Červený hrádek (zámek, Jirkov): Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pobyt skladatele Tomáška
(Zapomenuté odstavce)
(Pobyt skladatele Tomáška)
Dne 18.&nbsp;října 1707 červenohrádecké panství koupil za 90&nbsp;300 zlatých [[kníže]] Jáchym Ondřej z&nbsp;Lichtenštejna. Jeho dědičkou se stala vdova rozená z&nbsp;Ditrichštejna a po ní roku 1720 dcera Dominika z&nbsp;Lichtenštejna. Ta se provdala za knížete Jindřicha z&nbsp;Auersperka. Zemřela roku 1724. Svůj majetek v&nbsp;závěti rozdělila na poloviny, z&nbsp;nichž jednu zdědil její manžel. Druhou polovinu zdědila dcera a synové Karel, Jan a Adam, ale roku 1766 členové rodiny uzavřeli smlouvu, podle které celé panství připadlo Janu Adamovi z&nbsp;Aursperka. Někdy v&nbsp;té době bylo k&nbsp;Červenému hrádku připojeno [[Bílence (zámek)|bílenecké]] a [[Voděrady (Bílence)|voděradské]] panství.<ref name="s270"/>
 
Roku 1771 panství koupil za milión zlatých Jan Alexandr z&nbsp;Rottenhanu, který je o&nbsp;šest let později odkázal synovi [[Jindřich František z Rottenhanu|Jindřichu Františkovi z&nbsp;Rottenhanu]].<ref name="s270"/> Jindřich se zasloužil o&nbsp;rozvoj panství a provedl také stavební úpravy na zámku, kde byla mimo jiné stržena vížka s&nbsp;[[Báň (střecha)|cibulovou střechou]], která stávala nad střechou průčelního [[rizalit]]u. Upravena byla také osově souměrná zahrada, na kterou navázal [[anglický park]] doplněný množstvím plastik a drobných staveb – divadlem, antickým chrámkem a dalšími pavilony.<ref name="a76"/> Jindřichovou dědičkou se stala jediná dcera Gabriela provdaná za [[hrabě]]te [[Jiří František August Buquoy|Jiřího Františka Buquoye]].<ref name="a77">Anděl (1984), s. 77</ref> PanstvíZa něj od roku 1808 nejméně do roku 1820 na zámku od jara do podzimu pobýval [[Václav Jan Křtitel Tomášek]], který zastával funkci učitele a skladatele hudby a organizátora hudebních vystoupení.<ref name="kloub"/> Hraběnka Gabriela panství rozšířila roku 1832 přikoupením [[Přísečnice]] a pět let později ještě [[Hauenštejn]]a.<ref>Sedláček (1923), s. 271</ref> Majetek spravovala až do smrti v&nbsp;roce 1863, kdy se o&nbsp;něj rozdělily její děti. Zatímco Přísečnici a Hauenštejn zdědil syn Jiří Jan Buquoy, Červený hrádek získala dcera Isabella, ovdovělá hraběnka [[Trauttmansdorffové|Trauttmansdorffová]].<ref name="a77"/>
 
=== Novodobé dějiny ===
| datum přístupu = 2017-10-17
| vydavatel = Červený hrádek
}}</ref>
<ref name="kloub">{{Citace periodika
| příjmení = Kloub
| jméno = Pavel
| titul = Hudba na zámku Červený hrádek
| periodikum = Památky, příroda, život
| rok = 1987
| ročník = 19
| číslo = 1–2
| strany = 23
}}</ref>
</references>

Navigační menu