Vysokoškolský studijní program: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Doplnění a přesuny ze Studijní program
(+sloučit sem)
značka: editor wikitextu 2017
(Doplnění a přesuny ze Studijní program)
značka: editor wikitextu 2017
{{Sloučit|Studijní program|sem}}
{{Možná hledáte|tento=oboru studia na vysoké škole|jiné=[[Obor vzdělávání]] (obecné zaměření a délka studijního oboru)}}
 
'''Vysokoškolský studijní program''' určuje [[obor vzdělávání]] na [[Vysoká škola|vysoké škole]].
'''Vysokoškolský studijní program''' určuje [[obor vzdělávání]] na [[Vysoká škola|vysoké škole]]. Vysoká škola vyučuje [[Akreditace|akreditované]] studijní programy, programy celoživotního vzdělávání atd. podle studijních plánů stanovenou [[Vysoká škola#Formy studia|formou studia]]. Součástmi studijního programu jsou především jeho název, typ, forma, cíle studia, profil, standardní doba studia, délka praxe, typ [[státní zkouška|státní zkoušky]], udělovaný [[akademický titul]], návaznost na další typy studijních programů, oblast vzdělávání apod. Student získá vysokoškolské vzdělání i předem určený akademický titul absolvováním celého studijního programu (řádným zakončením předmětů za studijního plánu, vykonáním [[Státní zkouška|státní zkoušky]] atp).
 
== Historie ==
Před [[boloňský proces|Boloňským procesem]] do roku 1998 se dle tehdejšího vysokoškolského zákona z roku 1990 původně v [[Česko|Česku]] studium v bakalářském studijním programu označovalo jako „(obsahově) ucelená část vysokoškolského studia“, studium v magisterském studijním programu jako „vysokoškolské studium“ a studium v doktorském studijním programu jako „postgraduální studium“; toto bylo následně roku [[1998]] transformováno do studijních programů.
Původní vysokoškolské programy se dělily na ''studijní obory''.{{Poznámka|Bývalý § 44 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění před novelizací v roce 2016.}} Novelou zákona o vysokých školách bylo v roce 2016 dělení studijních programů na studijní obory zrušeno.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
Původní vysokoškolskéStudijní programy se dělily na ''studijní obory''.{{Poznámka|Bývalý § 44 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění před novelizací v roce 2016.}} Novelou zákona o vysokých školách bylo v roce 2016 v rámci [[Reforma vysokých škol v Česku|vysokoškolské reformy v Česku]] dělení studijních programů na studijní obory zrušeno.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Poslanci schválili novelu vysokoškolského zákona
| vydavatel = MŠMT
}}</ref> Od akademického roku 2019/20 začal přechod na nový způsob označování, přičemž původně akreditované ''studijní obory'' budou v letech 2019–2024 postupně ukončovány. Nebude tedy možné se k jejich studiu nově hlásit, pouze bude umožněno dostudování dříve přijatých studentů. Namísto původních ''studijních oborů'' budou po skončení přechodného období existovat pouze studijní programy.
 
== Akreditace studijních programů ==
== Oblasti vzdělávání ==
Aby mohl být na vysoké škole příslušný studijní program uskutečňován a studenti v něm mohli získat vysokoškolské vzdělání i profesní [[kvalifikace (osobní)|kvalifikaci]], musí mít v Česku oprávnění, které uděluje [[Národní akreditační úřad pro vysoké školství]] na základě [[akreditace]]. Pokud byla vysoké škole tímto úřadem udělena tzv. [[Národní akreditační úřad pro vysoké školství#Institucionální akreditace|institucionální akreditace]], pak o uskutečňování studijních programů rozhoduje sama vysoká škola a její orgány.
 
=== Oblasti vzdělávání ===
Oblast vzdělávání je v [[Česko|české]] legislativě chápána jako věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány [[Vysokoškolský studijní program|vysokoškolské studijní programy]].<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
 
=== Seznam oblastí vzdělávání ===
{{Sloupce|3|
# Architektura a urbanismus
# Bezpečnostní obory
# Zdravotnické obory
# Zemědělství
}}
 
== Typy studijních programů ==
{{Podrobně|Vysoká_škola#Studijní_programy}}
 
Vysokoškolský zákon rozlišuje dle typu (úrovně vysokoškolského vzdělání) různé studijní programy; v současnosti je tak standardní členění na typ bakalářský, magisterský a doktorský ([[Ph.D.]]).<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
| paragraf = ČÁST ČTVRTÁ - STUDIJNÍ PROGRAM
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#cast4
| datum přístupu = 2016-05-19
}}</ref>
 
== Profil studijního programu ==
Profil bakalářského nebo magisterského studijního programu může být dle zákona:
* profesně zaměřený (s důrazem na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi)
* akademicky zaměřený (s důrazem na získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a poskytující rovněž prostor pro osvojení nezbytných praktických dovedností)
 
Za profil příslušného studijního programu zodpovídá jeho garant. Ten jej také vyhodnocuje, rozvíjí a koordinuje. Garantem magisterského studijního programu a doktorského studijního programu může být pouze [[docent]], [[profesor]] nebo [[mimořádný profesor]], který je zde zaměstnancem vysoké školy. Garantem bakalářského studijního programu může být i níže postavený [[akademický pracovník]].
 
== Poznámky ==
* {{Commonscat}}
 
{{pahýl}}
{{Autoritní data}}
 

Navigační menu