Výsledky hledání

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 • Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible. Jejich obsahem je působení a kázání Ježíše z Nazareta a počátky křesťanství jakožto
  19 KB (2 193 slov) - 1. 9. 2018, 13:47
 • Zákony. Tento článek je o obecně závazném právním předpisu. Další významy jsou uvedeny na stránkách Zákon (rozcestník) a Zákony (rozcestník). Zákon je
  4 KB (370 slov) - 12. 3. 2018, 20:03
 • Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zkráceně památkový zákon, upravuje s účinností od 1. ledna 1988 pro území České republiky
  14 KB (1 382 slov) - 10. 12. 2017, 21:39
 • odstředivou silou, například v kosmické lodi na oběžné dráze kolem Země. První Newtonův zákon říká, že síla není příčinou pohybu, tělesa se mohou pohybovat i bez
  12 KB (1 442 slov) - 18. 4. 2018, 17:58
 • První termodynamický zákon (také první termodynamický princip, první hlavní věta termodynamická nebo nesprávněprvní termodynamická věta) představuje ve
  6 KB (671 slov) - 5. 9. 2018, 21:09
 • deuterokanonické knihy), anebo např. První zákon (a pro Nový zákon pak užívat Druhý zákon). Podle klasického židovského dělení má Starý zákon tři části: Tóra, Proroci
  7 KB (744 slov) - 15. 9. 2018, 19:01
 • o Ampérově zákonu celkového proudu. O Ampérově zákonu silového působení magnetického pole pojednává článek Ampérův silový zákon. Ampérův zákon celkového
  16 KB (1 771 slov) - 25. 10. 2017, 22:38
 • vyzařování a další empirické Kirchhoffovy zákony popisující vyzařovací spektra. První Kirchhoffův zákon popisuje zákon zachování elektrického náboje (jedná
  8 KB (741 slov) - 21. 11. 2017, 14:05
 • Hookův zákon (též Hookeův zákon) popisuje pružnou deformaci materiálu působením síly, za předpokladu malých sil a malých deformací, které po odlehčení
  5 KB (746 slov) - 4. 10. 2017, 12:35
 • Zákon zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze
  4 KB (447 slov) - 12. 10. 2018, 23:28
 • Boyleův–Mariottův zákon, zvaný též Boyleův zákon je termodynamický vztah pro izotermický děj probíhající v ideálním plynu stálé teploty. Boyleův-Mariottův zákon říká
  5 KB (556 slov) - 11. 12. 2017, 04:43
 • Zákon o dráhách vyšel v Československu poprvé[zdroj?] roku 1937 (zákon 86/1937 Sb., s alternativním titulem Železniční zákon). Později byl nahrazen zákonem
  6 KB (514 slov) - 19. 1. 2018, 15:17
 • těchto zákonů využil systematická a ve své době nejpřesnější astronomická měření Tychona Brahe, jemuž byl Kepler asistentem v letech 1600 až 1601. První dva
  14 KB (1 847 slov) - 9. 5. 2018, 08:22
 • Silniční zákon je zkrácené označení (do roku 1997 oficiální) pro Zákon o pozemních komunikacích, jímž je v současné době v České republice zákon č. 13/1997
  7 KB (793 slov) - 1. 5. 2018, 21:09
 • předcházel zákon č. 115/1953 Sb. a jemu zase zákon č. 218/1926 Sb., který nahradil první autorský zákon č. 197/1895 ř. z.). Protože tento zákon musel odrážet
  58 KB (7 313 slov) - 22. 8. 2018, 17:11
 • 2000, viz EN wiki Jeruzalémský zákon (celým názvem Základní zákon – Jeruzalém, hlavní město Izraele) je základním zákonem Izraele, který prohlásil Jeruzalém
  3 KB (175 slov) - 8. 12. 2017, 16:29
 • Zákon o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů (zákon č. 499/2004 Sb.), zkráceně Archivní zákon je zákon, který v České republice od 1
  9 KB (850 slov) - 19. 8. 2015, 21:48
 • o fyzikální poučce. Možná hledáte: Archimedov zákon – satirický československý film z roku 1964. Archimédův zákon je fyzikální poučka z hydrostatiky, která
  8 KB (1 286 slov) - 8. 10. 2018, 11:39
 • Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv obsahuje zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Podle něj se ve Sbírce zákonů uveřejňují
  13 KB (1 543 slov) - 20. 10. 2018, 20:26
 • encyklopedický styl Zákon o zbraních je zkrácený název českého zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb.,
  9 KB (991 slov) - 25. 3. 2018, 18:44

Výsledky ze sesterských projektů

 • zákonem č. 81/2005 Sb., zákonem č. 61/2006 Sb., zákonem č. 216/2006 Sb. a zákonem č. 168/2008 Sb. AUTORSKÝ ZÁKON Parlament se usnesl na tomto zákoně České
 • IPA: [zaːkɔn]  zákon? • info zá-kon rod mužský neživotný státem vydané ustanovení mající úlohu normy Tento zákon zakazuje zabíjet. řád věcí v přírodě
 • hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony. --Solomon Rothschild Naše soudy jsou tak nezávislé, že jsou nezávislé i na zákonech.--Jaroslav Anděl Ut corpora nostra
 • projedná v prvním čtení krajský návrh zákona, který by oficiálně reguloval provozování prostituce. Návrh tzv. zákona o regulaci prostituce do sněmovny dorazil
 • Nový zákon, který k druhému vydání roku 1568 připravil biskup w:Jan Blahoslav. Celý název – dvě typografické verze titulního listu: Nový Zákon vnově
 • Národní shromáždění 24. července 1919 zákon o propůjčování míst legionářům: Prováděcí předpisy z 30. prosince 1920 k zákonu z 23. května 1919, č. 282 Sb. z

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).