Soubor:Legal statuses of German in Europe.svg

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Původní soubor(soubor SVG, nominální rozměr: 769 × 552 pixelů, velikost souboru: 8,19 MB)

Popis

Popis
 • Deutsch:
     Deutsch ist (ko-)offizielle Amtssprache (de jure oder de facto) und Muttersprache der Bevölkerungsmehrheit
     Deutsch ist eine ko-offizielle Amtssprache, doch nicht Muttersprache der Bevölkerungsmehrheit
     Deutsch (oder eine Varietät des Deutschen) ist eine rechtlich anerkannte Minderheitensprache im markierten Land (Hauptverbreitungsgebiete gefärbt; als Quadrat markiert, wenn die geografische Verteilung zu dünn oder klein für den Kartenmaßstab ist)
  Deutsch (oder eine Varietät des Deutschen) wird von einer nennenswerten Minderheit gesprochen, hat jedoch keinen rechtlichen Status  Deutsch (oder eine Varietät des Deutschen) wird von einer nennenswerten Minderheit gesprochen, hat jedoch keinen rechtlichen Status
 • English:
     German is the (co-)official language (de jure or de facto) and first language of the majority of the population
     German is a co-official language, but not the first language of the majority of the population
     German (or a variety of German) is a legally recognized minority language in the marked country (main distribution areas are colored; marked with square where the geographic distribution is too dispersed or small for map scale)
  German (or a variety of German) is spoken by a sizable minority, but has no legal recognition  German (or a variety of German) is spoken by a sizable minority, but has no legal recognition
 • Español:
     El alemán es idioma (co)oficial (de jure o de facto) y la lengua más hablada entre la población.
     El alemán tiene el estatus de idioma cooficial, pero no es la lengua más hablada entre la población.
     El alemán (o una variante lingüística) es un idioma de minoría con reconocimiento legal (indicado con un cuadrado donde la distribución geográfica es muy dispersa o pequeña para la escala del mapa).
  El alemán (o una variante lingüística) solo es hablado por una minoría destacable de la población, pero no tiene reconocimiento legal.  El alemán (o una variante lingüística) solo es hablado por una minoría destacable de la población, pero no tiene reconocimiento legal.
 • Français :
     L'allemand est la langue (co-)officielle (de jure ou de facto) et la langue maternelle de la majorité de la population
     L'allemand est une langue co-officielle, mais n'est pas la langue maternelle de la majorité de la population
     L'allemand (ou une varieté d'Allemand) est reconnue légalement comme minorité linguistique en le pays marqué (regions de la répartition principale sont colorées; représentée par un carré lorsque la répartition géographique est trop dispersée ou réduite pour être précisément située sur la carte)
  Allemand (ou une variété d'allemand) parlé par une minorité appréciable, mais sans statut officiel  Allemand (ou une variété d'allemand) parlé par une minorité appréciable, mais sans statut officiel
 • Русский:
     Немецкий — официальный (или один из; де-юре или де-факто) и родной язык для большинства населения
     Немецкий — официальный (или один из; де-юре или де-факто), но не является родным языком для большинства населения
     Немецкий (или его разновидность) признаны как язык меньшинства в отмеченной стране (регионы основного распространения закрашены или помечены квадратами, когда географическое распространение слишком неопределённо или мало́, чтобы быть отмеченным на карте)
  Немецкий (или его разновидность) не имеет официального статуса, но используются заметным меньшинством  Немецкий (или его разновидность) не имеет официального статуса, но используются заметным меньшинством
 • Українська:
     Німецька мова є офіційною (де-юре чи де-факто) і рідною для більшості населення
     Німецька мова є однією з офіційних, але не є рідною для більшості населення
     Німецька мова (або її діалект) офіційно визнана мовою нацменшини (позначено квадратом там, де носії суттєво розпорошені чи їхня кількість мала)
  Німецька мова (або її діалект) є мовою нацменшини, але не має офіційного статусу  Німецька мова (або її діалект) є мовою нацменшини, але не має офіційного статусу
 • Čeština:
     Němčina je oficiální jazyk a lidmi nejpoužívanější jazyk.
     Němčina je oficiální jazyk, ale není nejpoužívanějším jazykem.
     Němčina (nebo varianta němčiny) je jazyk uznané národnostní menšiny (označeno čtverečkem v místě, kde je místo, kde se němčina nachází, příliš malé na měřítko mapy).
  Němčina (nebo varianta němčiny) je jazyk národnostní menšiny, který ovšem nebyl uznán.  Němčina (nebo varianta němčiny) je jazyk národnostní menšiny, který ovšem nebyl uznán.
Datum
Zdroj
Autor 37ophiuchi
Další verze

File:Legal statuses of German in the world.svg

Licence

Já, držitel autorských práv k tomuto dílu, ho tímto zveřejňuji za podmínek následující licence:
w:cs:Creative Commons

uveďte autora zachovejte licenci

Tento soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 International
Dílo smíte:
 • šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti
 • upravovat – pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech
Za těchto podmínek:
 • uveďte autora – Máte povinnost uvést autorství, poskytnout odkaz na licenci a uvést, pokud jste provedli změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, avšak ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval vás nebo vaše užití díla.
 • zachovejte licenci – Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle, máte povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

Historie souboru

Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.

Datum a časNáhledRozměryUživatelKomentář
současná8. 9. 2015, 17:58Náhled verze z 8. 9. 2015, 17:58769 × 552 (8,19 MB)37ophiuchiremoved tiny white frame
8. 9. 2015, 15:10Náhled verze z 8. 9. 2015, 15:10770 × 552 (8,19 MB)37ophiuchiadded language islands in northern italy (those that still exist and have official minority rights). added minority square to bosnia-herzegovina. resized.
7. 7. 2015, 18:51Náhled verze z 7. 7. 2015, 18:51435 × 312 (8,18 MB)37ophiuchichanged color of striped area
2. 7. 2015, 23:07Náhled verze z 2. 7. 2015, 23:07435 × 312 (8,18 MB)37ophiuchirefined poland and hungary
2. 7. 2015, 11:48Náhled verze z 2. 7. 2015, 11:48435 × 312 (7,85 MB)37ophiuchiUser created page with UploadWizard

Tento soubor používají následující 2 stránky:

Globální využití souboru

Tento soubor využívají následující wiki:

Zobrazit další globální využití tohoto souboru.

Metadata