Alternativní trest: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 92 bajtů ,  před 9 lety
m
odstavce, odkazy
m (oprava chyb)
m (odstavce, odkazy)
'''Alternativní trest''' je alternativním [[trest]]em k [[trest odnětí svobody|trestu odnětí svobody]] v českém zákoně č. 40/2009 Sb., [[trestní zákoník (Česko, 2010)|trestní zákoník]].
{{upravit}}
 
{{Infobox}}
'''Alternativní trest''' v českém právu dle úpravy v zákoně č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.
== Alternativní trest ==
 
=== Pojem alternativního trestu ===
Pro začátek jeJe třeba upřesnit, že samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Tento název vyplývá z faktu, že tyto tresty tvoří určitou alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Tyto tresty se nesnaží zbavit pachatele svobody a zavřít ho do vězení, ale zavazují ho dodržovat určité omezení a povinnosti. Směřují k nápravě spáchaného trestného činu a k nápravě delikventa, ne k odplatě ve smyslu starých retribučních trestních teorií. Smyslem alternativního trestu je taktéž omezit nežádoucí projevy [[prizonizace]], jako je např. tzv. ''syndrom otáčivých dveří'', což je označení pro situaci, kdy se propuštěný pachatel není schopen uchytit v nekriminálním prostředí a vrací se zpět na kriminální dráhu.<ref> Matoušek, O., Kroftová, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003, s. 180-181.</ref> Určité naděje byly vkládány taktéž v ulehčení přeplněných věznic od přílivu nových odsouzenců k trestu odnětí svobody.<ref>Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H.Beck, 2000, s. 3</ref>
 
=== Restorativní justice ===
S alternativními tresty úzce souvisí tzv. restorativní koncept trestní justice. V klasickém konceptu retribuční justice je pohlíženo na tresty jako na konflikt státu s jednotlivcem, kdy se potřeby poškozeného odsouvají stranou a hledí se především na narušení právního řádu. V restorativním konceptu se hledí na trestný čin již jako konflikt mezi jednotlivci, kdy jsou zdůrazněny práva oběti. Snahou je dojít k urovnání konfliktního stavu způsobeného spáchaným trestným činem (za participace pachatele) a pomoci pachateli nalézt cestu zpět do společnosti. Nicméně tento přístup nelze aplikovat na všechny trestné činy, neboť jejich povaha ho může prakticky znemožnit. <ref>Karabec, Z. Nové možnosti pro trestní justici. Kriminalistika, 2003, č. 2.</ref>
 
=== Probační a mediační služba ===
S výkonem řady alternativních trestů souvisí tzv. [[Probační a mediační služba ČR]], která v přípravném řízení zjišťuje podmínky pro možné uložení trestu a vykonávacím řízení zajišťuje průběh uložených trestů, popř. výchovných opatření dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Taktéž vykonává dohled nad osobami podmíněně propuštěné z trestu odnětí svobody či ochranného léčení, nabízí zprostředkování [[mediace]] mezi pachatelem a obětí či vypomáhá odsouzenému k integraci do společnosti, např. prostřednictvím probačních resocializačních programů.
 
 
== Jednotlivé tresty ==
 
Tresty v této části jsou seřazeny dle jejich pořadí v zákoně, tedy od nejpřísnějšího domácího vězení po zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Určitou výjimkou je trest vyhoštění, který sice znamená podstatný zásah do práv a svobody jedince, nicméně ho nelze uplatnit na občany České republiky.<ref>zákon č[http://portal. gov.cz/zakon/2/1993/14 SbČl. Listina14] Listiny základních práv a svobod, článek 14 </ref> Taktéž určitou výjimkou je podmíněné odsouzení k trestů odnětí svobody (popř. s uloženým dohledem), neboť samotné odnětí svobody je v našem trestním právu nejpřísnější trest,<ref>zákon č[http://portal. gov.cz/zakon/40/2009/52 Sb.§ Trestní52] zákoník,trestního § 52zákoníku</ref>, nicméně tato varianta už ze své podstaty znamená menší zásah do práv a svobody jedince, než trest domácího vězení.
 
=== Domácí vězení ===
=== Vyhoštění ===
Trest vyhoštění je udělován za účelem zabránění páchání trestní činnosti cizinci na území ČR. Jeho podstatou je přemístění dotyčného z území ČR na území státu, kde je občanem. Je udělován na 1 až 10 let, nebo na dobu neurčitou.
 
== Reference ==
<references />
 
== Literatura ==
* {{citace monografie | jméno = O. | příjmení = Matoušek | | jméno2 = A. | příjmení2 = Kroftová | titul = Mládež a delikvence | vydavatel = Portál | místo = Praha | rok = 2003 | počet stran = 336 | isbn = 80-7178-226-2 | jazyk = Český }}
* {{Citace periodika | příjmení = Karabec | jméno = Z. | rok = 2003 | titul = Nové možnosti pro trestní justici | periodikum = Kriminalistika | ročník = XXXVI. | číslo = 2 }}
 
== Reference ==
<references />
 
== Související články ==

Navigační menu