Alžběta Eleonora Brunšvicko-Wolfenbüttelská – Další jazyky