Maurits Oranžsko-Nasavský, van Vollenhoven – Další jazyky