Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
rv - experimenty
Bez shrnutí editace
m (rv - experimenty)
'''Agentura ochrany přírody a krajiny ČR''' je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí.
'''Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména chráněné krajinné oblasti, maloplošná zvláště chráněná území a ptačí oblasti. AOPK ČR je organizační složkou státu. '''
 
== Struktura a činnost ==
AOPK tvoří ředitelství se sídlem v Praze a 36 regionálních pracovišť. AOPK ČR zaměstnává v současné době více než 600 zaměstnanců. Ředitelství AOPK ČR se člení na čtyři sekce a to Sekci ochrany přírody a krajiny, Sekci dokumentace přírody a krajiny, Sekci informatiky a Sekci ekonomicko-provozní.<ref>http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=43</ref>
 
Zajišťuje metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu. Od 1. ledna 2010 ji tvoří celkem 36 regionálních pracovišť, 12 krajských středisek ([[Brno]], [[České Budějovice]], [[Havlíčkův Brod]], [[Hradec Králové]], [[Karlovy Vary]], [[Olomouc]], [[Ostrava]], [[Pardubice]], [[Plzeň]], [[Praha]] a [[Střední Čechy]], [[Ústí nad Labem]] a [[Zlín]]), 23 správ CHKO ([[Beskydy]], [[Bílé Karpaty]], [[Blaník]], [[Blanský les]], [[Broumovsko]], [[České středohoří]], [[Český kras]], [[Český les]], [[Český ráj]], [[Jeseníky]], [[Kokořínsko]], [[Křivoklátsko]], [[Labské pískovce]], [[Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví|Litovelské Pomoraví]], [[Lužické hory]], [[Moravský kras]], [[Orlické hory]], [[Pálava]], [[Poodří]], [[Slavkovský les]], [[Třeboňsko]], [[Žďárské vrchy]] a [[Železné hory]] a jedno sloučené pracoviště správy CHKO a krajského sřediska (Správa CHKO [[Jizerské hory]] a krajské středisko [[Liberec]]).
AOPK ČR zejména:
 
*Zajišťuje výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek
*Zpracovává plány péče o svěřená chráněná území a zajišťuje jejich realizaci
*Spravuje pozemky určené pro ochranu přírody (plocha 11,7 tis.ha)
*Administruje finanční nástroje zaměřené na obnovu a údržbu krajiny
*Zpracovává dokumentaci územního systému ekologické stability krajiny nadregionálního významu na celém území ČR
*Posuzuje a vyplácí újmy vlastníkům či nájemcům za ztížení zemědělského nebo lesnického hospodaření
*Připravuje záchranné programy ohrožených druhů a zajišťuje jejich koordinaci a realizaci
*Odpovídá za přípravu a vymezení soustavy Natura 2000 v ČR
*Dokumentuje stav přírody a krajiny, vede Informační systém ochrany přírody
*Zajišťuje odbornou podporu veřejné správě
*Působí jako tuzemský vědecký orgán Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a znalecký ústav
*Věnuje se práci s veřejností a vydává časopis Ochrana přírody (od roku 1946)
*Poskytuje odbornou a expertní podporu MŽP v mezinárodních agendách včetně zastupování státu před Evropskou komisí
 
Předmětem činnosti organizace je:
*vedení [[ústřední seznam ochrany přírody|ústředního seznamu ochrany přírody]] a centrální dokumentace ochrany přírody,
*vedení Fondu pozemků ve zvláště chráněných územích,
*vydávání stanovisek a expertních posudků pro orgány státní správy a pro ostatní právnické a fyzické osoby,

Navigační menu