Slovenská abeceda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Slovenská abeceda je abeceda, která je používána pro zápis slovenštiny. Skládá se ze 46 písmen latinky modifikované použitím spřežek (dz, dž, ch) a diakritických znamének: čárka (dĺžeň: ´), háček (mäkčeň: ˇ), dvě tečky (dve bodky: ¨) a stříška (vokáň: ^).

Abeceda[editovat | editovat zdroj]

Velká písmena
A, Á, Ä, B, C, Č, D, Ď, DZ, , E, É, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, Ô, P, Q, R, Ŕ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž
Malá písmena
a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, , e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž

Hlásky[editovat | editovat zdroj]

Na označení jedné hlásky se ve slovenském jazyce používá zpravidla jedno písmeno. Písmena se hláskují podle níže uvedených tabulek: název označuje tradiční, školní výslovnost, PSP označuje výslovnost podle kodifikační příručky Pravidla slovenského pravopisu (2000). IPA označuje výslovnost písmena uprostřed slova (t. j. hlásku, kterou písmeno označuje).

Samohlásky[editovat | editovat zdroj]

písmeno název PSP IPA
A a á a /a/
Á á dlouhé á á /aː/
Ä ä široké e;
a s přehláskou
široké e /æ/ nebo /ɛ/
E e é e /ɛ/
É é dlouhé é é /ɛː/
I i í;
měkké i;
jota
i /i/
Í í dlouhé í í /iː/
O o ó o /o/
Ó ó dlouhé ó ó /oː/
U u ú u /u/
Ú ú dlouhé ú ú /uː/
Y y ypsilon;
tvrdé y
ypsilon /i/
Ý ý dlouhé ypsilon dlouhé ypsilon /iː/

Souhlásky (spoluhlásky)[editovat | editovat zdroj]

písmeno název PSP IPA
B b /b/
C c /t͡s/
Č č čé čé /t͡ʃ/
D d /d/
Ď ď ďé ďé /ɟ/
DZ dz dzé dzé /d͡z/
džé džé /d͡ʒ/
F f ef ef /f/
G g /g/
H h /ɦ/
Ch ch chá chá /x/
J j /j/
K k /k/
L l el el /l/
Ĺ ĺ dlouhé el dlouhé el /l̩ː/
Ľ ľ měkké el /ʎ/
M m em em /m/
N n en en /n/
Ň ň /ɲ/
P p /p/
Q q kvé kvé /kv/
R r er er /r/
Ŕ ŕ dlouhé er dlouhé er /r̩ː/
S s es es /s/
Š š /ʃ/
T t /t/
Ť ť měkké té ťé /c/
V v /v/
W w dvojité vé dvojité vé /v/
X x iks iks /ks/
Z z zet /z/
Ž ž žet žé /ʒ/

Dvojhlásky[editovat | editovat zdroj]

Podle pravopisu spisovné slovenštiny rozeznáváme čtyři dvojhlásky (diftongy): ia, ie, iu, ô.

dvojhláska IPA
ia /i̯a/
ie /i̯e/
iu /i̯u/
ô /u̯o/

Tvoření slabik[editovat | editovat zdroj]

Každá slabika obsahuje právě jednu samohlásku nebo dvojhlásku, případně obsahuje slabikotvornou souhlásku (l, ĺ, r, ŕ).

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Slovenská abeceda na slovenské Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]