Účetní zásady: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 6 bajtů ,  před 4 lety
* '''Bilanční kontinuita''' - konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů mezi účetními obdobími na sebe musí navazovat.
* '''Zásada objektivity účetních informací''' – za objektivní se považují informace doložené účetním dokladem a vztahy aktiv ověřené inventarizací.
* '''Akruální princip''' - vyžaduje se účtování účetních případů do období, se kterým časově a věcně souvisí (jedná se o časové rozlišení nákladů a výnosů) bez ohledu na samotný tok peněz.
* '''Zásada oceňování v historických cenách''' – majetek se oceňuje v okamžiku pořízení. To znamená, že budoucí dopad cenových změn nebo pokles kupní síly peněz se nebere v úvahu.
* '''Zásada stálosti metod účetnictví (konzistentnost)''' – účtování operací, oceňování a odpisování aktiv a náplň jednotlivých položek výkazů jsou v jednotlivých letech stejné (konzistentní), zaručuje se srovnatelnost z hlediska času.
Neregistrovaný uživatel

Navigační menu