Pěstounství: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 220 bajtů ,  před 5 lety
vymazání copyrightů v oddíle "Reference"
(doplnění chybějících interpunkčních znamének v oddíle "Literatura" (konkrétně tečky za ISBN))
(vymazání copyrightů v oddíle "Reference")
* na pomoc se zajištěním osobní péče o dítě za situace, kdy je pěstoun nemocný či musí vyřizovat nezbytně nutné osobní záležitosti<ref name=":1">Srovnej ustanovení § 47 a zákona č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. In: ''Zákony pro lidi'' [online]. © 2010 – 2013 [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-401.</ref>
* na odlehčovací péči, a to v rozsahu minimálně 14 kalendářních dnů v roce, jedná-li se o dítě ve věku 2 a více let<ref name=":1" />
* na zprostředkování odborné pomoci v rozsahu minimálně 1x za půl roku (např. návštěva psychologa, terapeuta, očního lékaře, ...)<ref name=":1" />
Příprava k výkonu činnosti:
 
Dlouhodobí pěstouni musí splnit 48 hodin příprav, ale časový rozsah příprav profesionálních pěstounů (pěstounů na přechodnou dobu) je větší, činí totiž 72 hodin.<ref name=":2">Srovnej ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony''.'' In: ''Zákony pro lidi.'' [online]. © 2010 – 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-401.</ref>
 
Spolupráce s institucemi:
 
=== Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ===
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do PP, tak do PPPD. Pokud je dítě nezletilé, příspěvek se poskytuje samozřejmě k rukám pěstouna. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte (tj. 18. rok věku), nejdéle však do 26. roku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti pěstounem. Co se týká příspěvku pro dítě v PPPD, dítě tento typ dávky pobírá samozřejmě do doby, než opustí přechodnou rodinu.<ref>Srovnej: Dávky pěstounské péče. In: ''Integrovaný portál MPSV'' [online]. © poslední aktualizace 21. 12. 2012 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/dpp.</ref>
 
Výše příspěvku za 1 kalendářní měsíc:
Tato dávka není určena pěstounům, nýbrž samotnému dítěti. Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Příspěvek je jednorázový a činí 25 000 Kč.<ref>§ 47h zákona o sociálně-právní ochraně dětí.</ref>
 
Ač má dítě nárok na příspěvek při ukončení PP i PPPD, může nastat odlišnost v rámci doby vzniku nároku na něj. Závisí to na příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Dítěti v PPPD na něj zaniká nárok vždy ukončením péče, to znamená nejpozději zletilostí. Avšak PP může v určitém případě trvat až do 26 let věku dítěte, pak se tedy může prodloužit doba vzniku nároku dítěte na příspěvek při ukončení pěstounské péče.<ref>Srovnej: KAFKA, David: Normativní instrukce č. 5/2013 k dávkám pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. [online]. In: Novinky k novele o SPO. Mpsv.cz [cit. 2013-03-24]. s. 3 – 4. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14547/Normativni_instrukce_davky_PP_ke_dni_01_02_2013_s_cislem.pdf.</ref> V tom může nastat rozdíl vztahující se k časovému nároku na vyplacení tohoto příspěvku.
 
=== Odměna pěstouna ===
Nárok na odměnu pěstouna má pečující osoba a osoba v evidenci, ale značně se liší její výše v rámci jednotlivých institutů pěstounské péče.
 
Osoba pečující má nárok na odměnu po dobu trvání péče o svěřené dítě. Po zletilosti svěřeného dítěte jen do doby, dokud zletilé nezaopatřené dítě pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Osoba v evidenci má nárok na odměnu po dobu zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat PPPD (i když nemá momentálně svěřeno žádné dítě, výše odměny osoby v evidenci není odvislá od počtu dětí svěřených do PPPD).<ref>KAFKA, David: Normativní instrukce č. 5/2013 k dávkám pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. [online]. In: Novinky k novele o SPO. Mpsv.cz. [cit. 2013-03-24]. s. 4. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14547/Normativni_instrukce_davky_PP_ke_dni_01_02_2013_s_cislem.pdf.</ref>
 
Výše odměny pěstouna za 1 kalendářní měsíc:
=== Příspěvek při převzetí dítěte do péče ===
Nárok na tento jednorázový příspěvek má dlouhodobý pěstoun (tj. osoba pečující), nikoliv pěstoun na přechodnou dobu (tj. osoba v evidenci). Výše příspěvku se odvíjí od toho, kolik let bylo konkrétnímu dítěti při svěření do péče.<ref>Srovnej ustanovení § 47l zákona č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony. In: ''Zákony pro lidi'' [online]. © 2010 – 2013 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-401.</ref>
 
Výše příspěvku, jde-li o dítě ve věku:<ref>§ 47l zákona o sociálně-právní ochraně dětí.</ref>
26

editací

Navigační menu