Makro (software): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 4 657 bajtů ,  před 9 lety
Volání takového makra pak vypadá:
<code>identifikátor_makra(seznam skutečných parametrů)</code>
 
===Příklad makra===
 
Range("M1").Select
Selection.Copy
Range("M2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesFor n = 1 To Range("M1").Value
Sheets(n).Activate
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
p = 0
For Each Sheet In Sheets()
p = p + 1
Sheet.Activate
Range("D4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = Str(p - 1)
ActiveSheet.Name = Range("D4").Value
Range("A2").FormulaR1C1 = "Objednávka"
Range("A5").FormulaR1C1 = "Dle domluvy objednáváme dle smluvených jednotkových cen uvedených níže následující služby:"
Range("A9").FormulaR1C1 = "Salonek/den:"
Range("A10").FormulaR1C1 = "Občerstvení/den/osoba:"
Range("A11").FormulaR1C1 = "Ubytování/noc/osoba:"
Range("A14").FormulaR1C1 = "TERMÍN:"
Range("A15").FormulaR1C1 = "POČET DNŮ SALONKU:"
Range("A16").FormulaR1C1 = "POČET OSOB NA ŠKOLENÍ:"
Range("A14").FormulaR1C1 = "POČET UBYTOVANÝCH OSOB:"
Range("A19").FormulaR1C1 = "Stravování zahrnuje:"
Range("A20").FormulaR1C1 = "Pro jednodenní školení - 1x hlavní jídlo zahrnující polévku a hlavní chod + 1x coffee break (nápoj - káva nebo čaj nebo slazená či neslazená minerální voda, drobné občerstvení)"
Range("A21").FormulaR1C1 = "Pro dvoudenní školení - 2x hlavní jídlo zahrnující polévku a hlavní chod, 2x coffee break (nápoj - káva nebo čaj nebo slazená či neslazená minerální voda, drobné občerstvení)"
Range("A23").FormulaR1C1 = "FAKTURAČNÍ ADRESA:"
Range("A30").FormulaR1C1 = "Na fakturu prosím uveďte větu:"
Range("A34").Activate
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Dne " + Range("D3").Value
Range("A36").FormulaR1C1 = "Podpis a razítko:"
Range("C3").FormulaR1C1 = "DATUM:"
Range("C4").FormulaR1C1 = "OBJEDNÁVKA Č.:"
Range("C5").FormulaR1C1 = "OBJEDNATEL:"
Range("C6").FormulaR1C1 = "VYŘIZUJE:"
Range("C7").FormulaR1C1 = "TEL.:"
Range("C8").FormulaR1C1 = "EMAIL:"
Range("C9").FormulaR1C1 = "DODAVATEL:"
Range("C10").FormulaR1C1 = "IČ/DIČ DODAVATELE:"
Range("D9").FormulaR1C1 = "Valero, s. r. o."
Range("D10").FormulaR1C1 = "28291565/CZ28291565"
Range("A1:D1").Merge
Range("A5:B7").Merge
Range("A20:D20").Merge
Range("A21:D21").Merge
Range("A31:D31").Merge
Range("A1:D40").Select
With Selection
.WrapText = True
.HorizontalAlignment = xlLeft
.VerticalAlignment = xlTop
End With
Sheets("0").Range("L2:L5").Copy
ActiveSheet.Select
Range("A24:A27").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("0").Range("L2").Copy
ActiveSheet.Select
Range("D5").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("0").Range("L8").Copy
ActiveSheet.Select
Range("D6").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("0").Range("L9").Copy
ActiveSheet.Select
Range("D7").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("0").Range("L10").Copy
ActiveSheet.Select
Range("D8").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("0").Range("L6").Copy
ActiveSheet.Select
Range("A31").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("0").Range("L11:L13").Copy
ActiveSheet.Select
Range("B9:B11").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("A:A").ColumnWidth = 26
Columns("B:B").ColumnWidth = 10
Columns("C:C").ColumnWidth = 20
Columns("D:D").ColumnWidth = 30
Rows("1:1").RowHeight = 55
Rows("2:2").RowHeight = 30
Rows("20:20").RowHeight = 30
Rows("21:21").RowHeight = 30
Rows("31:31").RowHeight = 30
Range("A2").Select
With Selection.Font
.Name = "calibri"
.Size = 24
.Bold = True
End With
Range("A5, A9, A10, A11, A14, A15, A16, A17, A19, A23, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10").Select
With Selection.Font
.Bold = True
.Name = "Calibri"
.Size = 10
.Italic = True
End With
Range("B9:B11, D3").Select
With Selection.Font
.Name = "calibri"
.Size = 10
.Italic = True
End With
Range("A30").Select
With Selection.Font
.Name = "calibri"
.Size = 10
.Underline = True
End With
Range("B14:B17, A20:A21, A24:A27, A31, A34, A36").Select
With Selection.Font
.Name = "calibri"
.Size = 10
End With
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$D$40"
With ActiveSheet.PageSetup
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 1
.PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
.OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
.DifferentFirstPageHeaderFooter = False
.ScaleWithDocHeaderFooter = True
.AlignMarginsHeaderFooter = True
End With
Next
Next n
 
==Alternativní jazyky==
Neregistrovaný uživatel

Navigační menu