Slohový postup

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Slohovým postupem se označuje způsob podání či zpracování určitého tématu. Je tím myšleno pojetí tématu, jeho řazení, rozvádění tematických složek, a samozřejmě i výběr a uspořádání tomu odpovídajících jazykových prostředků.

Jakékoliv téma lze zpracovat za pomoci různých postupů.

Rozdělení[editovat | editovat zdroj]

Informační postup[editovat | editovat zdroj]

 • Informační slohový postup je postupem nejjednodušším. Jeho úlohou je podávat fakta (co se kdy a kde stalo nebo stane), a pak se také pomocí něj podávají sdělení, a to ve věcných souvislostech, kdy jsou údaje řazeny v místních či časových sledech, nebo formálních, kdy jsou data řazena třeba abecedním způsobem.
 • Nachází uplatnění v administrativních a prakticky odborných textech, zpravodajství či soukromé korespondenci.

Vyprávěcí postup[editovat | editovat zdroj]

 • Tento postup referuje příběhy, události či děje jako jedinečné. Usiluje o to, aby sdělení bylo zajímavé, nechybělo mu napětí, bylo barvité a také i názorné. Lze v něm uplatnit různé kompozice, jako chronologickou (děj ubíhá přirozenou časovou posloupností), retrospektivní (děj ubíhá od konce k začátku) či paralelní (více vedle sebe jdoucích dějových linií).
 • V jednodušší podobě se používá v běžné komunikaci a publicistice. V rozvinuté formě a doplněný o další postupy je základní linií epických žánrů krásné literatury a beletrizujících publicistických žánrů.

Popisný postup[editovat | editovat zdroj]

 • Vystihuje vnější znaky objektu nebo děje (popřípadě pracovního postupu) či se může zaměřit na jejich příznačné rysy. Soustředí se na detaily, části či přímo na celek.
 • Popisovat lze podle různých klíčů, od nejdůležitějšího, nejznámějšího, dle souřadnic, směrů atd.
 • Využívá v oblasti odborné a umělecké, primární je v některých žánrech oblasti publicistické.

Charakterizační postup[editovat | editovat zdroj]

 • Tento postup vystihuje vnitřní znaky objektu, kterým může být kupříkladu osoba. Charakteristiku lze provádět přímou, konstatováním prvků a jevů, či je možné užití nepřímé, kdy je objekt přiblížen na základě situací, ve kterých se vyskytuje.
 • Jeho užití je patrné v umělecké oblasti.

Výkladový postup[editovat | editovat zdroj]

 • Výkladový postup vysvětluje podstatu jevu. Soustředí se nejen na jeho vnější znaky, ale i na vnitřní vztahy, souvislosti a také jeho příčiny.
  • Nachází se v odborných teoretických, praktických i popularizačních textech nebo ve specifických modifikacích publicistických žánrů (analýzy, analytické úvahy, ...).

Úvahový postup[editovat | editovat zdroj]

 • Úvahový postup vyjadřuje názory autora. Tento postup do sebe zahrnuje zamyšlení, hodnocení, srovnávání či vyvozování logických závěrů. Stejně tak vyjadřuje třeba postoje nebo city.
 • Uplatňuje se v odborných tématech (je základním postupem eseje), v krásné literatuře, kde úvahové pasáže vedou k zaujetí postoje k faktu.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Sochrová, M. Český jazyk v kostce, 2.vyd., Fragment: Havlíčkův Brod, 2006. ISBN 80-7200-338-0.
 • Jílek, V. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty, 1.vyd.