Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (→‎Nové: oprava)
=== Nové ===
<source lang="xml">
<Typo word="Hasicí přístroj" find="\b([Hh])asící(m?|ho|ch|m[iu]) +?přístroj([eiů]?|[eů]m|ích)\b" replace="$1asicí$2 přístroj$3"/>
<Typo word="Řadicí páka" find="\b([Řř])adící(mi?|ch)? +?pá(ce|k([auy]?|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1adicí$2 pá$3"/>
<Typo word="Dezinformovat" find="\b([Dd])esinform(\w+)\b" replace="$1ezinform$2"/>
<Typo word="Dodnes" find="\b([Dd])o +?dnes\b" replace="$1odnes"/>
<Typo word="(Ne)(Na/Za)Blýsk(..)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[NnZz]a)?[Bb])l[iíy]sk(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n((ut)?([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?)))|(ou)?t|u[lt][aioy]?)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1lýsk$2"/>
<Typo word="Latinská Amerika" find="\b[Ll]atinsk([áé]|ou) ??[Aa](?<!Latinsk\w\w? A)meri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Latinsk$1 Ameri$2"/>
<Typo word="Úhlopříč(ka/ně)" find="\b[UÚ]hlop[rř][ií][cč](?<!Úhlopříč)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou)|n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="Úhlopříč$1"/>
<Typo word="úhlopříč(ka/ně)" find="\b[uú]hlop[rř][ií][cč](?<!úhlopříč)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou)|n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="úhlopříč$1"/>
<Typo word="Pohonný" find="\b([Pp])ohon([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ohonn$2"/>
<Typo word="Období" find="\b([Oo])[bd][bd]?o[bd][bd]?[íý](?<!bdobí)(ch|mi?)?\b" replace="$1bdobí$2"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)(Na/Po/Se/Vy)sbíra(nější/t)" find="\b([Nn]ej)?([Nn]e)?([Nn]a|[Pp]o|[Ss]e|[Vv]y)?(?:zb[íý]|sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1$2$3sbír$4"/>
<Typo word="(Ne)(Do)Implemento(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o)?[Ii])(?:[mn]pleme|nplemen)t(ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1mplement$2"/>
<Typo word="Struktur(a/ní)" find="\b([Ss])truk(?:t[úů]|[uúů])(r([auy]|ách|ám|ami|ou)|rn(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))|ře)\b" replace="$1truktu$2"/>
<Typo word="Nejčastěji" find="\b([Nn])[eě]j?[cč][aá]s?t[eě]j[ií](?<!ejčastěji)\b" replace="$1ejčastěji"/>
<Typo word="Pouze" find="\b([Pp])oze\b" replace="$1ouze"/>

Navigační menu