Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
pokus o neutralizaci
m (typo)
(pokus o neutralizaci)
{{POV}}
{{Infobox univerzita
|název = Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
|web = http://www.utb.cz/
}}
'''Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně''' UTB) je dynamickyrozvíjející se rozvíjející[[Vysoká škola|vysokou školou]], která poskytuje širokou nabídkumožnost studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovémregionálním a v mnoha směrech i v mezinárodnímrepublikovém měřítku. UTB navazuje na tradici ''Fakulty technologické'', která existovala ve Zlíně od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Pojmenována je po zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně [[Tomáš Baťa|Tomáši Baťovi]] (1876-1932).
 
Velký důrazDůraz je na UTB kladen na výuku [[Angličtina|angličtiny]] a dalších cizích jazyků., Nabídkazvláště nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v angličtině. MaximálněJsou podporovány jsou všechny formy mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pedagogů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a další. Univerzita nabízí třístupňové studium založené na kreditovém systému [[ECTS]] (European Credit Transfer System). Absolventi UTB získávají celoevropsky uznávaný ''[[Diploma Supplement zlepšující jejich pozici na trhu práce v Evropě. Prestiž UTB mezi evropskými vysokými školamisupplement]]'', zvyšujeobdrží také certifikát ''Diploma Supplement Label'', který univerzita získala od Evropské komise., Na konci roku 2012 obrdržela UTB od Evropské komisea certifikát ''ECTS Label, který je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání''.
'''Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně''' UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku.
 
Kvalitní univerzituUniverzitu charakterizuje rozvinutá věda a výzkum. V některých směrech, jako je třeba polymerní inženýrství, chemie nebo automatizace a řízení technologických procesů, má UTB výraznýjistý kredit v zahraničí.<ref>{{Citace elektronické monografie
UTB navazuje na dlouholetou tradici Fakulty technologické, která existovala ve Zlíně od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Pojmenována je po legendárním zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně a světoznámém podnikateli Tomáši Baťovi (1876-1932).
 
Velký důraz je na UTB kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v angličtině. Maximálně podporovány jsou všechny formy mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pedagogů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a další. Univerzita nabízí třístupňové studium založené na kreditovém systému ECTS (European Credit Transfer System). Absolventi UTB získávají celoevropsky uznávaný Diploma Supplement zlepšující jejich pozici na trhu práce v Evropě. Prestiž UTB mezi evropskými vysokými školami zvyšuje také certifikát Diploma Supplement Label, který univerzita získala od Evropské komise. Na konci roku 2012 obrdržela UTB od Evropské komise certifikát ECTS Label, který je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání.
 
Kvalitní univerzitu charakterizuje rozvinutá věda a výzkum. V některých směrech, jako je třeba polymerní inženýrství, chemie nebo automatizace a řízení technologických procesů, má UTB výrazný kredit v zahraničí.
 
<ref>{{Citace elektronické monografie
| Korporace = Univerzita Tomáše Bati
| titul = Profil univerzity
| datum přístupu = 2011-07-16
| vydavatel = Univerzita Tomáše Bati
}}</ref>
</ref>
 
== Historie ==
15.4. dubna 1969 byla ve Zlíně založena ''Fakulta technologická'' jako součást [[Vysoké učení technické v Brně|Vysokého učení technického v Brně]], v roce 1995 vznikla ''Fakulta managementu a ekonomiky'' a o dva roky později pak ''Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací'' (od roku 2002 Fakulta multimediálních komunikací). 14.11. listopadu 2000 podepsal prezident Václav Havel zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která oficiálně vznikla k 1. 1.lednu 2001.<ref>{{Citace elektronické monografie
<ref>{{Citace elektronické monografie
| Korporace = Univerzita Tomáše Bati
| titul = Vznik UTB v datech
| datum přístupu = 2011-07-16
| vydavatel = Univerzita Tomáše Bati
}}</ref>
</ref>
 
V lednu roku 2002 se univerzita rozrostla o Fakultu multimediálních komunikací, od 1. 1.ledna 2006 funguje Fakulta aplikované informatiky, od 1. 1.ledna 2007 Fakulta humanitních studií a od 1. 9.září 2009 funguje Fakulta logistiky a krizového řízení.
 
== Fakulty ==
* [[Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně|Fakulta technologická]] s pobočkou v [[Kroměříž]]i
* [[Fakulta_managementu_a_ekonomiky_UTB|Fakulta managementu a ekonomiky]]
[[Soubor:Univerzita_Tomáše_Bati_(fakulta_managementu_a_ekonomiky).jpg|thumb|Fakulta managementu a ekonomiky]]
* [[Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně|Fakulta multimediálních komunikací]]
* [[Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně|Fakulta aplikované informatiky]] s pobočkou v [[Praha|Praze]]
* [[Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně|Fakulta humanitních studií]] s pobočkou v [[Brno|Brně]]
* [[Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně|Fakulta logistiky a krizového řízení]] (sídlící v [[Uherské Hradiště|Uherském Hradišti]])
=== Detašované pracoviště ===
* Fakulta technologická – pobočka Kroměříž
* Fakulta aplikované informatiky - pobočka Praha
* Fakulta humanitních studií - pobočka Brno
 
== Ubytování studentů ==
Pro studenty nabízí univerzita kolejní ubytování v jedno- , dvou- nebo třílůžkových pokojích. Každý rok se kapacita zvyšuje a jsou uvolňovány prostředky na jejich modernizaci. Kapacita kolejí je 858 lůžek pro studenty, 2 lůžka pro imobilní, 32 lůžek pro zaměstnance UTB a 6 lůžek pro hosty UTB. Internet je samozřejmostíve všech kolejíkolejích univerzity.
* Kolej Štefánikova - 196 lůžek
* Kolej Antonínova - 328 lůžek
| datum přístupu = 2011-07-17
| vydavatel = Univerzita Tomáše Bati
}}</ref>
</ref>
 
== Stravování studentů ==
| datum přístupu = 2011-07-16
| vydavatel = Univerzita Tomáše Bati
}}</ref>
</ref>
 
== Knihovna UTB ==
Knihovna UTB ve Zlíně je veřejně přístupnou knihovnou. Své služby poskytuje zejména pedagogům a studentům UTB, ale i odborné veřejnosti. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, ale také prestižní elektronické informační zdroje. Knihovna sídlí v budově Univerzitního centra na nám. T. G. Masaryka, které bylo postaveno v letech 2006 - 2008 podle návrhu světoznámé architektky a zlínské rodačky [[Eva Jiřičná|Evy Jiřičné]] a společně s přilehlou budovou Kongresového centra tvoří zajímavý architektonický komplex v centru města. Uživatelům je v knihovně k dispozici 232 počítačů a dostatek dalšíchdalší přípojnýchpřípojná místmísta pro notebooky.{{chybí zdroj}}
 
== Studentské organizace ==
=== Univerzitní internetová televize Neontv ===
Jejím hlavním cílem je nabídnout návštěvníkům stránek kvalitní audiovizuální produkci z dílny zlínských studentů audiovizuálních oborů, online přenosy kulturních, společenských a sportovních akcí a další televizní produkci. <ref>{{Citace elektronické monografie
| Korporace = Univerzita Tomáše Bati
| titul = O nás
| vydavatel = Neontv
}}</ref>
 
=== Pobočka studentské organizace AIESEC ===
Zajišťuje mezinárodní výměnu studentů a absolventů pro zahraniční praxe. <ref>{{Citace elektronické monografie
| Korporace = AIESEC
| titul = Aktuality
| vydavatel = AIESEC
}}</ref>
 
=== IAESTE LC Zlín ===
Pořádá regionální veletrh pracovních příležitostí. <ref>{{Citace elektronické monografie
| Korporace = IAESTE
| titul = LC IAESTE při UTB Zlín
| vydavatel = IAESTE
}}</ref>
 
=== Studentská unie ===
Studentská unie (SU) je dobrovolnická organizace studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejímž cílem je vytvářet co nejlepší podmínky pro studenty i zaměstnance na univerzitě. SU vznikla 15. dubna 2005. Studentská unie pořádá nejméně 16 projektů ročně. Jejich cílem je bavit studenty univerzity, vzdělávat je a zpříjemňovat jim studium.
* Pivní spirála - Dvoučlenné až tříčlenné týmy studentů mají za úkol vypít vždy 2 velká a jedno malé pivo v 10 podnicích ve Zlíně a Otrokovicích. Zakázány jsou jakékoliv vlastní dopravní prostředky, pouze MHD.
* Galavečer - Každoroční ocenění výjimečných studentů univerzity. Součástí oceňování je kategorie Bláznivý počin, reprezentující studentský život.
* SU v parku - Jednodenní oddechový den ve zlínském parku na závěr letního semestru. Cílem akce je relaxovat u muziky a her (pétanque, kriket, Twister…) před náročným zkouškovým obdobím.<ref>{{Citace elektronické monografie
| Korporace = Support.cz
| titul = Akce
| vydavatel = Support.cz
}}</ref>
 
=== Námořnická unie ===
Námořnická Unie je zájmové sdružení studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pedagogů, absolventů, ale také dalších zajímavých lidí, kteří nějakým způsobem přispívají k myšlence a filozofii NU. Filozofie NU je sdružovat lidi z nejrůznějších oborů, nejrůznějšího věku, náboženství a nejrůznějších názorů, a to pomocí pořádání kulturních akcí, které se do jisté míry odlišují od jiných akcí svým rázem a absurditou. Základní myšlenka je, že všichni lidé jsou jedna velká rodina, všichni plují na stejné lodi a někdy, když se člověk „topí“ a „jde ke dnu“, potřebuje, aby mu někdo „hodil záchranný kruh“ a mohl „plout dál“.
 
NU se apriorně nesnaží o nezřízené pití rumu, který k námořníkům neodmyslitelně patří, ale o myšlenkový rozvoj členů i přes požití alkoholických nápojů a veřejnému důkazu, že nejsilnější zbraní jsou myšlenky, kterými se skutečně dá „prorazit do světa“. V podstatě NU nabádá ke studiu nejen přírodních a humanitních věd, tak jak je to na technických a humanitních školách zvykem, ale také ke studiu umění jak divadelnímu, tak hudebnímu. Mezi kulturně-zábavně-vědecko-vzdělávací akce patří open-air festival Apráles, Kotva, Kosatka, Kruh, Námořnický bál, ale také participace na Noci vědců ve Zlíně nebo na akademickém koštu slivovice.
 
== Univerzitní mateřská školka ==
Univerzita disponuje od 1.června 2011 univerzitní školkou pro studenty a zaměstnance. <ref>{{Citace elektronické monografie
| Korporace = Univerzita Tomáše Bati
| titul = Aktuality
| datum přístupu = 2011-06-02
| vydavatel = Univerzita Tomáše Bati
}}</ref>
</ref>
 
== Sport na univerzitě ==
Nedílnou součástíSoučástí univerzity je sport a propagace moderního životního stylu. Ústav tělesné výchovy a sportu zabezpečuje sportovní aktivity na všech fakultách.
 
=== Sportovní aktivity ===
Golf, K2 hiking, [[taekwon-do]], volejbal, indoor cycling, lyžování, [[snowboarding]], posilovna, horolezectví, [[squash]], plavání, [[aerobik]], tanec, posilování, [[softball]], sálová kopaná, tenis.
 
=== Každoroční akce ===
* Zimní výcvikový kurz - možnost zúčastnit se lyžařského kurzu
 
== Udělené čestné doktoráty ==
Tituly [[Doctordoctor honoris causa]] na univerzitě získali:
# [[José Manuel Durão Barroso]] (uděleno dne [[22. duben|22. dubna]] [[2009]] za jeho osobní zásluhy o připojení [[Česko|České republiky]] k [[Evropská unie|Evropské unii]] a o budování nové Evropy)<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Novotná
== Externí odkazy ==
* http://www.utb.cz – Oficiální stránky
* http://hra.utb.cz/hrat.php - Hra, která vás provede Univerzitou Tomáše Bati
 
{{Veřejné vysoké školy v Česku}}
1 036

editací

Navigační menu