Zákon o státní památkové péči: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
→‎Systematika: oprava a doplnění nadpisů dle aktuálního stavu po novelizacích
(+vyhlášky a systematika)
m (→‎Systematika: oprava a doplnění nadpisů dle aktuálního stavu po novelizacích)
# část Druhá – Péče o kulturní památky (§ 9 – § 20)
#* Ochrana a užívání kulturních památek
#* Povinnosti orgánůsprávních státní zprávyúřadů, organizacíprávnických a občanůfyzických osob
#* Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky
#* Právo státu na přednostní koupi kulturních památek
#* Obnova kulturních památek
#* Povolení k restaurování kulturní památky
#* Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti uchazeče pro restaurování kulturních památek
#* Opatření k zajištění péče o kulturní památky
#* Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky
# část Třetí – Archeologické výzkumy a nálezy (§ 21 – § 24)
#* Oprávnění k archeologickým výzkumům
#* Uznávání odborné kvalifikace uchazeče pro provádění archeologických výzkumů
#* Provádění archeologických výzkumů
#* Archeologické nálezy
#* Vlastnictví movitých archeologických nálezů
#* Plány území s archeologickými nálezy
#* Náhrada za majetkovou újmu
# část Čtvrtá – Orgány a organizace státní památkové péče (§ 25 – § 34)
#* Ministerstvo kultury
#* Památková inspekce
#* Obecní úřad obce s rozšířenou působností
#* Krajský národní výbor
#* Obec
#* Okresní národní výbor
#* Komise státní památkové péče, konzervátor státní památkové péče, a zpravodajové státní památkové péče
#* Místní a městský národní výbor
#* KomiseOdborná státní památkové péče, okresní konzervátor státní památkové péče a zpravodajovéorganizace státní památkové péče
#* ÚstředníOprávnění orgánů a odborné organizace státní památkové péče
#* Krajská organizace státní památkové péče
#* Oprávnění orgánů a organizací státní památkové péče
# část Pátá – Opatření při porušení povinností (§ 35 – § 41)
#* Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání
#* Pokuty organizacím
#* Přestupky
# část Šestá – Ustanovení společná a závěrečná (§ 42 – § 47)

Navigační menu