Nápověda:Bezbariérová Wikipedie: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
(návrh doporučení)
 
== Grafika a multimédia ==
# '''Každý netextový prvek na stránce, který nese významové sdělení, má také odpovídající textovou alterantivualternativu.'''
#* Jedná se o jednu z nejdůležitějších podmínek přístupnosti, umožňuje totiž získat adekvátní informaci uživatelům, kteří používají taková výstupní zařízení, která nedokáží interpretovat netextové prvky, nebo mají z technických důvodů zobrazování netextových prvků implicitně vypnuto. To se týká především osob se zrakovým postižením, kteří používají hlasové syntetizátory, a pro něž je textová alternativa jedinou možností, jak se k informaci poskytované netextovým prvkem na stránce dostat.
#* Popisek obrázku není totéž, co textová alternativa. Popisek se ve většině případů zobrazuje všem čtenářům a slouží k doplnění předávané informace, zatímco textová alternativa popisuje obsah obrázku pro osoby, kterým se obrázek nezobrazil. Oddělení popisku a textové alternativy je v MediaWiki teprve od podzimu 2008 a dosud nevstoupilo příliš ve známost, proto je jeho užití doposud velmi sporadické, u nejkvalitnějších článků na Wikipedii by se ovšem mělo stát standardem. Bližší informace ohledně textových alternativ na Wikipedii jsou k dispozici v angličtině na stránce [[:en:Wikipedia:Alternative text for images|Alternative text for images]].
#* Mnohá zařízení nemohou zprostředkovávat informace o barvách nebo tvarech použitých na stránce nebo je uživatel nemusí být schopen vnímat. Například u grafů s informacemi rozlišenými jen různými barvami zhruba stejně tmavými zvažte jejich změnu, přidání šrafování apod. Vždy je však nutné, aby kromě barevného odlišení informací existoval také textový ekvivalent se stejnou vypovídací hodnotou.
# '''Vzájemný kontrast popředí a pozadí musí dosahovat minimálně poměru 5:1.'''
#* Pro uživatele se zhoršenou kvalitou zraku může být velice obtížné odlišit text od pozadí, pokud jejich vzájemný kontrast není dostatečný. Pro zhodnocení, zda zvolená kombinace barev splňuje tuto podmínku, lze užít řadu nástrojů, které jsou volně k dispozici na Internetu, například na stránce http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php. V přpaděpřípadě, že na barevném pozadí používáte odkazy, nebo lze předpokládat, že budou použity, berte prosím v potaz, že jen v základním skinu používají odkazy tři různé barvy (a další skiny, používají ještě jiné barevné kombinace), a tyto musí také podmínku splňovat.
# '''Dávejte přednost přednastaveným hodnotám jednotlivých prvků.'''
#* Přestože věříme, že podle vašeho názoru je zvolená barva nebo grafické řešení hezčí a lepší, ostatní s vámi nemusí souhlasit. V průzkumech se zjistilo, že i splnění podmínky v předchozím bodu nemusí být za určitých barevných kombinací dostatečné. V mnohých případech lze zvýšení přístupnosti dosáhnout tak, že si dotčený uživatel sám pro sebe upraví některé vlastnosti (tzv. customizace), která je na Wikipedii dostupná pomocí změny jednotlivých skinů a vlastní úpravou stylových předpisů (pro skin Vektor je to na stránce [[Special:Mypage/vector.css]]). Tím, že do zdrojového kódu stránky nebo šablony vložíte stylový předpis tzv. natvrdo, efektivně tím znemožníte, aby si jiný uživatel tyto vlastnosti upravil pro své potřeby.

Navigační menu