František Kutnar: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 196 bajtů ,  před 11 lety
m
nezlomitelné mezery, tečky
(opraveno datum narození - příbuzní)
m (nezlomitelné mezery, tečky)
'''František Kutnar''' ([[7. říjen|7.  října]] [[1903]] [[Mlázovice]]    [[11. září|11. září]] [[1983]] [[Mlázovice]]) byl [[Česko|český]] [[historiografie|historik]], zabýval se převážně [[české národní obrození|národním obrozením]]. Povoláním byl středoškolský profesor. Měl [[strukturalismus|strukturalistický]] přístup k  [[historiografie|historiografickému]] bádání, často se zabýval drobnějšími tématy. Napsal mnoho drobnějších statí, v  [[odborná literatura|odborných časopisech]] i  v  [[noviny|běžném tisku]]. Byl ovlivněn [[Josef Pekař|Josefem Pekařem]] (ovlivnil ho zejména nasměrováním na [[hospodářské dějiny]]) a [[Josef Šusta|Josefem Šustou]], a to způsobem práce i  [[téma]]ticky. Věnoval velkou pozornost [[kolektiv]]ním faktům, [[Společnost|sociálnímu]] a [[Filosofie|myšlenkovému]] [[rozvoj]]i. Byl ovlivněn [[sociologie|sociologií]] a [[psychologie|psychologií]], používal nejmodernější historiografické metody.
 
== Přínos ==
Jeho hlavním přínosem bylo rozpracování metody [[funkčně strukturální analýza|funkčně strukturální analýzy]]  – na každý fakt se dívá, jako na složitý [[struktura|strukturovaný]] celek, skládá se z  částí, každý část má svou funkci a význam a je ve vztahu k  ostatním, když se změní vztahy, mění se i  fakt (například [[František Palacký]] uvažoval před rokem [[1848]] jiným způsobem, než po roce 1848). Takto přistupoval i  ke složitým celkům. Z  hlediska historiografického zmapoval kulturní a sociální průběh národního obrození, období [[osvícenství|osvíceneckého]] [[reformismus|reformismu]] a období konce [[feudalismus|feudalismu]] (tedy první polovinu [[19. století|19. století]]).
 
== Díla ==
Jeho hlavním dílem jsou dvě [[monografie]], myšlenkově velmi úzce spojené: ''Obrozenecké vlastenectví a nacionalismus'' a ''Sociálně myšlenková tvářnost obrozeneckého lidu''. V  těchto dílech se zabývá [[národ]]em jako takovým, vyslovuje teorii, že lid postupně vstupoval do jakési obrodné fáze a stal se konstitutivním prvkem novodobého českého národa, vykládá vztah lidu k  [[politika|politice]], [[náboženství]] a [[Kultura|kultuře]], hodnotí ho z  mnoha různých hledisek, pokoušel se popsat sociálně politický a myšlenkový pochod, který je časově a místě diferenciovaný a dynamizovaný a vede k  vytvoření [[demografie|sociální skladby]] národa, k  novému politickému uspořádání státu a hospodářskému myšlení.
 
=== Obrozenectví ===
* ''Obrozenecký nacionalismus''. Praha, Vyšehrad, 1940.
* ''Obrozenské vlastenectví a nacionalismus''. Praha, Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-833-6.
* ''Naše národní minulost v  dokumentech : Chrestomatie k  dějinám Československa.'' Praha, SPN, 1962.
* ''Tři studie o Františku Palackém'' (redigoval František Kutnar). Olomouc, Palackého univerzita, 1949.
* ''Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu : trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k  jeho duchovním dějinám'', Praha, Historický klub, 1948.
 
=== Obecné dějepisectví ===
* ''První sjezd československých historiků 1937 : Přednášky a debaty'' (redakcí Františka Kutnara), Praha, Československá historická společnost, 1938.
* František Kutnar a Jaroslav Werstadt: ''Odkaz a úkol : Dva projevy k  naší dnešní obci historické''. Praha, Historický klub, 1946.
* Spolupráce na učebnicích dějepisu, jejichž autorem byl Alois Sosík, Praha, SPN, 1958–1961.
* ''Přehled dějin Československa v epoše feudalismu : Určeno pro posl.  filosof. a pedagog.  fakult.'' (čtyřdílný, Kutnar byl hlavním spoluautorem), Praha, SPN, 1958–1968.
* ''Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví'', Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1997, dřívější vydání SPN 1973–1978.
 
=== Dějiny rolnictví a dělnictví a lokální dějiny ===
* ''Tvář české vesnice v  minulosti''. Praha, Václav Petr, 1942.
* ''Cesta selského lidu k  svobodě''. Česká akademie zemědělská, Praha, 1948.
* ''Z  dějin českého dělnického hnutí''. Cyklus přednášek. Praha, Osvěta, 1952.
* Karel Pavlištík a František Kutnar: ''Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku'', Univerzita Karlova, Praha, 1990.
* ''Generace brázdy''. Praha, historický klub, 1992, ISBN 80-901027-0-0.
* ''Malé dějiny brambor''. Havlíčkův Brod, Východočeské nakladatelství, 1963.
* ''Mlázovice v  Podkrkonoší : Vlastivědný a hospodářský obraz'', redakcí Františka Kutnara, Mlázovice – Kulturní družstvo, 1948.
* ''Mezi Chlumy a Kamennou Hůrou : (obraz dějin Mlázovic v  Podkrkonoší a okolí)''. Mlázovice, Osvětová beseda, 1997.
* ''Příroda a domov : střípky vzpomínek''. Praha, Historický klub, 1993.
{{NK ČR|jk01071116}}

Navigační menu