Přeskočit na obsah

Soudní rada Slovenské republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Místodržitelský palác, sídlo Soudní rady

Soudní rada Slovenské republiky je ústřední soudcovská rada na Slovensku, ústavou definovaný orgán slovenského soudnictví. Pravomoci Soudní rady spočívají hlavně ve správě a jisté regulaci soudnictví. Sídlí v Místodržitelském paláci v Bratislavě.

Kompetence Soudní rady[editovat | editovat zdroj]

Část pravomocí Soudní radě dává Ústava Slovenské republiky, část zákon o Soudní radě (č. 185/2002 Z. z., ve znění pozdějších předpisů).

Kompetence vyplývající z ústavy[editovat | editovat zdroj]

Soudní rada předkládá prezidentovi návrhy na jmenování a odvolání soudců a sama rozhoduje o přidělení, dočasném přidělení nebo přeložení soudců na jednotlivé soudy. Také předkládá prezidentovi návrhy na jmenování nebo odvolání předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu, vládě kandidáty na soudce, kteří by měli působit u mezinárodních soudů, sama volí a odvolává členy disciplinárních senátů (které posuzují kárná provinění soudců) a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu soudů při projednávání návrhu státního rozpočtu.

Kompetence vyplývající ze zákona[editovat | editovat zdroj]

Soudní rada volí svého předsedu a místopředsedu, schvaluje svůj statut, jednací řád a organizační řád Kanceláře Soudní rady. Probírá zprávy o čerpání rozpočtových prostředků soudy, koordinuje činnost soudcovských rad u obecných soudů a volí určitý počet členů Justiční akademie SR. Také zaujímá stanoviska k návrhům zákonů a dalších právních předpisů či koncepčních dokumentů, pokud se týkají soudců a soudnictví.

Po dohodě s ministrem spravedlnosti schvaluje zásady výběrového řízení na obsazení míst soudců, kariérního postupu soudců, zásady hodnocení soudců, schvaluje zásady soudcovské etiky a určuje obsahovou náplň vzdělávání soudců.

Členové Soudní rady[editovat | editovat zdroj]

Soudní rada má 18 členů, jejich funkční období trvá pět let. Devět z nich nemusí být soudci, vždy je ale pro výkon funkce požadavkem právnické vzdělání a alespoň 15letá odborná praxe. O členství rozhoduje více institucí, devět soudců volí soudci obecných soudů a po třech členech volí a odvolává parlament (tj. Národní rada Slovenské republiky), prezident a vláda.

Předsedové[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Súdna rada Slovenskej republiky na slovenské Wikipedii.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]