Wikipedie:Pod lípou (práva): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 2 397 bajtů ,  před 5 měsíci
značky: Odpověď zdrojový kód
: Myslím si, že daný obrázek není autorským dílem ve smyslu autorského zákona, neboť se nejedná o dílo, „''které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora''“. Autorský zákon výslovně uvádí, že autorským dílem není statistický graf. Lze říci, že se stejnými daty by kdokoliv vytvořil graf prakticky stejný, nejedná se tedy o jedinečný výsledek. Vytvoření grafu z daných údajů také není činnost tvůrčí, spíše mechanická. Nepovažuji proto daný obrázek za autorské dílo, změním ještě licenci na Commons. --[[Wikipedista:Albert Horáček|Albert Horáček]] ([[Diskuse s wikipedistou:Albert Horáček|diskuse]]) 11. 4. 2021, 12:33 (CEST)
:: S takovým hodnocením bych doporučoval být opatrný; v českém prostředí existují rozhodnutí, kdy soudy potvrdili způsobilost k autorskoprávní ochraně i velmi subtilním tvůrčím počinům (viz např. NSS 9 As 10/2011). Ten prostý koláčový diagram by se snad ještě dal obhájit jako nezpůsobilý k autorskoprávní ochraně, ovšem ten se strukturou zaměstnanců asi už ne. Každopádně jde-li pouze o zobrazení dat, lze je do článku přidat pomocí [[mw:Extension:Graph]], popřípadě šablonou {{š|Graf}} nebo modulem [[Modul:Diagram]], bude to možná i vhodnější z hlediska čitelnosti a přístupnosti.--[[Wikipedista:Shlomo|Shlomo]] ([[Diskuse s wikipedistou:Shlomo|diskuse]]) 9. 5. 2021, 18:55 (CEST)
:::Myslím si, že ani graf zachycující strukturu zaměstnanců není autorským dílem. Celý obrázek můžeme rozdělit na dvě části: samotný graf a obrázek v jeho středu.
:::# Graf není podle mého názoru autorským dílem, neboť nenaplňuje jeho pojmové znaky, když nejde o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. V případě, že vyjadřujeme grafem složení určité skupiny osob, lze považovat použití koláčového grafu za téměř automatické. V případě, že využijeme koláčový graf, je obvyklé rozlišit jednotlivé výseče různými barvami a ani výběr barev nepovažuji za překračující práh originality. Součástí jsou dále popisky, provedené černým písmem jednoduchého řezu, jejich formu ani obsah nelze považovat za autorské dílo. O grafu také autorský zákon výslovně uvádí, že není dílem podle autorského zákona.
:::# Obrázek v jeho středu představuje puntíkovanou plochu ve tvaru České republiky. Tvar České republiky nemůže být předmětem autorskoprávní ochrany, puntíkovaná plocha také ne. Ani jejich spojení nepovažuji za jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora.
:::Mohli bychom si ještě položit otázku, zda spojením těchto dvou částí nevzniklo autorské dílo, jsem však přesvědčen, že nikoliv. Nepopírám, že i koláž může být autorským dílem. Zde však vložení, byť specificky ztvárněné, siluety České republiky rozhodně nebylo jedinečným počinem, když právě silueta (mapa) České republiky se přímo nabízí k doplnění grafu s takovouto tématikou (podobně se nabízí třeba státní vlajka České republiky).
:::Jsem tedy přesvědčen, že o autorské dílo nejde, neboť se nejedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Závěrem si ještě dovolím podotknout, že odkazovaný judikát vycházel z právní úpravy dané zákonem č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), v tehdy platné znění, který autorské dílo definoval méně přísně: postačovalo, aby se jednalo o ''výsledek tvůrčí činnosti autora'', nikoliv '''''jedinečný''' výsledek tvůrčí činnosti autora'', jak požaduje současný autorský zákon. --[[Wikipedista:Albert Horáček|Albert Horáček]] ([[Diskuse s wikipedistou:Albert Horáček|diskuse]]) 9. 5. 2021, 20:04 (CEST)
 
== Fotografie z fotobanky ČTK ==
177

editací

Navigační menu