Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
→‎Předpony: úpravy pravidel
(→‎Nové: +sezónní)
(→‎Předpony: úpravy pravidel)
=== Předpony ===
<source lang="xml">
<!-- při přidání ku (ne)s/z- nekopírovat celé, ale jen fragmentpřidanou část! -->
<Typo word="Nej-" find="\b([Nn])(?!ajlepší|ajprve|ajsladší|ajvyšší)[aě]j(bl[ií][zž]\w+|č\w+|dřív\w{,6}|j?ednoduš\w+|lepší\w{,2}|méně|nižší\w{,2}|novější\w{,2}|řidší\w{,2}|sladší\w{,2}|snazší\w{,2}|šťastněj\w{1,4}|šťavnatěj\w{1,4}|světější\w{,2}|tenčí\w{,2}|upřímněj\w{1,4}|výkonněj\w{1,4}|vyšší\w{,2}|výše?|významněj\w{1,4}|známěj\w{1,4})\b" replace="$1ej$2"/><!-- "nejtěžší" a "největší" mají vlastní pravidla; sem patří cokoliv s nej- ze zbytku seznamu; u naj- ověřit slovenštinu -->
<Typo word="Nej-" find="\b([Nn])[eě](mladší\w{,2}mlad|starší\w{,2}star|studenější\w{,2}studeněj)ší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ej$22ší$3"/>
<Typo word="(Ne)s-" find="(?<=\b([Nn]e|\W)?z(bal[ie]\w+|blíž[ie]\w+|druž[iueiu]\w+|hoř(e(l[aioy]?|t)|í)\b|kamarád\w+|kon(či[lt]\w+|čen)|louč\w+|páli\w+|placen|plati|plá[ct]|potřeb\w+|pout[aá]\w+|provo(d\w+|zen\w{,3})|přátel[ie]\w+|táče\w+|toč\w+|tráv)(\w+*)\b" replace="s$11s$2$3"/>
<Typo word="(Ne)z-" find="(?<=\b([Nn]e|\W)?s(form(ov[aá]\w+|uj\w+)|kapal[nň]\w+|kombin[ou]\w+|kouma\w{1,4}koum|peče[tť]\w+|pev[nň]|plo[dz]\w+|pozorov[aá]\w+|pracov\w+|prosti\w+|proště\w+proštěn|působ[ieu]\w+|totož[nň]\w+|troskot\w+|třeš[tť]\w+|tvár[nň])(\w+*)\b" replace="z$11z$2$3"/>
<Typo word="S-" find="\bZ(bal[ie]\w+|blíž[ie]\w+|bor\w{,5}|druž[eiu]\w+|hoř(e(l[aioy]?|t)|í)\b|kamarád\w+|kon(či[lt]|čen)\w+|louč\w+|páli\w+|placen\w{,3}|plati\w\w?|plá[ct]\w+|potřeb\w+|pout[aá]\w+|provo(d\w+|zen\w{,3})|přátel[ie]\w+|toč\w+|tráv)(\w+*)\b" replace="S$1$2"/>
<Typo word="Vice-" find="\b([Vv])íce(guverné[rř]\w{,10}|kancléř\w{,10}|konzul\w{,10}|král\w{,10}|maršál\w{,10}|mis(s\b|t[rř]\w{,10})|premi[eé][rř]\w{,10}|prezident)(\w{,10}*)\b" replace="$1ice$2$3"/>
<Typo word="Z-" find="\bS(form(ov[aá]\w+|uj\w+)|kapal[nň]\w+|kombin[ou]\w+|koum(á|ají)|peče[tť]\w+|pev(n[]\w+|ňuj\w+)|pěv\w{,4}|pív\w+p[ěí]v|plo[dz]\w+|pozorov[aá]\w+|pracov\w+|prosti\w+|proště\w+proštěn|působ\w+|totož[nň]\w+|troskot\w+|třeš[tť]\w+|tvár[nň])(\w+*)\b" replace="Z$1$2"/>
</source>
 

Navigační menu