Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
typo
m (typo)
'''Fakulta financí a účetnictví''' ('''FFÚ VŠE''', F1) je fakulta [[Vysoká škola ekonomická v Praze|Vysoké školy ekonomické v Praze]]. Vznikla 1. července 1991 z původních dvou kateder Vysoké školy ekonomické; Katedry financí a úvěru a katedry účetnictví. Celek poté dotvořila katedra pedagogiky.
 
Posláním fakulty je poskytovat ''univerzitní vzdělání'', ''rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost'', dále pak provádět ''habilitační řízení'' a ''jmenovat profesory''. Fakulta také rozvíjí spolupráci s jinými univerzitami, statními institucemi, či podnikatelskými subjekty. Fakulta dále podporuje program ''celoživotního vzdělávání''. V současné době na FFÚ pracuje kolem '''80 akademických pracovníků''' a studuje zhruba '''25002 500 studentů'''.
[[Soubor:SB vse.jpg‎ |thumb|Vchod do Staré budovy Vysoké školy ekonomické|right|250px]]
 
 
''Bakalářský stupeň studia'' – katedra zajišťuje výuku (společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví) celoškolsky povinného předmětu Finanční teorie, politika a instituce. Tento předmět se zaměřuje na základní problematiku obsahující témata jako např. emise peněz v ekonomice, úroková míra, cenné papíry, činnost centrální banky a obchodních bank, měnové kursy, platební bilance aj. Vše je prakticky zaměřeno na Českou republiku a Evropskou unii.
 
Katedra také vyučuje fakultně povinné předměty Měnová teorie a politika a Mezinárodní finance. Předmět Měnová teorie a politika vysvětluje význam peněz a centrální banky v tržní ekonomice. Druhý předmět Mezinárodní finance se zajímá o témata spojená s problematikou měnového kursu, platební bilance, devizového trhu a devizových operací, rezerv, pozice a rizika.
 
''Magisterský stupeň studia'' - všechny studijní plány mají oborově povinné předměty Mezinárodní monetární ekonomie (zaměření na složité otázky měnové teorie a politiky centrální banky), Monetární makroanalýza a Burzovní obchody.
 
Velice žádaná vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví je zabezpečována katedrou měnové teorie a politiky společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví. Díky dobrým možnostem uplatnění se v praxi, je mezi studenty VŠE, tak populární.
 
 
=== Bakalářský studijní program ===
Standardní délka studia je '''3 roky''', absolventi poté získávají '''titul [[bakalář]] - (Bc.'''). Studijní program probíhá v rámci pěti studijních oborů:
Studijní program probíhá v rámci pěti studijních oborů:
* Finance
* Účetnictví a finanční řízení podniku
 
=== Navazující magisterské studium ===
Standardní délka studia je '''2 roky''', absolventi poté získávají '''titul [[inženýr]] - (Ing.'''). Studium probíhá v rámci hlavních a vedlejších specializací:
Studium probíhá v rámci hlavních a vedlejších specializací:
{|
| width="40%" valign="top" |
'''Hlavní specializace'''
* Finance
* Účetnictví a finanční řízení podniku
* Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
| width="40%" valign="top" |
'''Vedlejší specializace'''
* Controlling
* Oceňování podniku a jeho majetku
 
=== Doktorské studium ===
Standardní délka studia je '''3 roky''', absolventi poté získávají '''titul doktor – [[Ph.D.''']] Doktorské studium probíhá v rámci pěti oborů:
Doktorské studium probíhá v rámci pěti oborů:
* Finance
* Účetnictví a finanční řízení podniku
 
==== Finance ====
Studium je specializováno pro podmínky ''tržního hospodářství.'' Studenti jsou obeznámeni s problematikou ''peněžních soustav'', ''bankovnictví'', ''pojišťovnictví'', ''státního i místních rozpočtů'', ''veřejných a podnikových financí'', dále získávají znalosti z účetnictví a analýz finančních výkazů. '''Absolventi se uplatňují v bankovních institucích''', či ve všech '''institucích soustavy veřejných financí''' (ministerstva, finanční úřady, finanční orgány měst a obcí a finanční útvary firem).
 
==== Účetnictví a finanční řízení podniku ====
Absolvent tohoto oboru získává poznatky z ''teorie účetnictví, z nákladového a manažerského účetnictví, z národní a mezinárodní praxe finančního účetnictví a výkaznictví,'' dále pak z ''finančních analýz a finančního řízení'' podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. '''Absolventi jsou připraveni na výkon funkcí ve finančním a manažerském účetnictví''' (podnikatele jednotlivce, osobní nebo kapitálové společnosti, nevýdělečné organizace a jiné subjekty), dále pro funkce v oblasti '''vnitřní kontroly, daní a prověřování účetní závěrky.'''
 
==== Bankovnictví a pojišťovnictví ====
Studenti získávají přehled v ''ekonomických problematikách'', mají dostatečně podrobný pohled na problematiku produktů ''komerčního bankovnictví, kapitálových trhů a pojistných produktů.'' Studenti dále získávají znalosti o fungování finančního systému, jeho regulaci a roli centrální banky. '''Cílem studia je připravit absolventy, kteří budou prakticky ovládat finanční produkty''', '''kteří se budou orientovat ve fungování domácího i mezinárodního finančního trhu a budou schopni analyzovat možnosti a dopady regulačních a měnověpolitických opatření na ekonomické subjekty.''' Dále budou disponovat dostatečným teoretickým základem pro pokračování v magisterském navazujícím studiu, ale také schopností samostatně analyzovat finanční trh.
 
==== Zdanění a daňová politika ====
Tento obor připravuje odborníky zaměřené na ''daňovou problematiku''. Na studenty je kladen důraz, aby prakticky zvládli daňovou problematiku v hospodářské praxi České republiky. '''Absolvent oboru je schopen vykonávat odbornou práci na finančních úřadech.
'''
 
==== Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání ====
Absolvent tohoto oboru získává znalosti ''ekonomických předmětů, základů psychologie, obecné i speciální pedagogiky'' a základní znalosti didaktik ekonomických předmětů potřebných pro budoucí pedagogickou praxi. '''Absolventi jsou připraveni k vyučování v prakticky orientovaných ekonomických předmětech, k výuce písemné a elektronické komunikace, k lektorské činnosti ve všech formách podnikového vzdělávání''' (např. v personalistice),a k '''lektorské činnosti vyučování informatiky.
'''
 
== Vedení fakulty ==
 
=== Počet akademických pracovníků ===
Fakulta disponuje stabilním kádrem akademických pracovníků. '''K 31. prosinci 2008 na fakultě pracovalo 86,76 akademických pracovníků.''' Pracovníci v hlavním pracovním poměru tvoří základ fakulty, nicméně pro zabezpečení výuky jsou doplňováni předními odborníky z praxe, kteří jsou fakultou zaměstnáváni na částečný pracovní úvazek.
 
=== Kvalifikační struktura pracovníků ===
[[Soubor:Kvalif.struktura_pracovniku.JPG‎ |thumb|Kvalifikační struktura pracovníků na jednotlivých katedrách|left|290px]]
Během roku 2008 se podíl akademických pracovníků s vědecko-pedagogickými hodnostmi zvýšil a přesáhl 53% na celkový počet akademických pracovníků. Díky tomu se situace na jednotlivých fakultách výrazně diferencovala (viz graf). V tomto roce prezident jmenoval 2dva nové profesory pro obor Finance: '''prof. Ing. Alena Vančurová, PhDPh.D., a prof. Ing. Petr Marek, CSc.'''
 
<br /> Rektor, na základě úspěšného habilitačního řízení, jmenoval 5pět nových docentů: pro obor Finance '''doc. Ing. Jitku Veselou, PhDPh.D., doc. Ing. Lenku Láchovou, CSc., a doc. Ing. Leoše Vítka, PhDPh.D.''' Pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku '''doc. Ing. Danu Dvořákovou, PhDPh.D., Aa doc. Ing. Jaroslavu Holečkovou.''' Zato '''doc. Ing. Jan Pavel, PhDPh.'''D., byl jmenován docentem na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
<br />
<br />
 
=== Věková struktura pracovníků ===
* [http://f1.vse.cz/ Webové stránky FFÚ VŠE]
* [http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/06/vyrocni-zprava-ffu-2008.pdf Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2008]
 
 
{{Vysoká škola ekonomická v Praze}}
1 036

editací

Navigační menu