovat zdroj]

Jde o formu sdílené ekonomiky, kde směna probíhá nepřímo, tedy prostřednictvím placení daní. Do sdílené ekonomiky ve veřejném sektory by se daly počítat služby jako veřejné zdravotnictví, vzdělání, hasiči, policie, správa komunikací, ale i dotace na veřejnou dopravu, výzkum nebo veřejné knihovny.

Reference

  1. a b c GRAEBER, David. Dluh, Prvních 5000 let. 1. vyd. Brno : BizBooks, 2012. 416 s. ISBN 978-80-265-0044-5.  
  2. https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption?language=en
  3. http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]