Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m (→‎Nové: +katastrální, část; rozšíření)
<Typo word="-stvo/-ství" find="\b(\w{4,20})(?<![Kk]níže|[Kk]řesťan|[Vv]ítěz)s?tsv([aíouy]|[eůí]m|ech|ími)\b" replace="$1stv$2"/><!-- některá mají vlastní pravidla -->
<Typo word="-šť" find="\b(\w{4,20})išt\b" replace="$1išť"/>
<Typo word="-té(ho/m/mu)" find="([Dd]ruh|[Čč]tvrt|[Pp]át|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]e[sv]át|([Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náct|(?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát|\b[Ss]t)e(ho|mu?)(?<![Dd]ruhem|\b[Ss]tem)\b" replace="$1é$2"/><!-- neopravují se "druhem" a "stem" -->
<Typo word="-úhelník" find="\b(\w+)ůhelní(cích|k([auyů]|ách|[eů]m))\b" replace="$1úhelní$2"/>
<Typo word="-vají" find="\b(\w{4,20})vájí\b" replace="$1vají"/>

Navigační menu