Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
typo
m (typo)
|oficiální web = http://fis.vse.cz/
}}
 
'''Fakulta informatiky a statistiky''' ('''FIS VŠE''', F4) je jedna z 6 fakult [[Vysoká škola ekonomická v Praze|Vysoké školy ekonomické v Praze]]. V roce [[1991]] vznikla fakulta informatiky a statistiky, která navázala na Fakultu řízení. V současné době fakulta zastřešuje katedry a studijní obory zabývající se problematikou [[Informatika|informatiky]], [[Statistika|statistiky]] a [[Ekonometrie|ekonometrickými]] a dalšími [[Matematika|matematickými]] metodami aplikovanými do hospodářské praxe, a však se nezapomíná také na problémy, které vyvstávají s používáním některých metod, a proto se na fakultě vyučuje i filozofie. Na fakultě se vyučují předměty z nejdynamičtějších vědních disciplín, kde má výuka na VŠE již tradičně jednu z nejvyšších úrovní v republice. Výuka těchto oborů se postupně rozvíjela na VŠE již od konce 50. let.
 
<br />
__TOC__
<br />
 
Na fakultě se nachází celkem osm kateder, které se podílejí na odborné profilaci studentů v [[bakalář]]ském a následném [[inženýr]]ském studiu.
 
=== Bakalářské obory ===
Studium bakalářských oborů je 3 roky, a je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní zkouškou z oboru. Po studiu je umožněno studentům pokračovat v navazujícím magisterském studiu.<br />
 
'''==== Obor Informatika ''' <br />====
Cílem tohoto oboru je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni navrhovat, řídit a provozovat informační systémy v organizacích. Studenty jsou připravováni na prostředí globální pracovního trhu, a to podle studijního plánu, který respektuje světové standardy pro výuku informatiky (Computing Curricula 2006, IS 2002 – Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programmes in IS a SE2004). Současně taktéž studijní program zachovává výhodu VŠE, a to je studium ekonomických oborů. Studentům je dána velká volnost, aby se mohli dobře specializovat, a to jak ve výběru volitelných předmětů v oboru informatiky, tak i celoškolských oborů. <br />
''' Obor Statistika a ekonometrie '''<br />
 
Studenti pří studiu získávají kromě základního ekonomického vzdělání i specializaci v oblasti statistiky, ekonomicko-matematických metod, matematického a ekonometrického modelování a informatiky. Absolventi, nacházejí široké uplatnění jak ve státní sféře, tak i v soukromém sektoru, kde jsou velmi žádáni.<br />
'''==== Obor Statistika a ekonometrie '''<br />====
''' Obor Matematické metody v ekonomii '''<br />
Studenti pří studiu získávají kromě základního ekonomického vzdělání i specializaci v oblasti statistiky, ekonomicko-matematických metod, matematického a ekonometrického modelování a informatiky. Absolventi, nacházejí široké uplatnění jak ve státní sféře, tak i v soukromém sektoru, kde jsou velmi žádáni.<br />
Studenti získávají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti používání kvantitativních metod. V průběhu studia se posluchači seznamují se základními ekonomickými teoriemi, podnikové ekonomiky a podstatou matematického. Výhodou absolventů je jejich vynikající adaptabilita na vznikající potřeby Absolventi nacházejí dobré uplatnění u konzultačních firem, v analytických odděleních bank a výrobních či logistických firem, v marketingových agenturách.<br />
 
''' Obor Statistické metody v ekonomii '''<br />
'''==== Obor Matematické metody v ekonomii '''<br />====
Studenti při studiu získávají základní znalosti z oblasti statistiky a aplikace statistických metod v ekonomii. Studium však není pouze omezeno na statistiku. Záběr studia je mnohem širší, neboť jeho součástí je i mnoho ekonomických předmětů. Znalost těchto disciplín poskytne absolventům velkou výhodu v praxi. <br />
Studenti získávají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti používání kvantitativních metod. V průběhu studia se posluchači seznamují se základními ekonomickými teoriemi, podnikové ekonomiky a podstatou matematického. Výhodou absolventů je jejich vynikající adaptabilita na vznikající potřeby Absolventi nacházejí dobré uplatnění u konzultačních firem, v analytických odděleních bank a výrobních či logistických firem, v marketingových agenturách.<br />
''' Obor Sociálně ekonomická demografie '''<br />
 
'''==== Obor Statistické metody v ekonomii '''<br />====
Studenti při studiu získávají základní znalosti z oblasti statistiky a aplikace statistických metod v ekonomii. Studium však není pouze omezeno na statistiku. Záběr studia je mnohem širší, neboť jeho součástí je i mnoho ekonomických předmětů. Znalost těchto disciplín poskytne absolventům velkou výhodu v praxi. <br />
 
'''==== Obor Sociálně ekonomická demografie '''<br />====
Studenti tohoto oboru získávají hlubší poznatky z problematiky reprodukce lidských zdrojů a lidského kapitálu. Studijní program zahrnuje nejenom potřebné ekonomické vzdělání, ale i dostatečně široké znalosti z demografie a sociální a hospodářské politiky. Absolventi jsou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, kteří se uplatní na všech stupních řízení podniku jak ve státním tak i v soukromém sektoru. Naučí se prakticky používat základní demografické a statistické metody potřebné pro vyhodnocování a řízení ve všech výše jmenovaných oblastech.
 
=== Navazující magisterské obory ===
V navazujících magisterských oborech nejenom studují absolventi bakalářský programů, ale jsou i každoročně přijímány studenti z jiných vysokých škol. Studium těchto oborů poskytuje nejenom kvalitní teoretické znalosti, ale i praktické znalosti. Standardní doba výuky je dva roky. Jednou z mnoha výhod studie jsou '''vedlejší specializace '''. Vedlejší specializace nabízí studentům možnost získat znalosti odpovídající některému z oborů vyučovaných na jiné fakultě VŠE. Vedlejší specializace je zakončena státní zkouškou, a díky vedlejší specializaci mají absolventi rozšířenou kvalifikaci.
{|
| width="40%" valign="top" |
'''Hlavní specializace'''
* [http://kit.vse.cz/magisterske-studium/obor-informacni-systemy-a-technologie-hs/ Informační systémy a technologie]
* [http://ksa.vse.cz/studium-na-ksa/magisterske-studium/ Informační management]
* Znalostní technologie (původní název: Informační a znalostní inženýrství)
* Kognitivní informatika
* Ekonomická demografie
| width="40%" valign="top" |
'''Vedlejší specializace'''
* [http://ksa.vse.cz/studium-na-ksa/vedlejsi-specializace/vedlejsi-specializace-analyza-podnikovych-procesu/ Analýza podnikových procesů]
* Analýzy sociálně ekonomických dat
* Demografie a sociální analýza
* Kvantitativní metody v managementu
* Pojistné inženýrství
* [http://ksa.vse.cz/studium-na-ksa/vedlejsi-specializace/prezentace-informaci-a-komunikace/ Prezentace a komunikace]
|}
 
=== Doktorské studium ===
Doktorské studium, je zajišťováno jednotlivými katedrami, V doktorském studiu studují nejenom, absolventi jako v navazujícím studiu, ale i mnoho lidí z praxe se rozhodlo nejenom rozšířit, ale i přinést nové poznatky v oboru. Délka doktorandských studijních obrů je 3 roky.<br />
 
Obory:
* Informatika
! Web
|-
| '''[[Katedra demografie FIS VŠE|Katedra demografie]]'''
| KDEM
| doc. Ing. [[Jitka Langhamrová]], CSc.
| [http://kdem.vse.cz/ kdem.vse.cz]
|-
| '''[[Katedra ekonometrie FIS VŠE|Katedra ekonometrie]]'''
| KEKO
| Prof. Ing. [[Josef Jablonský]], CSc.
| [http://ekonometrie.vse.cz/ ekonometrie.vse.cz]
|-
| '''[[Katedra ekonomické statistiky FIS VŠE|Katedra ekonomické statistiky]]'''
| KEST
| doc. Ing. [[Jakub Fischer]], Ph.D.
| [http://kest.vse.cz/ kest.vse.cz]
|-
| '''[[Katedra informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE|Katedra informačního a znalostního inženýrství]]'''
| KIZI
| doc. Ing. [[Vilém Sklenák]], CSc.
| [http://kizi.vse.cz/ kizi.vse.cz]
|-
| '''[[Katedra informačních technologií FIS VŠE|Katedra informačních technologií]]'''
| KIT
| doc. Ing. [[Ota Novotný]], Ph.D.
| [http://kit.vse.cz/ kit.vse.cz]
|-
| '''[[Katedra matematiky FIS VŠE|Katedra matematiky]]'''
| KMAT
| Prof. RNDr. [[Jindřich Klůfa]], CSc.
| [http://kmat.vse.cz/ kmat.vse.cz]
|-
| '''[[Katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE|Katedra statistiky a pravděpodobnosti]]'''
| KSTP
| Prof. Ing. [[Richard Hindls]], CSc., dr. h. c.
| [http://kstp.vse.cz/ kstp.vse.cz]
|-
| '''[[Katedra systémové analýzy FIS VŠE|Katedra systémové analýzy]]'''
| KSA
| prof. Ing. [[Petr Doucek]], CSc.
1 036

editací

Navigační menu