Účetní zásady: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 2 852 bajtů ,  před 12 lety
m
Editace uživatele „213.168.181.186“ vrácena do předchozího stavu, jehož autorem je „85.93.168.124“.
m (Editace uživatele „213.168.181.186“ vrácena do předchozího stavu, jehož autorem je „85.93.168.124“.)
<br />
 
== Metodické prvky účetnictví ==
bhcmdbfdfhfsdbjfdfb,dsfldsfjdsbhfihdůfhůkdjhfůdhůh-jgjflgjůgflkgh.fkhglkdfhhgkhfghfjkdasfůkudsghfdůkjgdfjhgkůjdfhgůhffghgjhjghlfghhlfů
'''Účet''' neboli ''konto'' – slouží k zachycení všech účetních případů. Účet má dvě strany (má dáti a [[dal]]), číslo ([[účtová osnova]]) a název podle předepsané metodiky.<br />
<br />
'''Náležitosti účtu''': <br />
:- číslo a název, datum, doklad na základě kterého se účtuje<br />
:- obrat strany MD a D<br />
:- počáteční zůstatek rozvažný<br />
:- souvztažný účet<br />
<br />
'''Druhy účtů''':<br />
<br />
1) ''Aktivní účty'' – zachycujeme zde druhy majetku – aktiva. Na počáteční nebo zahajovací rozvahu navazují počáteční zůstatky, které jsou vždy na straně MD, přírůstky aktiv na stranu MD, úbytky na stranu D. Součet všech položek bez počátečního tvoří obrat strany MD, součet všech úbytků tvoří obrat strany D. Konečný zůstatek: KZ = PZ + OMD – OD<br />
 
OMD- obrat strany má dáti<br />
 
OD- obrat strany dal<br /><br />
 
2) ''Pasivní účty'' – na nich sledujeme stav a pohyb pasiv, počáteční zůstatky vycházejí z počáteční rozvahy, jsou vždy na straně D, přírůstky účtujeme na stranu D, úbytky na stranu MD. Konečný zůstatek: KZ = PZ + OD – OMD<br />
 
Konečné zůstatky všech aktivních a pasivních účtů se zahrnují do rozvahy sestavované ke konci účetního období.<br /><br />
f
3) ''Opravný účet'' – opravuje částky zaúčtované na hlavním účtu, proto aby bylo dosaženo větší vypovídací schopnosti (účtová skupina 07, 08- oprávky k majetku). Na hlavních účtech je předepsáno evidovat majetek v pořizovacích cenách po celou dobu užívání.<br /><br />
gfj,mnbvjhůvb
4) ''Podrozvahové účty'' – zůstatky se nezahrnují do rozvahy, neúčtuje se podvojně. Vyjadřují hospodářské prostředky, které nejsou majetkem podniku (např. zapůjčený hmotný majetek).<br /><br />
5) ''Nákladové účty'' – zachycujeme zde náklady, které vznikají během účetního období, nemají počáteční zůstatky, přírůstky se účtují na stranu MD, úbytky na stranu D. KZ = OMD – OD<br /><br />
6) ''Výnosové účty'' – slouží k zachycení výnosů, přírůstky se účtují na stranu D, úbytky na stranu MD. KZ = OD – OMD<br />
Zůstatky nákladových a výnosových účtů se na konci roku při účetní závěrce převádějí na účet hospodářského výsledku 431. Tímto převodem se tyto účty vynulují.<br /><br />
7) ''Syntetické účty'' – jsou to účty na kterých se zachycují souhrné stavy a pohyby jednotlivých druhů majetku, zdrojů, nákladů a výnosů. Jsou uvedeny v účtové rozvaze (mají trojmístný číselný znak).<br /><br />
8) ''Analytické účty'' – slouží ke zpodrobnění údajů syntetického účtu. Musí platit, že součet počátečních zůstatků a obratů MD a D, všech analitických účtů, jednoho syntetického účtu se rovná počátečnímu zůstatku a obratu stran MD a D příslušného syntetického účtu.<br />
<br />
 
== Vliv účetních případů na rozvahu ==

Navigační menu