Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 49 bajtů ,  před 3 lety
m
Sjednocení infoboxu (zatím bez obrázků a manželek/partnerek/královen); kosmetické úpravy
{{Infobox - panovník|celé jméno=Ceawlin Cynricing|dynastie=[[Cerdikovci]]|jméno=Ceawlin|následník=[[Ceol]]|obrázek=[[FileSoubor:Ceawlin name.gif|thumbleft|alt=Ceawlin name.gif]]|otec=[[Cynric]]|popisek=Ceawlinovo jméno, jak uvedeno v [[Anglosaská kronika|Anglosaské kronice]], coby Ceaulin|potomstvo=[[Cutha]] (možná)
[[Cuthwine]]|předchůdce=[[Cynric]]|titul=král Wessexu (král saského kmenového uskupení Gewisů)|vláda=[[560]] - [[592]]| datum úmrtí = asi [[593]]}}'''Ceawlin''' (též Ceaulin nebo Caelin, † asi [[593]]) byl anglosaský král [[Wessex|Wessexu]]u z rodu [[Cerdikovci|Cerdikovců]] (asi v letech [[560]]-[[592]]; pro toto období je termín Wessex ahistorický; ve skutečnosti byl králem saského kmenového uskupení [[Gewisové|Gewisů]] s titulem GEVVISSÆ CYNING, latinsky REX GEVVISSÆ, ze kterého se království Wessex vyvinulo).
* '''''Data, osobní vazby a události z období raných králů Wessexu až po krále [[Egbert|Egberta]]a jsou nejisté a mnohdy předmětem diskuze mezi historiky'''''.
Ceawlin měl být synem krále [[Cynric|Cynrika]] a vnukem krále [[Cerdic|Cerdika]], kterého [[Anglosaská kronika]] představuje jako vůdce první skupiny [[Sasové|Sasů]], která přišla na území, které se později stalo Wessexem. Ceawlin žil v posledním období [[Anglosasové|anglosaské]] expanze, přičemž v době jeho smrti již pouze malá část jižní Anglie zůstávala v rukou britských [[Keltové|Keltů]].
 
Chronologie Ceawlinova života je vysoce nejistá. Historická přesnost a datování mnoha událostí popisovaných v pozdější ''Anglosaské kronice'' je zpochybňována a trvání jeho vlády je různě uváděno jako sedmileté, sedmnáctileté nebo dvaatřicetileté.<ref>Stenton, strana 29, akceptuje rok 560 pro Ceawlinův nástup na trůn uvedený v Anglosaské kronice, ale Barbara Yorke udává ve svém online článku o Ceawlinovi, že jeho vláda se zdá být úmyslně prodloužena.</ref> ''Anglosaská kronika'' zaznamenává několik Ceawlinových bitev mezi roky [[556]] a [[592]], včetně prvního záznamu o bitvě mezi různými skupinami Anglosasů, a naznačuje, že Wessex pod Ceawlinovou vládou získal značné území, jehož část měla být později ztracena ve prospěch jiných [[Sedm anglosaských království|anglosaských království]]. Ceawlin je rovněž zmíněn jako jeden z nositelů titulu „[[bretwalda]]“ (titulu použitého v ''Anglosaské kronice'' pro sedm nebo osm anglosaských vládců, kteří získali nadvládu nad jižní Británií), a to přesto, že skutečný rozsah Ceawlinovy teritoriální kontroly není znám.
 
Ceawlin měl zemřít v roce 593, poté, co byl sesazen rok předtím, a to pravděpodobně svým nástupcem, králem [[Ceol|Ceolem]]em. Z několika různých zdrojů víme, že měl mít dva syny, [[Cutha|Cuthu]] a [[Cuthwine|Cuthwina]], ale rodokmeny, z nichž tyto informace čerpáme, jsou nespolehlivé.<ref>Montague-Smith, Patrick W. The Royal Line of Succession [s.l.] : PITKINS, 1957. S. 6. (en)</ref>
 
== Historický kontext ==
Dva hlavní písemné prameny pro ranou historii Západních Sasů jsou ''Anglosaská kronika'' a ''Západosaský genealogický královský seznam''. ''Anglosaská kronika'' je souborem letopisů, které byly sestaveny kolem roku [[890]] během vlády wessexského krále [[Alfréd Veliký|Alfréda Velikého]]. <ref name=KL_41>Keynes and Lapidge, ''Alfred the Great'', s. 41.</ref> Zaznamenávají dřívější látku ze starších zápisů, které byly shromážděny z původních letopisů, které se již nezachovaly, jakož i ze ság, které mohly být předávány ústně.<ref name=Swanton_xix>Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', s. xix</ref><ref name=Yorke_132>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', s. 132.</ref> ''Anglosaská kronika'' klade příchod budoucích „Západních Sasů“ do Británie do roku [[495]], kdy Cerdic a jeho syn (vnuk?<ref>Montague-Smith, Patrick W. The Royal Line of Succession [s.l.] : PITKINS, 1957. S. 6. (en)</ref>) Cynric přistáli u "Cerdices ora", neboli ''Cerdikova pobřeží''. Téměř dvacet letopisů popisujících Cerdikova tažení a tažení jeho potomků se objevuje rozptýleno v následujících sto letech zápisů v ''Anglosaské kronice''.<ref name=Kirby_50>Kirby, ''Earliest English Kings'', s. 50–51.</ref><ref name=Swanton_14>Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', s. 14–21</ref> Přestože tyto letopisy poskytují většinu toho, co je známo o Ceawlinovi, historicita mnoha zápisů je nejistá.<ref name=Kirby_55>Kirby, ''Earliest English Kings'', s. 55</ref>
 
''Západosaský genealogický královský seznam'' je seznam vládců Wessexu včetně délky jejich vlády. Dochoval se v několika verzích včetně té, která je předmluvou verze [B] rukopisu ''Anglosaské kroniky''.<ref name=Swanton_xxiii> Západosaský genealogický královský seznam je nyní oddělen od hlavní části Anglosaské kroniky, a rukopisy jsou v [[Britská knihovna|Britské knihovně]] zapsány odděleně, jako MS [[Cotton Tiberius]] Aii, f. 178 (Západosaský genealogický královský seznam), a MS Cotton Tiberius Avi, ff. 1–34 (rukopis [B] Anglosaské kroniky). Viz Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', s. xxii. Viz též Lapidge, ''Encyclopedia of Anglo-Saxon England'', s. 388.</ref> Stejně jako ''Anglosaská kronika'' byl sestaven během vlády Alfréda Velikého a oba dva, jak ''kronika'', tak ''seznam'' byly ovlivněny přáním svých pisatelů použít jedinou linii rodokmenu sledující rodinný původ  králů Wessexu přes Cerdika ke [[Gewis|Gewisovi]]ovi, potomku [[Ódin|Ódina]]a a mýtickému předku Západních Sasů. Výsledek sloužil politickým účelům pisatele a je pro historiky zaplevelen rozporuplnými tvrzeními.<ref name=Kirby_49>D.P. Kirby (''Earliest English Kings'', s. 49) vztahuje se ke kombinaci Anglosaské kroniky a Západosaského genealogického královského seznamu jako politické fikci.</ref>
 
Tato rozporuplná tvrzení mohou být jasně vidět při kalkulaci dat odlišnými metodami z různých zdrojů. První událost v historii Wessexu a datum, které může být považováno za dostatečně jisté, je pokřtění krále [[Cynegils|Cynegilse]]e, ke kterému došlo ke konci 30. let 6. století, možná nejpozději v roce [[640]]. ''Anglosaská kronika'' datuje Cerdikův příchod do roku 495, ale když k tomu přidáme délky panování, jak jsou uvedeny v ''Západosaském genealogickém královském seznamu'', vede to k závěru, že Cerdikova vláda by měla začít roku [[532]], což je rozdíl 37 let. Ani s rokem 495, ani s rokem 532 nelze zacházet jako se spolehlivým. Navíc pozdější rok se opírá o předpoklad, že ''Západosaský genealogický královský seznam'' je správný v uvádění králů Wessexu v jejich posloupnosti jednoho po druhém, aniž by nějaký král byl opomenut a aniž by existovali spoluvlády dvou králů, a na předpokladu, že délky panování jsou uvedeny správně. Žádný z těchto předpokladů nemůže být brán jako jistý.<ref name=Kirby_50 />
 
Prameny jsou nedůsledné ohledně délky Ceawlinovy vlády. ''Anglosaská kronika'' uvádí 32 let, od roku 560 do roku 592, ale ''Západosaský genealogický královský seznam'' v tom nesouhlasí: jeho různé verze udávají sedm nebo sedmnáct let. Nedávná podrobná studie ''Západosaského genealogického královského seznamu'' datuje příchod Západních Sasů do Anglie do roku [[538]], dává přednost sedmiletému Ceawlinovu panování jako nejpravděpodobnějšímu a navrhuje léta [[581]]-[[588]].<ref name=Kirby_50 /><ref name=Yorke_133>D.N. Dumville, "The West Saxon Genealogical Regnal List and the chronology of Wessex", 1985, citováno v Barbaře Yorke, ''Kings and Kingdoms'', s. 133.</ref> Prameny se shodují v tom, že Ceawlin je synem krále Cynrika, a zpravidla ho jmenují jako otce prince Cuthwina.<ref name=Swanton_GT>Viz the "Genealogical Tables" v dodatcích ke Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle''.</ref> Jedna nesrovnalost tu ale je: zápis k roku [[685]] ve verzi [A] ''Anglosaské kroniky'' připisuje Ceawlinovi syna, prince Cuthu, ale v zápise k roku [[855]] té samé verze rukopisu, je Cutha zanesen jako syn prince Cuthwina. Cutha je také zmíněn jako Ceawlinův bratr verzích [E] a [F] ''Anglosaské kroniky'', a to v zápisech k letům [[571]] a [[568]].<ref name=Swanton_18>Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', s. 18–19. Pro tabulky ukazující varianty ve wessexské genealogii, viz též schéma 3 a 4 v Kirby, ''Earliest English Kings'', s. 223–224.</ref>
 
Otázka, zda Ceawlin je potomkem Cerdika, je předmětem diskuze. Podmnožiny různých variant západosaských rodokmenů působí dojmem odlišných skupin, z nichž Ceawlinova linie byla jednou z několika. Některé problémy v rodokmenech králů Wessexu mohly vzniknout kvůli snahám začlenit Ceawlinovu linii do ostatních rodokmenů, neboť pro Západní Sasy byla velmi důležitá možnost vysledovat své předky zpátky k Cerdikovi.<ref name=Yorke_142>Yorke (''Kings and Kingdoms'', s. 133) předkládá tento argument v určitém detailu.</ref> Dalším důvodem k pochybnostem o literární podstatě těchto raných rodokmenů je etymologie jmen několika raných členů dynastie, které se nezdají být [[Germáni|germánské]], jak bychom čekali u jmen vůdců zjevně anglosaské dynastie. Ceawlinovo jméno je jedním ze jmen, která nemají přesvědčivou anglosaskou etymologii, a zdá se mnohem pravděpodobněji být domorodého keltobriského původu.<ref>"Záznamy o zápodosaských dynastiích se dochovaly ve verzích, které byly předmětem pozdější manipulace, která mohla více zdůraznit, že některá jména „saských“ otců-zakladatelů mají keltobritská jména: Cerdic, Ceawlin, Cenwalh." ve: Hills, C., ''Origins of the English,'' Duckworth (2003), s. 105. Also "Jména Cerdic, Ceawlin a Caedwalla, všechna z rodokmenu západosaských králů jsou zjevně keltobritská." ve: Ward-Perkins, B., ''Why did the Anglo-Saxons not become more British?'' ''The English Historical Review'' 115.462 (June 2000): s. 513.</ref>
 
Nejstarší prameny nepoužívají termín „Západní Sasové“. Podle díla [[Historia ecclesiastica gentis Anglorum]] (''Církevní dějiny národa Anglů'') napsaného [[Beda Ctihodný|Bedou Ctihodným]] je tento termín zaměnitelný s termínem [[Gewisové]], znamenající potomky mýtického Gewise. Termín „Západní Sasové“ se objevuje teprve ke konci 7. století, po panování krále [[Cædwalla|Cædwally]].<ref name=Kirby_48>Kirby, ''Earliest English Kings'', s. 48, 223</ref>
 
== 556: Beran byrg ==
První záznam o bitvě, která byla vybojována Ceawlinem, se váže k roku 556, kdy on a jeho otec Cynric bojovali proti domorodým britským Keltům u "Beran byrg" nebo "Beranburh", neboli ''Berovy pevnosti'', nyní ztotožněné s [[Barbury Castle]], hradištěm z doby železné v současném hrabství [[Wiltshire]], nedaleko [[Swindon|Swindonu]]u. V té době měl být králem Wessexu Cynric.<ref name=Swanton_14/><ref name=Stenton_26>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', s. 26–28.</ref>
 
== 568: Wibbandun ==
První bitvu, ve které Ceawlin bojoval již jako král, datuje ''Anglosaská kronika'' do roku 568, kdy on a Cutha bojovali s králem Kentu [[Æthelberht z Kentu|Æthelberhtem]]. Zápis říká "Zde Ceawlin a Cutha bojovali proti Æthelberhtovi a zahnali ho do Kentu; a zabili dva "[[Ealdorman|ealdormany]]"<ref group="pozn." name=":0">pro toto období používá ''Anglosaská kronika'' ahistorický termín: "ealdorman" je titul vysokých královských správních úředníků používaný zhruba až od 9. století do období vlády krále [[Knut Veliký|Knuta Velikého]] ([[1016]]-[[1035]])</ref>, Oslafa a Cnebbu, na Wibbandunu". Místo, kde se nacházel "Wibbandun", což lze přeložit jako ''Wibbova hora'', nebylo s určitostí identifikováno; jeden čas byl za "Wibbandun" považován [[Wimbledon (Londýn)|Wimbledon]], ale dnes se to nepovažuje za správné.<ref name=Plummer_2_16>Plummer, ''Two Saxon Chronicles'', vol. 2 s. 16</ref><ref name=Hodgkins_188>English Place-Name Society (1926), s. xiv, citováno v Hodgkins, ''A History'', s. 188 n. 2</ref> Tato bitva je pozoruhodná jako první zaznamenaný konflikt mezi dvěma skupinami nájezdníků: předchozí bitvy zaznamenané v ''Anglosaské kronice'' jsou mezi Anglosasy a domorodými britskými Kelty.<ref name=Swanton_14 />
 
V anglosaské historii existuje mnoho příkladů společné vlády dvou králů a toto může být další příklad: není jasné, jaký byl Cuthův vztah ke králi Ceawlinovi, ale zcela určitě je možné, že byl také králem. Zápis k roku [[577]] (níže uvedený) je dalším možným argumentem pro tuto možnost.<ref name=Yorke_143_2>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', s. 143–144.</ref>
Je možné, že když Ceawlin a Cuthwine obsadili město Bath, nalezli tam v určitém rozsahu stále fungující římské lázně. Velšský mnich a historik z 9. století, [[Nennius]], zmiňuje „Horké jezero“ v zemi [[Hwicce]], která se rozprostírala podél řeky Severn, a dodává „Je obehnáno zdí, vytvořené z cihel a kamene, a lidé se tam mohou kdykoliv koupat, a každý člověk může mít druh koupele, jaký se mu zlíbí. Když chce, bude to studená koupel; a když chce horkou koupel, bude horká“. Beda rovněž popisuje horké koupele v geografické předmluvě k ''Církevním dějinám národa Anglů'' termíny velmi podobnými těm Nenniovým.<ref name=Campbell_TAS_40>Campbell et al., ''The Anglo-Saxons'', s. 40–41.</ref>
 
[[Wansdyke]], raně středověký obranný zemní val, se táhne jižně od [[Bristol|Bristolu]]u až k [[Marlborough]] v současném hrabství Wiltshire a míjí v nevelké vzdálenosti Bath. Byl pravděpodobně postaven v 5. nebo 6. století, možná králem Ceawlinem.<ref name=Fletcher_25>Fletcher, ''Who's Who'', s. 25–26.</ref>
 
== 584: Fethan leag ==
1 084 736

editací

Navigační menu