Dekamethylcyklopentasiloxan: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 3 568 bajtů ,  před 4 lety
m
fix ib
(ib)
m (fix ib)
[[Soubor:Decamethylcyclopentasiloxane-2D.png|thumb|right|Strukturápní vzorec]]
{{Infobox - chemická sloučenina
| název = Dekamethylcyklopentosiloxan
| systematický název = 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethylcyclopentasiloxane
| obrázek = Decamethylcyclopentasiloxane-2D.png
| velikost obrázku =
| popisek =
| obrázek2 = Decamethylcyclopentasiloxane-3D-spacefill.png
| velikost obrázku2 =
| popisek2 =
| obrázek3 =
| velikost obrázku3 =
| popisek3 =
| systematický název =
| triviální název =
| ostatní názvy =
| latinský název =
| anglický název = Decamethylcyclopentasiloxane
| německýfunkční názevvzorec =
| funkční vzorec = 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethylcyclopentasiloxane
| sumární vzorec =
| vzhled =
| číslo CAS =
| další čísla CAS =
| číslo EINECS =
| indexové číslo =
| číslo EC =
| PubChem =
| ChEBI =
| UN kód =
| SMILES =
| InChI =
| číslo RTECS =
| molární hmotnost =  g/mol
| molární koncentrace = &nbsp;mol/dm<sup>3</sup>
| molární objem = &nbsp;dm<sup>3</sup>/mol
| teplota tání = &nbsp;°C
| teplota varu = &nbsp;°C
| teplota sublimace = &nbsp;°C
| teplota rozkladu = &nbsp;°C
| teplota změny modifikace = &nbsp;°C
| teplota skelného přechodu = &nbsp;°C
| teplota dehydratace = &nbsp;°C
| hustota = &nbsp;g/cm<sup>3</sup> (''teplota/skupenství'')
| viskozita =
| dynamický viskozitní koeficient = &nbsp;cP
| kinematický viskozitní koeficient = &nbsp;cS
| index lomu =
| tvrdost =
| kritická teplota = &nbsp;°C
| kritický tlak = &nbsp;kPa
| kritická hustota = &nbsp;g/cm<sup>3</sup>
| teplota trojného bodu = &nbsp;°C
| tlak trojného bodu = &nbsp;kPa
| pKa =
| pKb =
| autoionizační konstanta =
| rozpustnost = &nbsp;g/100&nbsp;ml
| rozpustnost polární = &nbsp;g/100&nbsp;ml
| rozpustnost nepolární = &nbsp;g/100&nbsp;ml
| součin rozpustnosti =
| parametr rozpustnosti = &nbsp;J<sup>1/2</sup>·cm<sup>−3/2</sup>
| ebulioskopická konstanta = &nbsp;kg·K/mol
| kryoskopická konstanta = &nbsp;kg·K/mol
| relativní permitivita =
| tlak páry = &nbsp;kPa
| Van der Waalsovy konstanty = &nbsp;Pa·m<sup>6</sup>/mol<sup>2</sup>
| izoelektrický bod =
| součinitel elektrické vodivosti = &nbsp;W·m<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>
| součinitel tepelné vodivosti = &nbsp;W·m<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>
| součinitel elektrického odporu = &nbsp;K<sup>−1</sup>
| součinitel délkové roztažnosti = &nbsp;K<sup>−1</sup>
| součinitel objemové roztažnosti = &nbsp;K<sup>−1</sup>
| měrná magnetická susceptibilita = &nbsp;μm<sup>3</sup>/g
| měrná vodivost = &nbsp;Sm<sup>−1</sup>
| měrný elektrický odpor = &nbsp;Ωm
| ionizační energie = &nbsp;eV
| povrchové napětí = &nbsp;mN/m
| průměrný výskyt = &nbsp;%
| rychlost zvuku = &nbsp;m/s
| optická otáčivost =
| krystalová struktura =
| hrana mřížky =
| koordinační geometrie =
| tvar molekuly =
| dipólový moment = &nbsp;10<sup>−30</sup> Cm
| standardní slučovací entalpie = &nbsp;kJ/mol
| standardní molární spalná entalpie = &nbsp;kJ/mol
| entalpie tání = &nbsp;J/g
| entalpie varu = &nbsp;J/g
| entalpie rozpouštění = &nbsp;J/g
| entalpie sublimace = &nbsp;J/g
| entalpie změny modifikace = &nbsp;J/g
| standardní molární entropie = &nbsp;J⋅K<sup>−1</sup>⋅mol<sup>−1</sup>
| standardní slučovací Gibbsova energie = &nbsp;kJ/mol
| měrné teplo = &nbsp;J⋅K<sup>−1</sup>⋅mol<sup>−1</sup>
| izobarické měrné teplo = &nbsp;J⋅K<sup>−1</sup>⋅g<sup>−1</sup>
| izochorické měrné teplo = &nbsp;J⋅K<sup>−1</sup>⋅g<sup>−1</sup>
| symboly nebezpečí GHS =
| H-věty =
| P-věty =
| symboly nebezpečí =
| R-věty =
| S-věty =
| NFPA 704 = {{NFPA 704
| zdraví =
| hořlavost =
| reaktivita =
| ostatní rizika =
}}
| teplota vzplanutí = &nbsp;°C
| teplota hoření = &nbsp;°C
| teplota vznícení = &nbsp;°C
| meze výbušnosti =
}}
 
'''Dekamethylcyklopentosiloxan''' neboli '''cyklopentasiloxan''' (D5) je sloučenina z kategorie syntetických [[silikon]]ů, který je tvořena pěti atomy [[křemík]]u provázanými do kruhu přes vazby s [[kyslík]]em a který
byl zařazen do kategorie chemických látek velmi [[Perzistentní organická látka|perzistentních]] a velmi [[Bioakumulace|bioakumulativních]].<ref>[[Miroslav Šuta]], [[Vladimír Šťovíček]]: [https://plzen.rozhlas.cz/silikony-v-kosmetice-blizi-se-jejich-konec-v-samponech-a-mydlech-6934718 Silikony v kosmetice. Blíží se jejich konec v šamponech a mýdlech?], [[Český rozhlas Plzeň]], Zdraví "v cajku", 7. březen 2018</ref>

Navigační menu