Soud pro veřejnou službu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Soud pro veřejnou službu (anglicky Civil Service Tribunal) je soudní instituce Evropské unie, první ze soudních komor při Soudu prvního stupně. Vznikl v roce 2004 rozhodnutím Rady EU č. 2004/752, fungovat začal v říjnu 2005. Rozhoduje v prvním stupni spory mezi Společenstvími a jejich zaměstnanci. Sídlo Soudu je u Soudu prvního stupně v Lucemburku.

Právní úprava postavení Soudu pro veřejnou službu je včleněna do Statutu Soudního dvora v Hlavě IVa a do Přílohy I k tomuto Statutu. Soud je tvořen sedmi soudci jmenovanými Radou na šestileté funkční období; k obměně soudců bude docházet pravidelně v intervalu tří let. Proto Rada určila losem z prvních soudců ty, kteří mají pouze tříleté období – tím došlo k zavedení systému.

V řízení před Soudem pro veřejnou službu nepůsobí generální advokáti. Soud rozhoduje zpravidla ve tříčlenných senátech, výjimečně v pětičlenném senátu, v plénu nebo samosoudcem. Opravný prostředek proti rozhodnutí se podává k Soudu prvního stupně, je však omezen jen na právní ptázky a nemá odkladný účinek.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]