Výsledky hledání

 • Miniatura pro Nesmrtelnost
  severských bohů). Personifikací nesmrtelnosti, věčnosti je bytost Aeternitas (lat. věčnost). Za symbol nesmrtelnosti se od pradávna užívá had, požírající…
  14 KB (1 559 slov) - 4. 5. 2023, 20:26
 • získali nektar nesmrtelnosti, přičemž Kršna v podobě želvy (Kúrma) podpíral horu Mandaru, která byla „kvedlačkou“. Když se zjevila další inkarnace, Dhanvantari…
  19 KB (2 322 slov) - 20. 9. 2023, 14:19
 • hyne spolu s tělem. Tím si na Sókratovi žádá mínění o nesmrtelnosti duše. První z důkazů nesmrtelnosti duše je vyargumentován na vzniku opačného z opačného…
  7 KB (1 038 slov) - 10. 3. 2022, 14:55
 • horečky. Z těchto důvodů se Čandra-Sóma stal strážcem amrty – nektaru nesmrtelnosti, v pozdějších dobách ztotožňovaného se sómou. Je řazen mezi Vasuje –…
  4 KB (404 slov) - 21. 5. 2022, 23:05
 • Miniatura pro Smrt
  Smrt (část Nesmrtelnost)
  v článku Nesmrtelnost. Jako nesmrtelnost se označuje nemožnost úmrtí, věčný život ve fyzické nebo spirituální formě. V užším smyslu se jako nesmrtelnost označuje…
  40 KB (4 413 slov) - 13. 6. 2023, 10:06
 • Miniatura pro Bhagavadgíta
  1877, přeložil František Čupr, Bhagavad-Gita čili vznešena piseň o nesmrtelnosti, Josef Koch, Praha 1900, přeložil Václav Procházka, Bhagavad-Gítá, Cyrill…
  30 KB (2 985 slov) - 1. 9. 2022, 14:02
 • Miniatura pro Zbožštění
  Krista… protože jsi se stal Bohem… a byl jsi zbožštěn / oslaven a počat k nesmrtelnosti.“ Svatý Cyprián, vlastním jménem Thascius Caecilius Cyprianus, byl biskup…
  23 KB (2 536 slov) - 26. 4. 2023, 09:51
 • neobvyklá především absencí karmy, kterou nahrazuje dobrovolná volba inkarnací na základě předchozích zkušeností a činů, což má vést k duševnímu rozvoji…
  23 KB (2 733 slov) - 12. 1. 2023, 20:43
 • Miniatura pro Vyšebrodský cyklus
  části, který je odkazem na rajské stromy života a poznání či na dvojí inkarnaci Krista jako Boha i člověka. Zvláštním světským rysem výjevu je bohatý…
  25 KB (2 685 slov) - 11. 9. 2023, 13:07
 • neví kdy přesně a jak. To potvrdil Darth Plagueis, jenž z touhy po nesmrtelnosti imperátorovu minulost studoval. A imperátor patřil mezi Sithy, kteří…
  226 KB (29 748 slov) - 2. 7. 2023, 21:17
 • mu zajistila nesmrtelnost. Noel a Serah si uvědomili, že Caius spřádal svůj plán celá staletí a využíval znalostí a moci všech inkarnací Yeul, které zažil…
  84 KB (11 294 slov) - 30. 12. 2022, 16:34
 • považován za zakladatele čínského národa a Žlutý drak je jeho zoomorfní inkarnací v čínském náboženství a mytologii. Žlutý drak (chuang-lung 黄龙) je dobrým…
  28 KB (3 194 slov) - 2. 7. 2023, 15:53