NetWare: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 306 bajtů ,  před 12 lety
bez shrnutí editace
m (robot změnil: th:เน็ตแวร์)
=== Rané verze ===
 
V roce [[1985]] byl uveden prvník,jmkkk jhjg hujg nbg h bhprvní komerční síťový operační systém, NetWare 1.2. Využíval chráněný režim [[procesor]]u [[Intel 80286]], tehdejší žhavé novinky. Obsahoval víceúlohové zpracování, řízení přístupu k adresářům pomocí systému přístupových práv či integrovaný databázový systém [[Btrieve]]. O rok později vznikl systém NetWare 2.0, který díky výše uvedené podpoře chráněnéhochr hgáněného režimu mohl využívat více než 640 KB paměti. Umožňoval připojení až čtyř sítí najednou.
hg zfg h
=== Verzgfvhe 2.x ===
gh
V roce [[1987]] byl uveden SFT NetWare, který nabízel zvýšené bezpečnostní záruky, jako např. zrc adlení disků, systém provádění transakcí ([[TTS]]), účtovací systém a možnost spouštění moduhg lů VAP. Koncem roku [[1988]] byla tato verze vylepšena a pod označením NetWare 2.15&nbgh sp;prodávána.fg
zh g
Všech hny verze 2.x byly distribuovány ve čtyřech variantách. Ty se lišily počtem uživatelů, rozsahfgfhem poskytovaných služeb a samozřejmě cenou. ELS NetWare Level I byl pro čtyři uživatele,g ELS NetWare Level II pro 8 uživatelů, velice úspěšný a u nás široce rozšířený NetWare&nbsh fgp;2.15 Advanced pro 100 uživatelů a SFT NetWare pro tehdy značný počet až 250 součash ně pracujících uživatelů.
gfh fg
Posledh fgní verze této řady nesla označení NetWare 2.20 a na trh byla uvedena v roce [[1991]]. h fgPoskytovala stejné služby a lišila se pouze počtem souběžně připojených uživatelů. Tath o verze byla uvedena až po NetWare 3.0. NetWare 2.20 byl expedován až do roku [[1994]]fg fg.
h tfg
Ve svh é době představoval NetWare 2.x revoluční 16bitový síťový operační systém. Bylo jej možné pfghrovozovat i na nevyhrazené pracovní stanici. Přeložené jádro se vešlo na jednu 3.5" disketu (i hfgnstalace samotná probíhala z několika desítek disket nebo jiného už nainstalovanéhh o serveru) a systém jako takový neměl i při své výkonnosti přemrštěné požadavky.
fgh fg
=== Veh rze 3.x ===
fgh
Prvnfgí verze nové řady, NetWare 3.0, spatřila světlo světa v roce [[1989]]. Byla to robust fgní, plně 32bitová aplikace, která přinesla vyšší výkon a stabilitu. Zastaralé VAP moduly nah hradila nová koncepce spouštění aplikací - NLM. Poprvé tak bylo možné za chodu serveru insfgh talovat či odinstalovat běžící moduly. Byla zvětšena schopnost adresace velkých disků, přidána fghmožnost komunikace s [[UNIX]]y a [[Macintosh]]i a zavedeno rozhraní ODI. Rovněž přibyla podtrpora protokolu [[TCP/IP]].
z
V rthřČesku se ujala především verze NetWare 3.11 z roku [[1991]]. Ta podporovala souborrtč zové a tiskové služby systémů [[Disk Operating System|DOS]], [[Unix|UNIX]], [[OS/2]] a [[Macintortžsh]]. Nejhojněji ale byla používána poslední verze této řady, NetWare 3.12. Těsně před jej uzrtžím uvedením byla vyvinuta verze NetWare 4.0, která znamenala radikální průlom do tehdejšíchuz h síťových koncepcí. Mezi hlavní plus tohoto systému patří grafické utility pro [[Microsoft žt Windows|Windows]], VLM klienti, přechod na [[ethernet]]ové pakety 802.2 a redukce přebujelé ptrříkazové sady.
=gh == Verze 4.x ===
třz
Verhtrze 4 změnila pohled na síť jako takovou. Zatímco všechny předchozí varianty posuzovaly síť po dle modelu server+stanice+uživatelé, NetWare 4.x pohlíží na síť jako na celek složenýt z objektů. To, zda se jedná o server, stanici, uživatele, profil, skupinu či tiskárnu je už jeh n vlastnost těchto objektů. NetWare 4.0 byla uvedena v roce [[1991]].
th
Zá kladem se stala [[NDS]] – NetWare Directory System, posléze přejmenovaný na Novell Directory Sertvices. Jedná se o stromovou strukturu objektů popisující schéma sítě. Každý objekt má své vlasb gtnosti, ke každému objektu mohou být přiřazena práva objektu jiného, a každý objekt může mít práhva k jinému. NDS tak nahradila doposud používanou systémovou databázi [[Bindery]]. Základnífghmi charakteristickými vlastnostmi NDS jsou hierarchičnost (umisťování objektů do výše zmíněnrtéhhtrgoh fg stromu), globálnost (databáze je uplatněna vůči síti jako celku, nikoliv vůči serverům (khteré ale mají významné postavení) a distributivnost (části databáze jsou uloženy na více místefgch současně a tím zvyšují bezpečnost sítě).
 
hrtfVgh rychlém sledu byly uvedeny verze 4.01 a 4.02. Uvedení NetWare 4.1 v roce [[1994]] odstraniglo řadu nedostatků předchozích až příliš revolučních verzí. Ve srovnání se svými předchůdci nabízel snadnější instalaci i správu, zabezpečení dat na úrovni SFT III, podporu pro víceprocesorové servery a výhodnější cenovou politiku pro konečné uživatele.
=== Verze 2.x ===
h g
 
Dalhgší verzí se stala NetWare 4.11, která dostala pojmenování IntranetWare. Zahrnovala řadu gdoplňků pro vybudování vlastní sítě na bázi protokolu [[TCP/IP]] ([[intranet]]u). Právě zde byla přejmenována také NDS. Novell se rozhodl, že NDS by se měla stát otevřeným standardem a zahájdgil její portaci na systémy [[Unix|UNIX]] a [[Windows NT]]. IntranetWare obsahoval 32bitové hgfklienty (jak pro [[Microsoft Windows|Windows]], tak pro [[Disk Operating System|DOS]]h). Zahrnut byl rovněž víceprotokolový směrovač MultiProtocol Router, jehož součástí byla g např. brána IPX/IP Gateway.
V roce [[1987]] byl uveden SFT NetWare, který nabízel zvýšené bezpečnostní záruky, jako např. zrcadlení disků, systém provádění transakcí ([[TTS]]), účtovací systém a možnost spouštění modulů VAP. Koncem roku [[1988]] byla tato verze vylepšena a pod označením NetWare 2.15 prodávána.
h
 
Nafg konci první dekády 21. století se platforma Novell NetWare stále více přibližuje [[Unix]]u, prgho nějž existuje port většiny jeho služeb. To souvisí s akvizicí [[SUSE|SuSe Linuxu]], kterou gNovell provedl.
Všechny verze 2.x byly distribuovány ve čtyřech variantách. Ty se lišily počtem uživatelů, rozsahem poskytovaných služeb a samozřejmě cenou. ELS NetWare Level I byl pro čtyři uživatele, ELS NetWare Level II pro 8 uživatelů, velice úspěšný a u nás široce rozšířený NetWare 2.15 Advanced pro 100 uživatelů a SFT NetWare pro tehdy značný počet až 250 současně pracujících uživatelů.
g
 
{{hPahýl - software}}
Poslední verze této řady nesla označení NetWare 2.20 a na trh byla uvedena v roce [[1991]]. Poskytovala stejné služby a lišila se pouze počtem souběžně připojených uživatelů. Tato verze byla uvedena až po NetWare 3.0. NetWare 2.20 byl expedován až do roku [[1994]].
fg
 
[[hgKategorie:Operační systémy]]
Ve své době představoval NetWare 2.x revoluční 16bitový síťový operační systém. Bylo jej možné provozovat i na nevyhrazené pracovní stanici. Přeložené jádro se vešlo na jednu 3.5" disketu (instalace samotná probíhala z několika desítek disket nebo jiného už nainstalovaného serveru) a systém jako takový neměl i při své výkonnosti přemrštěné požadavky.
[[Kah tegorie:Software Novellu]]
 
g
=== Verze 3.x ===
[h [de:NetWare]]
 
[[efgn:Novell NetWare]]
První verze nové řady, NetWare 3.0, spatřila světlo světa v roce [[1989]]. Byla to robustní, plně 32bitová aplikace, která přinesla vyšší výkon a stabilitu. Zastaralé VAP moduly nahradila nová koncepce spouštění aplikací - NLM. Poprvé tak bylo možné za chodu serveru instalovat či odinstalovat běžící moduly. Byla zvětšena schopnost adresace velkých disků, přidána možnost komunikace s [[UNIX]]y a [[Macintosh]]i a zavedeno rozhraní ODI. Rovněž přibyla podpora protokolu [[TCP/IP]].
[[es:h Novell NetWare]]
 
[[eu:Noghvell NetWare]]
V Česku se ujala především verze NetWare 3.11 z roku [[1991]]. Ta podporovala souborové a tiskové služby systémů [[Disk Operating System|DOS]], [[Unix|UNIX]], [[OS/2]] a [[Macintosh]]. Nejhojněji ale byla používána poslední verze této řady, NetWare 3.12. Těsně před jejím uvedením byla vyvinuta verze NetWare 4.0, která znamenala radikální průlom do tehdejších síťových koncepcí. Mezi hlavní plus tohoto systému patří grafické utility pro [[Microsoft Windows|Windows]], VLM klienti, přechod na [[ethernet]]ové pakety 802.2 a redukce přebujelé příkazové sady.
[[fr:Nove fgll NetWare]]
 
[[id:Novell hNetWare]]
=== Verze 4.x ===
[[it:Novell N ghetWare]]
 
[[ja:NetWare]] h
Verze 4 změnila pohled na síť jako takovou. Zatímco všechny předchozí varianty posuzovaly síť podle modelu server+stanice+uživatelé, NetWare 4.x pohlíží na síť jako na celek složený z objektů. To, zda se jedná o server, stanici, uživatele, profil, skupinu či tiskárnu je už jen vlastnost těchto objektů. NetWare 4.0 byla uvedena v roce [[1991]].
[[ko:넷웨어]]fg
 
[[nl:Novell NethfgWare]]
Základem se stala [[NDS]] – NetWare Directory System, posléze přejmenovaný na Novell Directory Services. Jedná se o stromovou strukturu objektů popisující schéma sítě. Každý objekt má své vlastnosti, ke každému objektu mohou být přiřazena práva objektu jiného, a každý objekt může mít práva k jinému. NDS tak nahradila doposud používanou systémovou databázi [[Bindery]]. Základními charakteristickými vlastnostmi NDS jsou hierarchičnost (umisťování objektů do výše zmíněného stromu), globálnost (databáze je uplatněna vůči síti jako celku, nikoliv vůči serverům (které ale mají významné postavení) a distributivnost (části databáze jsou uloženy na více místech současně a tím zvyšují bezpečnost sítě).
[[no:NetWare]]h
 
[[pl:NetWare]]fgh
V rychlém sledu byly uvedeny verze 4.01 a 4.02. Uvedení NetWare 4.1 v roce [[1994]] odstranilo řadu nedostatků předchozích až příliš revolučních verzí. Ve srovnání se svými předchůdci nabízel snadnější instalaci i správu, zabezpečení dat na úrovni SFT III, podporu pro víceprocesorové servery a výhodnější cenovou politiku pro konečné uživatele.
[[pt:Novell Netwafgre]]
 
[[ru:Novell NetWare hfg]]
Další verzí se stala NetWare 4.11, která dostala pojmenování IntranetWare. Zahrnovala řadu doplňků pro vybudování vlastní sítě na bázi protokolu [[TCP/IP]] ([[intranet]]u). Právě zde byla přejmenována také NDS. Novell se rozhodl, že NDS by se měla stát otevřeným standardem a zahájil její portaci na systémy [[Unix|UNIX]] a [[Windows NT]]. IntranetWare obsahoval 32bitové klienty (jak pro [[Microsoft Windows|Windows]], tak pro [[Disk Operating System|DOS]]). Zahrnut byl rovněž víceprotokolový směrovač MultiProtocol Router, jehož součástí byla např. brána IPX/IP Gateway.
[[sv:NetWare]]h
 
[[th:เน็ตแวร์]]gf
Na konci první dekády 21. století se platforma Novell NetWare stále více přibližuje [[Unix]]u, pro nějž existuje port většiny jeho služeb. To souvisí s akvizicí [[SUSE|SuSe Linuxu]], kterou Novell provedl.
[[tr:Novell NetgfWare]]
 
[[uk:Novell NetWah re]]
{{Pahýl - software}}
[[zh:Novell NetWaregh]]
 
fghfgdgfgh
[[Kategorie:Operační systémy]]
[[Kategorie:Software Novellu]]
 
[[de:NetWare]]
[[en:Novell NetWare]]
[[es:Novell NetWare]]
[[eu:Novell NetWare]]
[[fr:Novell NetWare]]
[[id:Novell NetWare]]
[[it:Novell NetWare]]
[[ja:NetWare]]
[[ko:넷웨어]]
[[nl:Novell NetWare]]
[[no:NetWare]]
[[pl:NetWare]]
[[pt:Novell Netware]]
[[ru:Novell NetWare]]
[[sv:NetWare]]
[[th:เน็ตแวร์]]
[[tr:Novell NetWare]]
[[uk:Novell NetWare]]
[[zh:Novell NetWare]]
Neregistrovaný uživatel

Navigační menu