Ústřední stát (Střet civilizací): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
typo, přidáni definice, zdroje
(dokončení článku)
(typo, přidáni definice, zdroje)
[[Soubor:Clash of Civilizations world map.png|right|thumb|rozděleníRozdělení civilizací mezi jedntolivé kulturní okruhy
{{legenda|#ca5c67|[[Západní civilizace]]}}
{{legenda|#7a473b|[[Pravoslaví|Pravoslavný okruh]]}}
{{legenda|#8dcd59|[[Indie]]}}
{{legenda|#e5a7c3|[[Čína]]}}
{{legenda|#568dd0|[[Afrika]]}} ]]
{{legenda|#e5c4a1|[[Japonsko]]}}]]
'''Ústřední stát''' (anglicky ''core state'')je termín obsažený v teorii ''[[Střet civilizací|Střetu civilizací]]'' [[Samuel Huntington|Samuela Huntingtona]]. Ústřední stát je země se silným ekonomickým a vojenským potenciálem, která má v rámci své kultury (potažmo vzhledem k dalším státům náležejícím k jiným kulturám)velkou autoritu (nebo též vliv či moc). Tato autorita pak umožňuje určitému státu vystupovat jako ochránce ostatních států stejné kultury (popř. i ostatních kultur, má-li dostatečný vliv)či jako [[arbitr]] při mezinárodních sporech a mnohem snáze prosazuje svoje zájmy než ostatní státy{{chybí zdroj}}.
 
 
== Definice ústředního státu ==
 
Určitý stát může dosáhnout díky [[historie|historickému]], [[geopolitika|geopolitickému]], [[demografie|demografickému]] či [[ekonomika|ekonomickému]] vývoji (většinou však kombinací zmíněných faktorů) postavení ústředního státu. Kolem takového státu se poté ostatní členové stejné [[civilizace]] či kultury sdružují, aby tak vyrovnali váhu jiných států, se kterými vlastní kulturu nesdílejí. Neplatí však, že by každý stát akceptoval v rámci svého civilizačního okruhu ústřední stát a jeho roli v zahraniční politice automaticky (například [[Gruzie]] vůči [[Rusko|Rusku]] či [[Vietnam]] vůči [[Čínská lidová republika|Číně]]). Ústřední stát funguje jak zdroj řádu a jako [[arbitr]] sporů mezi státy v rámci civilizace. Vzájemné vyjednávání ústředních států pak slouží jako prostředek k udržení řádu v mezicivilizační oblasti. Pakliže některá civilizace ústřední stát nemá, nastolení řádu a řešení sporů je obtížnější. V civilizacích, ve kterých ústřední státy existují,
se postupně začínají objevovat centralizující prvky, které vyhraňují určitým způsobem civilizaci v rámci nového řádu založeného právě na civilizacích a rozdílech mezi nimi<ref>''Střet civilizací'' - str.181</ref>.
 
== Rozdělení podle civilizací ==
 
=== Západní civilizace ===
[[Soubor:Us-North America map coloured.pngsvg|right|thumb|Mapa severní Ameriky, do západní civilizace zde patří USA, Kanada a částečně i Mexiko{{chybí zdroj}}]] [[Soubor:Europe religion map en.png|right|thumb|Náboženská mapa znázorňující hranici mezi západoevropským křesťanstvím, pravoslavím a islámem]]
 
Přestože západní civlizace se díky koloniální expanzi států náležejících do této kultury rozšířila do různých částí světa, až do začátku [[20. století]] hrál primární roli původní kontinent, ze kterého [[západní civilizace]] z větší části vyšla - [[Evropa]].
V historii tohoto kontinentu se vytvářelo množství [[velmoc|mocných států]], které pak v některých historických obdobích dokázaly ovlivňovat významné události nejen na kontinentu, ale ve značné části ostatního světa{{chybí<ref>Huntington, zdroj}}S.,''Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu'', Praha, Rybka publishers, 2001 (dále jen ''Střet civilizací'') - str.44</ref>(zejména v době [[kolonizace]]). Od 18. století se v Evropě ustálil systém tzv. pentarchie, tedy vlády pěti mocností<ref>[http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=71677&s_lang=2&title=pentarchie]</ref>, které byl ve větší či menší míře v průběhu staletí navzájem rovnocenné (nebo byly rovnocenné spolky a [[aliance]], které tyto státy utvářely). Mezi tyto velmoci patřily [[Velká Británie]], [[Francie]], [[Německo]] (před rokem [[1870]]-[[1871]] též nazývané [[Prusko]]), [[Rusko]] a [[Rakousko-Uhersko]] (případně [[Rakouské císařství]] či [[Habsburská říše]]). Po [[První světová válka|první světové válce]] se však následkem ustanovení versailleského míru tento systém zhroutil(úpadek Německa následkem ekonomické krize a válečných reparací, rozpad Rakousko-Uherska na národní státy, komunistická revoluce a občanská válka v Rusku). Následkem vyčerpání Velké Británie a Francie během zákopové války nebyly tyto dvě země, které vyšly z bojů první světové války vítězně, schopny udržet politický systém Evropy, který se postupně vytvořil během mírových jednání ve [[Versailles]]). Po druhé světové válce dochází definitivně k úpadku starých velmocí a najejich místo nastupují Spojené státy a Sovětský svaz, přičemž jako důsledek rivality mezi těmito dvěma velmocemi byla [[Studená válka]]. Tento celosvětový konflikt a rivalita [[ideologie|ideologií]], která byla vedle vojenských a ekonomických zájmů další hnací silou konfliktu, zatlačily evropské (ale v určité míře i světové) kulturní aspekty částečně do pozadí{{chybí<ref>''Střet zdroj}}civilizací'' - str. 139</ref>.
Vítěznou velmocí Studené války byly '''Spojené státy americké''', které se během druhé svétové a války a zejména během války Studené nejdůležitějším státem západní civilizace a tedy i ústředním státem na základě teorie ''Střetu civilizací''.
 
''Do západní civilizace patří: země severní Ameriky ([[USA]]<ref>Ústřední stát západní civilizace{{chybí zdroj}}</ref> a [[Kanada]]), většina států Evropy (zejména pak většina států [[Evropská unie|Evropské unie]]), [[Austrálie]], [[Nový Zéland]], [[Oceánie|tichomořské ostrovy]], [[Východní Timor]] a severní a střední [[Filipíny]]''
 
=== Pravoslavný okruh ===
[[Pravoslaví|Pravoslavná]] civilizace se oficiálně vytvořila při [[Velké schisma|Velkém schisma]] mezi [[katolická církev|západní]] a východní křesťanskou církví, i když rozdílný přístup k pojetí víry a ritu byl patrný již dříve. Původně se pravoslavná civilizace omezovala na oblast pod kontrolou či ve sféře vlivu [[Byzantská říše|Byzantské říše]], avšak postupem času se díky misijní činnosti rozšířila pravoslavná víra do zemí jihovýchodní a východní Evropy. Po pádu Byzantské říše (1453) přešla vůdčí úloha na [[Moskevské knížectví]] (od [[16. století]] na [[Ruské carství]]). Po nástupu [[Petr I. Veliký|Petra Velikého]] se [[Rusko]] pokoušelo otevřít západním vlivům a přijmout západní civilizaci. To se v některých aspektech podařilo, v určitých oblastech byl pokrok pomalejší. Tento vývoj byl přerušen počátkem dvacátého století při komunistické revoluci. V Rusku (později [[Sovětský svaz|Sovětském svazu]]) byla kultura potlačena ideologií{{chybí zdroj}}. Po rozpadu Sovětského svazu se Rusko postupně opět stává vůdčím státem pravoslavné civilizace (např. podporou [[Srbsko|Srbska]] v kosovské otázce či angažováním se v [[kavkaz]]ské oblasti).
 
''K pravoslavné civilizaci náleží: [[Arménie]], [[Bělorusko]], [[Bulharsko]], [[Kypr]], [[Gruzie]], [[Řecko]], [[Moldávie]], [[Černá hora]], [[Republika Makedonie]], [[Rumunsko]], [[Rusko]]<ref>Ústřední stát pravoslavné civilizace</ref>, [[Srbsko]] a [[Ukrajina]]''
 
=== Latinská Amerika ===
|-
|[[Západní svět]]
|[[Spojené státy americké]]<ref>''Střet civilizací'' - str.14</ref>
|<center>X</center>
|[[Soubor:Flag of the United States.svg|40px]]
|<center>X</center>
|[[Soubor:Flag of the People's Republic of China.svg|40px]]
|-
|
|
|[[Tajwan]]<ref>Tajwan si dodnes nárokuje území pevninské Číny. '''De iure''' je tedy stále vítěznou velmocí druhé světové války, '''de facto''' však jeho místo přebrala Čínská lidová republika</ref>
|[[Soubor:Flag of the Republic of China.svg|40px]]
|-
|[[Hinduismus|Hinduistická civilizace]]
|[[Islám|Islámský svět]]
|<center>X</center>
|[[Turecko]]<ref>Turecko by bylo vhodným kandidátem(dobrá vnitropolitická i hospodářská situace), avšak sekularizace politického života to neumožňuje</ref><ref>''Střet civilizací'' - str.208-209</ref>
|[[Soubor:Flag of Turkey.svg|40px]]
|-
|
|
|[[Egypt]]<ref>Geografická poloha této země předurčuje Egypt k postavení ústředního státu, avšak jeho ekonomika je velice slabá. Egypt je v současné době závislý na hospodářské pomoci některých západních institucí či arabských států s ropným bohatstvím</ref><ref>''Střet civilizací'' - str.207</ref>
|[[Egypt]]<ref>Egypt se pokoušel získat několikrát dominantní postavení v oblasti předního východy, četné porážky ale podkopaly jeho autoritu a egyptská vláda se nyní zaměřuje spíše na vnitropolitické problémy {{chybí zdroj}}</ref>
|[[Soubor:Flag of Egypt.svg|40px]]
|-
|
|
|[[Írán]]<ref>Írán se v poslední době snaží získat dominantní postavení nepřátelskou politikou vůči Spojeným státům a íránským jaderným programem. Tento stát má také značné nerostné zdroje, bohatou kulturu i dobře se rozvíjející ekonomiku. Situaci však [[ŠiitéŠíité|šiitskémušíitskému]] Íránu komplikuje odlišná koncepce Islámu ve většině ostatních islámských zemí, kde mají převahu [[Sunnité]],</ref><ref>''Střet civilizací'' - str.208</ref>
|[[Irák]]<ref>Po úspěšné invazi amerických vojsk byl Saddám Husajn, také usilující o silné zahraničněpolitické postavení, svržen. Vnitropolitická i ekonomická situace země jakýkoliv pokus o získání dominantního postavení znemožňuje</ref>
|[[Soubor:Flag of Iraq.svg|40px]]
|-
|
|
|[[Írán]]<ref>Írán se v poslední době snaží získat dominantní postavení nepřátelskou politikou vůči Spojeným státům a íránským jaderným programem. Situaci však [[Šiité|šiitskému]] Íránu komplikuje odlišná koncepce Islámu ve většině ostatních islámských zemí, kde mají převahu [[Sunnité]],</ref>
|[[Soubor:Flag of Iran.svg|40px]]
|-
|
|
|[[Pákistán]]<ref>Pákistán je jednou z větších zemí a se silným vojenským potenciálem. Bohužel vnitropolitcká situace (četné etnické a politické spory) je stále napjatá a Pákistán je navíc oproti některým jiným státům chudou zemí.</ref><ref>''Střet civilizací'' - str.208</ref>
|[[Pákistán]]<ref>Pákistán jako jediný islámský stát má jaderný arzenál, je však spojencem USA.</ref>
|[[Soubor:Flag of Pakistan.svg|40px]]
|-
|
|
|[[Saúdská Arábie]]<ref>Na území tohoto státu se necházejí rozličné islámské historické památky. Země též oplývá velkým ropným bohatstvím. Proti však mluví zranitelná poloha a méně početná populace.</ref><ref>''Střet civilizací'' - str.208</ref>
|[[Saúdská Arábie]]<ref>Tento stát udržuje dobré vztahy s USA a má velmi slabou armádu{{chybí zdroj}}. Na druhou stranu má země značné [[nerostné bohatství]].</ref>
|[[Soubor:Flag of Saudi Arabia.svg|40px]]
|-
|
|
|[[Indonésie]]<ref>Je to nejlidnatější muslimský stát se silným ekonomickým růstem, bohužel její geografická poloha (vzdálenost od důležitých kulturních center islámského světa) spolu s drobnými teologickými rozdíly částečně znemožňuje akceptování Indonésie jako ústředního státu .</ref><ref>''Střet civilizací'' - str. 207</ref>
|[[Indonésie]]<ref>Je to nejlidnatější muslimský stát{{chybí zdroj}}</ref>{{chybí zdroj}}
|[[Soubor:Flag of Indonesia.svg|40px]]
|-
|
|
|[[Jihoafrická republika]]<ref>''Střet civilizací'' - str.40</ref>
|[[Soubor:Flag of South Africa.svg|40px]]
|}
Během [[Afrika|africké]] historie se na jejím území vytvořilo několik silných států, které ovládaly značná území([[Mali#Říše Mali a Songhajská říše|Mali, Songhai]]). Již od [[15. století]] zde evropané zakládají své osady a získávají malá území. Postupem času zde vliv evropských mocností roste. Vrchol koloniazce Afriky pak probíhá v druhé půlce [[19. století]], kdy je téměř celá Afrika rozdělena mezi evropské velmoci. Přestože se na územích ovládnutých evropany buduje moderní [[infrastruktura]], mnoho kolonií zůstává spíše oblastí pro těžbu nerostných zdrojů než vyspělými industrializovanými státy. Po druhé světové válce probíhá proces [[dekolonizace]] a africké státy postupně získávají samostatnost. Avšak ve velkém množství zemí přetrvává i dnes politická nestabilita (časté [[puč|vojenské převraty]] či [[atentát]]y na předsedy vlád). Asi nejstabilnější z těchto zemí je [[Jihoafrická republika]], která již před první světovou válkou získala titul britského [[dominium|dominia]] (díky velké bělošské populaci). Až do konce osmdesátých let zde byla uplatňována rasová [[segregace]] mezi bílými a černými obyvateli. V devadesátých letech se však systém liberalizoval a Jihoafrická republika je nyní stát se silným postavením v rámci většiny afrického kontinentu a v současně s dobrou ekonomickou situací.
 
''Zde patří většina zemí subsaharské Afriky <ref>Přičemž asi největším adeptem na post ústředního státu je [[Jihoafrická republika]], a to díky své příznivé ekonomické a vnitropolitické situaci</ref> vyjma Etiopie.''
 
=== Indie (hinduistická kultura) ===
[[Soubor:Chamundeshwari.jpg|thumb|left|Hinduistická chrám v Mysore]]
Podobně jako v případě čínské civilizace i zde dominuje celé kultuře jeden větší stát - [[Indie]]. Dějiny Indie začínají již ve třetím století před kristem a posléze zde vzniklo množství mocných a kulturně vyspělých států (např. říše dynastie Guptovců). Od 5. století se v zemi šíří Buddhismus, ten je však později vytlačen Hinduismem a Islámem. Ve středověku a raném novověku zde vznikly dvě mocné islámské říše - [[Dillíský sultanát]] a [[Mughalská říše]]. Islámští vládcové však byli zpočátku tolerantní a tak se mohla hinduistická kultura dále rozvíjet. Od [[15. století]] zde evropské státy zakládají své [[kolonie]]. [[Kolonialismus]] v Indii pak vyvrcholil dobytím většiny idnického území Velkou Británií, která zde poté vytvořila kolonii pod jménem [[Britská Indie]]. Po druhé světové válce získala Indie stejně jako mnoho dalších států samostatnost. Zahraniční politice pak dominovalo většinou soupeření s [[Pákistán]]em (zejména o oblast [[Kašmír]]u), které nakonec vedlo i k získání [[atomová bomba|jaderného arzenálu]].
 
''Mezi státy náležející k hinduistickému okruhu patří zejména [[Indie]]<ref>Ústřední stát hinduistické civilizace</ref> a [[Nepál]]''
 
=== Další civilizace ===
 
''Sem patří civilizace mající ojedinělou unikátní kulturu, popřípadě jsou nějakým způsobem vyčleněny z některého z větších kulturních okruhů nebo jejich kultura není dostatečně významná či mají podobné kulturní zázemí, ale netvoří politický celek v případě mezinárodních záležitostí: [[Haiti]], bývalé britské kolonie v [[Karibik]]u, [[Buddhismus|buddhistická kultura]], [[Etiopie]], [[Turecko]] a [[Izrael]]''.
 
''Jsou to [[Haiti]], bývalé britské kolonie v [[Karibik]]u, [[Buddhismus|buddhistická kultura]], [[Etiopie]], [[Japonsko]], [[Turecko]] a [[Izrael]]''
 
== Námitky ==

Navigační menu