Bible krále Jakuba: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidány 4 bajty ,  před 12 lety
doslovnější doslovné překlady
(úprava překladu)
(doslovnější doslovné překlady)
{{Citát bible|Gn|1|1||3}}
* '''Text překladu krále Jakuba:''' ''„In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light.“''
* '''Doslovný překlad z [[angličtina|angličtiny]]:''' ''„Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. A země byla bez tvaru a prázdná; a tma byla nad tváří hlubin. A Duch Boží se vznášel nad tváří vod. A řekl Bůh: Ať tu je světlo, a světlo bylo.“''
* '''[[Bible kralická]]:''' ''„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.“''
* '''[[Český ekumenický překlad]]:''' ''„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.“''
* {{Citát bible|J|3|16||}}
* '''Text překladu krále Jakuba:''' ''„For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.“''
* '''Doslovný překlad z angličtiny:''' ''„Že„Jelikož Bůh tak miloval svět, dalže mu dal svého jediného zplozeného Syna, pročež kdožkoli věří v něj, nezhynenezahyne, avšakale bude žít věčně trvajícím životem.“''
* '''Bible kralická:''' ''„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“''
* '''Český ekumenický překlad:''' ''„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“''

Navigační menu