Wikipedie:Pod lípou (práva): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 883 bajtů ,  před 4 měsíci
značky: Odpověď zdrojový kód
:::Mohli bychom si ještě položit otázku, zda spojením těchto dvou částí nevzniklo autorské dílo, jsem však přesvědčen, že nikoliv. Nepopírám, že i koláž může být autorským dílem. Zde však vložení, byť specificky ztvárněné, siluety České republiky rozhodně nebylo jedinečným počinem, když právě silueta (mapa) České republiky se přímo nabízí k doplnění grafu s takovouto tématikou (podobně se nabízí třeba státní vlajka České republiky).
:::Jsem tedy přesvědčen, že o autorské dílo nejde, neboť se nejedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Závěrem si ještě dovolím podotknout, že odkazovaný judikát vycházel z právní úpravy dané zákonem č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), v tehdy platné znění, který autorské dílo definoval méně přísně: postačovalo, aby se jednalo o ''výsledek tvůrčí činnosti autora'', nikoliv '''''jedinečný''' výsledek tvůrčí činnosti autora'', jak požaduje současný autorský zákon. --[[Wikipedista:Albert Horáček|Albert Horáček]] ([[Diskuse s wikipedistou:Albert Horáček|diskuse]]) 9. 5. 2021, 20:04 (CEST)
::::Judikát sice posuzuje dílo podle starého AZ (35/1965 Sb.), otázkou jedinečnosti se přesto zabývá. Zřejmě byl tento požadavek dovozován i v tehdejším právním stavu, přestože nebyl v textu zákona výslovně uveden – to je ovšem jen můj dohad, neověřoval jsem. Judikát každopádně uvádí:<blockquote>Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že předmětné grafické ztvárnění označení PRIM lze označit za relativně statisticky jedinečné, a vzhledem k tomu, že individualizační rysy zde nejsou dominantní, lze je zařadit mezi tzv. díla malé mince, jejichž autorskoprávní individualita vychází právě z myšlenky relativní statistické pravděpodobnosti jedinečnosti díla, nikoli jedinečnosti absolutní.</blockquote>
::::S vaším hodnocením autorskoprávní nezpůsobilosti puntíkované mapy ČR nesouhlasím; jednak je tu originální nápad, že by tam ta mapa mohla/měla být a že má být zrovna puntíkovaná, jednak je tu provedení. Vytvořit na tak malé ploše mapu z puntíků tak, aby byla snadno rozpoznatelná a přitom esteticky působivá rozhodně není triviální úkol.
::::Jisté pochybnosti mám i ohledně těch popisků, především ohledně jejich uspořádání na ploše obrázku. Nepochybuji o tom, že graf a popisky vygenerované automaticky vhodným softwarem podle předem definovaného algoritmu či šablony postrádají jedinečný tvůrčí rozměr, to ovšem zřejmě nebude tento případ. Souhlasím, že míra tvůrčího přínosu je v tomto případě spíše subtilní, ale zdá se, že aplikační orgány (alespoň některé) jsou v tomto ohledu docela velkorysé. Váš názor vám v této otázce neupírám, ale upozorňuji na to, že nemusí být všeobecně sdílen.--[[Wikipedista:Shlomo|Shlomo]] ([[Diskuse s wikipedistou:Shlomo|diskuse]]) 10. 5. 2021, 11:05 (CEST)
 
== Fotografie z fotobanky ČTK ==

Navigační menu