Lagrangeova interpolace: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Součtem všech pomocných polynomů tak vzniká polynom procházející všemi řídícími body <math>L_3(x)</math> (černá křivka na obrázku).
 
U polynomů vyšších řádů je výše popsaný postup časově náročný. Proto se využívá rovnosti <math>L_n(x) = a_0+a_1x^1 + \cdots + a_nx^n = \sum_{i=0}^n a_ix^i = f(x)</math>, ke konstrukci matice <math> \Lambda </math> typu <math>n \times n</math>, jejíž řádky reprezentují lagrangeův polynom n-tého stupně vyčíslený v bodech <math>[x_i,f(x_i)]</math>. Vektor pravých stran je identickým se sloupcovým vektorem <math>f(x_i)</math>.
 
Neregistrovaný uživatel

Navigační menu