Sororát

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sororát (z latinského sororsestra) je označení pro druhé manželství se sestrou zemřelé manželky. Manžel se ožení nebo naváže sexuální poměr se sestrou své ženy, často po smrti manželky nebo pokud je manželka neplodná.[1] Méně často se tímto pojmem označuje sororální polygynie. Pojem sororát zavedl britský sociální antropolog James George Frazer.[2] Dosud tento zvyk přetrvává v některých rodových společnostech, např. v některých částech Brazílie, v historii např. v Turkmenistánu, u pastýřských kmenů v Africe a na Blízkém Východě.

Terminologie[editovat | editovat zdroj]

Sororát je příbuzenské uspořádání, kde v případě smrti ženy, je tato žena v manželství nahrazena svou sestrou. Účelem sororátu je, aby mužův rod neztratil ženu nebo výkupné/věno, které za ni zaplatil a zachovat kontinuitu rodu. V sororátu je rodina zemřelé ženy povinna nahradit rodině vdovce škodu – obvykle tím, že muž dostane za ženu její mladší sestru za sníženou cenu. Neplodná žena ale může být odmítnuta a mužova rodina může vyžadovat kompenzaci v jiné formě. Nejde o samotnou osobu ženy ale o to, zda rodině přináší zisk. Z antropologického pohledu tento druh manželství posiluje vazby mezi oběma skupinami (klany nebo rodinami ženy i muže) a zachovává mezi rody smlouvu o společném potomstvu a udržuje tak spojenectví.[3]

Sororát a levirát[editovat | editovat zdroj]

Sororátní manželství se často vyskytuje s levirátním manželstvím, kdy naopak dojde ke sňatku vdovy s bratrem zemřelého muže.[4] V levirátu je v případě smrti muže jeho bratr povinen se oženit s vdovou a jménem svého bratra vychovávat jeho děti. Oba typy manželství jsou nyní uzavírány spíše ze zvyku, než by byly vynucovány. Sororát však není tak rozšířen jako levirát.[5]

Sororát a sororální polygynie[editovat | editovat zdroj]

Sororát se občas zaměňuje s pojmem sororální polygynie. Sororální polygynie je typ polygynie, v níž jsou současné manželky sestry, zatímco v sororátu dojde k druhému sňatku se sestrou až po smrti manželky.[6] Ačkoli sororát a sororální polygynie dvou nebo více sester spadají pod stejný princip, některé národy upřednostňují jednu praxi a tabuizují druhou. Sororát je méně častý než sororální polygynie.[5]

Výskyt sororátu ve světě[editovat | editovat zdroj]

Kurdové[editovat | editovat zdroj]

V Kurdistánu zůstává vdova s rodinou svého manžela. Pokud žena ovdoví v době, kdy jsou děti ještě malé, platí pro ni povinnost vdát se za bratra zemřelého manžela, jedná se tedy o levirát. Sororát je uplatňován v případě, že muž přijde o ženu předtím, než žena porodí dítě nebo žena zemře a zanechá po sobě malé děti. Její rodina potom muži poskytne novou nevěstu za sníženou cenu, obvykle mladší sestru zemřelé. Levirát i sororát v kurdských rodinách zajišťují, že o děti bude vždy postaráno a veškeré dědictví, zpravidla pozemky, zůstane v rodině.[7]

Amerika[editovat | editovat zdroj]

Levirát i sororát je praktikován mnoha kmeny v oblasti Velkých plání, stejně tak jako sororální polygynie. Severní Šošonové ale například nerozlišovali mezi sourozeneckým a bratraneckým vztahem, takže sestry v sororálně polygamních manželstvích často byly ve skutečnosti sestřenice.

U Severních Šošonů někdy docházelo k tomu, že se muž nastěhoval k rodině manželky. Tím získával právo na sexuální styk s jejími mladšími sestrami, a pokud ty chtěly, bylo takové uspořádání prakticky uznáváno jako manželství. Praktikována byla i polyandrie, analogicky žena po svatbě získávala nárok na mužovy mladší bratry. Polyandrie byla ovšem typicky pouze dočasná, mladší bratr se později obvykle oženil s mladší sestrou ženy.[8] Podobná praxe je známa i od brazilských kmenů žijících na horním toku řeky Xingú, kde docházelo k dočasné polygynii mezi mužem a mladšími sestrami jeho manželky zpravidla do doby, než se mladší sestry vdaly.[6]

Asie[editovat | editovat zdroj]

V Číně jsou zdokumentovány případy sororátu v období říše Liao, kdy byl sororát i sororální polygamie běžnou praxí mezi šlechtou. Jsou známy i méně četné případy z pozdější doby.

V Bhútánu je praktikována sororální polygamie. Bývalý král Jigme Singye Wangchuck je ženatý se čtyřmi sestrami.[9]

Afrika[editovat | editovat zdroj]

V Senegalu je praktikován sororát i levirát. V Senegalu na praktikování sororátu navazuje problém přenosu HIV. Po opětovném sňatku totiž HIV pozitivní muž může nakazit další ženy. Tradice jako sororát situaci, která je sama o sobě právně i eticky složitá, ještě víc komplikují.[10]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. 1965-, Jandourek, Jan,. Slovník sociologických pojmů : 610 hesel. Vyd. 1. vyd. Praha: Grada 258 s. ISBN 9788024736792, ISBN 8024736799. OCLC 806198632 
 2. Sororát – Arts Lexikon. www.artslexikon.cz [online]. [cit. 2018-11-28]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 3. FOX, Robin. Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. [s.l.]: Cambridge University Press 292 s. Dostupné online. ISBN 9780521278232. (anglicky) Google-Books-ID: zr509w02h08C. 
 4. GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Pub 647 s. ISBN 8085605287, ISBN 9788085605280. OCLC 30792541 
 5. a b Sororate | anthropology. Encyclopedia Britannica. Dostupné online [cit. 2018-11-28]. (anglicky) 
 6. a b MURPHY, R.F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie.Praha, SLON 1999 - Hledat Googlem. www.google.cz [online]. [cit. 2018-11-28]. Dostupné online. 
 7. Kurdish Families - Kurdish Marriage Patterns. family.jrank.org [online]. [cit. 2018-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Marriage Among the Indian Nations of the Great Basin | Native American Netroots. nativeamericannetroots.net [online]. [cit. 2018-11-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-11-28. (anglicky) 
 9. King Jigme Singye Wangchuck of Bhutan. Unofficial Royalty. 2014-08-16. Dostupné online [cit. 2018-11-27]. (anglicky) 
 10. Pratiques traditionnelles et transmission de l'infection à VIH au Sénégal: l'exemple du lévirat et du sororat. Médecine et Maladies Infectieuses. 1998-02-01, roč. 28, čís. 2, s. 203–205. Dostupné online [cit. 2018-11-28]. ISSN 0399-077X. DOI 10.1016/S0399-077X(98)80009-7. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Victoria Publishing, 1992. ISBN 80-85605-28-7.
 • JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů. Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3679-2.
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. ISBN 978-80-86429-87-8.
 • FOX, Robin. Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. Cambridge University Press, 1967. ISBN 9780521278232.
 • MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON, 2004. ISBN 978-80-86429-25-0.