Soudní dohled nad výchovou nezletilého: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
vytvoření referencí, odkazů, nadpisů
(vytvoření referencí, odkazů, nadpisů)
značka: Možný vandalismus
{{upravit|zdroje a reference, odkazy}}
'''Soudní dohled na výchovou nezletilého''' je výchovné sankční opatření, které nařizuje [[soud]] v případě, že péče rodičů o dítě je nedostatečná, ale svým charakterem nemusí být dosud nařízena [[ústavní výchova]]. Používá se v situacích, kdy je šance na zlepšení rodinných poměrů dítěte a rodina je ochotná spolupracovat s [[orgán sociálně-právní ochrany dětí|orgánem sociálně-právní ochrany dětí]]. Je uložen ve smysludle Zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., § 13 a Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., § 925.
Smyslem dohledu je pravidelné sledování podmínek života dítěte. Důvodem pro jeho stanovení může být nedostatečná péče o dítě ze strany rodičů případně osob odpovědných za jejich výchovu, výchovné problémy nezl., záškoláctví, drobná kriminalita a pod. <ref name="ahoj">{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Jana Barvíková
| jméno = Anna Šťastná
| titul = Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi
| vydavatel = VÚPSV, v.v.i. Praha
| datum_vydání = 2014
| url = http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_384.pdf
}}</ref>
== Realizace soudního dohledu ==
Podnět k zahájení řízení o uložení dohledu dává většinou orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo může být stanoven v rámci opatrovnického řízení u soudu. Provádí se ve spolupráci se školou dítěte, orgánus orgánem SPOD, případě dalších institucí (dětský lékař, zájmové kroužky apod.), osob (širší rodina, kamarádykamarádi, sousedé), které působí v místě bydliště dítěte. Na základě vyhlášky č. 37/1992 Sb. vyžaduje soud prvního stupně v pravidelných obdobích, nejméně jednou za šest měsíců, zprávy o výchově nezletilého a jeho chování od příslušného orgánu [[sociálně právní ochrana dětí|SPOD]], školy nebo internátu, nebo požádá o pravidelné zasílání těchto zpráv v určených obdobích.<ref>{{Citace Zprávyprávního zasílané soudu orgánem SPOD vycházejí z dlouhodobé spolupráce s rodinou, s péče o dítě, z rozhovorů, sociálních šetření a pod.předpisu
| typ = Vyhláška
| číslo = 37/1992
| název = Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
| paragraf = 71
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-37
}}</ref> Zprávy zasílané soudu orgánem SPOD vycházejí z dlouhodobé spolupráce s rodinou, z péče o dítě, z rozhovorů, sociálních šetření a pod.
Soudní dohled končí dosažením [[zletilost|zletilosti]] dítěte nebo rozhodnutím soudu na základě návrhu podaného účastníky řízení.
 
=== Dohled realizovaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností ===
== Realizace dohledu ==
Zákonná úprava dovoluje také [[Obec s rozšířenou působností|Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností]] v rámci [[správní řízení|správního řízení]] stanovit dohled nad výchovou dítěte. Je nařizován vyžaduje-li to zájem dítěte a prováděn za součinnosti školy, případně dalších institucí a osob v místě bydliště dítěte.<ref>{{Citace právního předpisu
Podnět k zahájení řízení o uložení dohledu dává většinou orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo může být stanoven v rámci opatrovnického řízení u soudu. Provádí se ve spolupráci se školou dítěte, orgánu SPOD, případě dalších institucí (dětský lékař, zájmové kroužky apod.), osob (širší rodina, kamarády, sousedé), které působí v místě bydliště dítěte. Na základě vyhlášky č. 37/1992 Sb. vyžaduje soud prvního stupně v pravidelných obdobích, nejméně jednou za šest měsíců, zprávy o výchově nezletilého a jeho chování od příslušného orgánu SPOD, školy nebo internátu, nebo požádá o pravidelné zasílání těchto zpráv v určených obdobích. Zprávy zasílané soudu orgánem SPOD vycházejí z dlouhodobé spolupráce s rodinou, s péče o dítě, z rozhovorů, sociálních šetření a pod.
| typ = Zákon
| číslo = 359/1999
| název = Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
| paragraf = 13
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359
}}</ref> V praxi však OSPOD tuto možnost využívají vůbec nebo velmi málo. Preferují ukládání dohledu soudem, které je ze strany klientů více respektováno a má vyšší účinek.<ref name="ahoj" />
 
 
== Jiná výchovná opatření ==
Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte může soud případně orgán SPOD kromě dohledu stanovit ještě jiná výchovná opatření:
* napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, osobu do jejíž péče bylo dítě svěřeno
* uložit dítěti nebo rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména zákazem činnosti <ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 89/2012
| název = Občanský zákoník
| paragraf = 925
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
}}</ref>
 
== Legislativa ==
* Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
* Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
* Vyhláška ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
* Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 
== Reference ==
 
[[Kategorie:Rodina]]
[[Kategorie:Rodinné právo]]
[[Kategorie:Sociálně-právní ochrana dětí]]
8

editací

Navigační menu