Haremheb: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 122 bajtů ,  před 3 měsíci
-zbyt, typo
m (edit:text)
(-zbyt, typo)
| jazyk = en
}}</ref> Jeho kariéra vzrostla pravděpodobně nejvíce v době vlády Tutanchamona a Aje II., když získal vedle jiných i tituly ''"Dědičného"'' neboli ''"korunního prince"'' a ''"Zástupce krále v celé zemi".''<ref name="Dik"/> Z váhy těchto titulů se mohl považovat za faraonova bezprostředního nástupce.
 
 
== Sporné nástupnictví, aneb Haremhebův boj o trůn s "Božským otcem" Ajem ==
Po nenadálé smrti Tutanchamona, když Haremheb možná pobýval na vzdálené vojenské výpravě (někdy se uvádí jeho boj v [[Sýrie|Sýrii]]), se odehrál příběh, kdy Haremhebův mocný protihráč [[Aj II.|Aj]],<ref name="Bun"/> ač považovaný již za poměrně starého muže, rozehrál "hru" o ovládnutí Tutanchamonova dědictví.<br>Aj II. byl již nejpozději od časů Amenhotepa IV./Achnatona mocným královským dvořanem a úředníkem a obdržel titul ''"Božský otec"'', což označovalo jeho blízké pokrevní spříznění s panovnickým rodem (obvykle se má za to, že titul označoval pozici faraonova tchána). Dále byl velitelem kavalerie (jezdectva) a zároveň nejvyšším knězem (veleknězem) boha [[Min (bůh)|Mina]]. ''"Božský otec"'' pocházel ze staroegyptského města Ipu (dnešního Achmínu, angl. Akhim)<ref name="Dik2" /> a jeho původ se odvozuje od [[velmož]]e [[Teje|Juji (angl. Yuja) a paní Cuje (angl. Tjuya),]]<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Aldred
| jméno = Cyril
| místo =
| jazyk = en
}}</ref>, což jsou historicky ověření rodiče [[Velká královská manželka|velké královské manželky (tj. hlavní královny)]] [[Teje]]. Díky tomu je Aj pokládán za švagra [[Amenhotep III.|Amenhotepa III.]], za vlastního strýce (a dokonce snad i tchána!) [[Achnaton|Amenhotepa IV./Achnatona]], a tedy i za prastrýce zesnulého mladého krále Tutanchamona.
Haremhebovu úsilí o získání trůnu po smrti Tutanchamona zabraňoval tedy Aj a jistě i některé další vlivné egyptské osobnosti. Z okolí 18. dynastie to byl vedle Aje později zřejmě i princ [[Nachtmin]] (angl. Nakhtim), vysoký vojenský úředník a generál, v některých záznamech s titulem ''"Královský syn"'' a pravděpodobný syn Aje II.
Dalším Haremhebovým mocným souputníkem byl již za vlády Tutanchamona králův správce pokladny (ministr financí) Maja (angl. Maya). Tento mocný muž sloužil faraonům již za vlády Amenhotepa III. a významně se podílel v době vlády Amenhotepova syna [[Achnaton]]a (původně Amenhotepa IV.) též na výstavbě nového sídelního města [[El Amarna|Amarny]].<ref name="Dik2" />
Nejvážnějšími uchazeči o trůn byli tedy Aj a Haremheb. Ten svou moc z vedle výše nastíněných titulů odvozoval i z pozice velitele armády, mocensky zajišťující stabilitu říše a bezpečnost zejména severních hranic tehdejšího Egypta. Legitimitu nástupnictví spatřovali tito hráči též ve státním sňatku s některou významnou ženou (princeznou či královnou-vdovou) z okruhu zesnulého Tutanchamona. Na jednom z prvních míst tak vystupuje jako dědičná královská princezna (jakožto dcera Amenhotepa IV./Achnatona) a zároveň vdova po Tutachamonovi - královna [[Anchesenamon]] (angl. Ankhesenamun). V této souvislosti historici často zmiňují korespondenci o nástupnictví jisté nejmenované egyptské královny-vdovy. Tato jménem dosud nepotvrzená a v pozdně amarnském období žijící panovnice ji vedla s králem Chetitů - [[Chetité|Šuppiluliumašem I.]] (angl. Suppiluliuma I.).<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Bryce
| jméno = Trevor
| datum archivace = 2018-08-17
| nedostupné = ano
}}</ref> Obsahuje řadu obecných nařízení (práv) adresovaných nejen prostému lidu (řemeslníkům, obchodníkům aj.), ale zaobírá se též organizací armády, úřednictva nebo organizováním zahraničních expedicí a válečných výbojů. V kodexu najdeme i ustanovení týkající se zemědělství a v neposlední řadě se dotýká postavení mocných kněží a chrámových služebníků, které ze své panovnické moci ustanovuje jako zaměstnance státu.<ref group="p">Oslabení centrální moci ke konci vlády Amenhotepa III., neúměrným nárůstem bohatství kněžských center a soupeření ThéhThéb (bůh Amon) a Heliopolisu (bůh Ré-Harachtej), byly jednou z hlavních příčin vývoje AmernskéhoAmarnského období a chaosu po úmrtí Achnatona</ref> Na konci textu definuje Haremheb sebe jako jediného legitimního vládce.
Příklady z textu ''"vládního kodexu"'': {{Citát v rámečku|"…Jestliže chudý člověk vyrobil pro sebe plavidlo s plachtou, aby mohl sloužit faraonovi, zásobovat ho z pivovaru a jeho kuchyni, byl okraden o zboží a poškozeno jeho řemeslo, bude odškodněn. To je špatné a faraon to potlačuje svými vynikajícími opatřeními. <br>…Hle, moje Veličenstvo jmenuje oficiální zaměstnance božských otců, proroků chrámů, úředníků dvorů této země a kněží bohů, kteří tvoří oficiální zaměstnance z touhy, aby soudili občany každého města. Moje Veličenstvo ustanovuje pro Egypt, aby prosperoval život všech obyvatel, když se (Haremheb) objevil na trůnu (boha) Rea. Hle, oficiální štáby byly jmenovány v celé zemi , i v městech podle jejich hodností ..."|The Great Edict of Horemheb<ref name="Res"/>}}
Části z Haremhebova ''"vládního kodexu"'' obsahují též další kamenné stély, jako Laydenská,<ref>{{Citace elektronické monografie
| místo = Ledien
| jazyk = en
}}</ref> Vídeňská a zejména tzv. Korunovační stéla z chrámu boha [[Ptah]]a v M[[Mennofer|ennoferuMennoferu (řecky Memfisu)]].<ref name="Gard">{{Citace periodika
| příjmení = Gardiner
| jméno = Alan
== Haremhebovy hrobky ==
Haremheb si nechal postupně vystavět dvě hrobky. První vznikla v době, kdy byl ještě jen velitelem vojska v [[Sakkára|Sakkáře]] poblíž Mennoferu (Memphisu), patrně ještě za života Tutanchamona či popř. za jeho bezprostředních předchůdců. Tato hrobka však nebyla pro jeho pohřeb použita a byla jím opuštěna. V hrobce však byla pohřbena a nalezena mumie jeho choti - královny Mutnedžemet - i s tělem dětského plodu.
Druhou hrobku - můžeme říci faraonskou - si zřídil v Thébách v [[Údolí králů]], kde je známa pod moderním označením KV 57. Ta byla určena jak pro Haremheba, a možná(?) i pro jeho manželku Ameniji.<ref name="“Dod”" /> Hrobka byla objevena až roku 1908 a je vyzdobena scénami s [[Reliéf (sochařství)|basreliéfy]] a nástěnnými malbami, v dosud živých barvách. FaronůvFaraonův sarkofág byl vyroben z křemene a na bocích je vyzdoben symboly staroegyptského boha zesnulých [[Anup]]a (řecky [[Anúbis|Anúbise)]]. Mumie faraona se nezachovala a otázkou pro badatele dosud je, zda byl Haremheb v této hrobce opravdu pohřben? Královská hrobka již ve starověku neunikla zlodějům a zrestaurována byla až v roce 1957. Na četných stavbách zanechal Haremheb zápisy o svémsvé vládě, a to i v dříve vystavěných hrobkách, které si osvojil. Na IX. pylonu v [[Karnak]]u je záznam jeho faronskéfaraonské titulatury. [[Soubor:Haremheb-titulatura Karnak.jpg|400px]] <ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Gauthier
| jméno = Henri

Navigační menu