Přeskočit na obsah

Složková gramatika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Složková gramatika (anglicky constituency grammar, phrase structure grammar) je gramatika vycházející z předpokladu, že každá složená gramatická jednotka se skládá ze dvou jednodušších disjunktních jednotek, které nazýváme jejími bezprostředními složkami (anglicky immediate constituent).

Složka (anglicky constituent) je v gramatice strukturní jednotka věty tvořená jedním slovem nebo těsněji spojenými menšími složkami.

Složka tvořená více než jedním slovem se nazývá frází (anglicky phrase), a slovo odpovídající kořeni závislostního stromu, který tuto frázi popisuje, je řídicím členem fráze neboli hlavou.

Zobrazení syntaktické struktury věty ve formě hierarchie bezprostředních složek se používá v různých variantách ve formálních modelech jazyka, především v generativní lingvistice Noama Chomského.

Formální definice[editovat | editovat zdroj]

Nechť S je konečná posloupnost slov.[1] Systém složek na S je množina C podposloupností S, která zahrnuje celé S, všechna jednotlivá slova z S, a pro kterou platí, že libovolné dvě podposloupnosti S obsažené v C jsou buď disjunktní nebo je jedna z nich obsažena v druhé. Prvky takovéto množiny C se nazývají složkami.

Říkáme, že složka A dominuje složce B (také A zahrnuje v sobě B nebo B je vložena v A), jestliže B je částí (podmnožinou) A a přitom B není identické s A.

B je bezprostřední složkou A (B je bezprostředně vložena v A nebo A bezprostředně dominuje B) právě tehdy, když:

  • A a B jsou složky systému C;
  • A dominuje složce B;
  • v C není složka, která dominuje složce B, a které naopak dominuje A.

Druhy syntaktických frází[editovat | editovat zdroj]

Klasifikace frází zpravidla vychází ze slovního druhu řídicího členu. Takové třídy se nazývají frázovými kategoriemi, nebo třídami frází, mezi které patří:

Některé frázové kategorie, konkrétně jmenná fráze a věta, jsou rekurzívní – zahrnují v sobě složky stejné frázové kategorie.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Systém složek je možné také uvažovat na řetězci morfémů slova nebo celé věty.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Грамматика составляющих na ruské Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ТЕСТЕЛЕЦ, Яков Георгиевич. Введение в общий синтаксис. [s.l.]: Российский государственный гуманитарный университет, 2001. 800 s. Dostupné online. ISBN 5-7281-0343-X. Kapitola Глава II. Структура составляющих и фразовые категории. 
  • OLIVA, Karel. Nový encyklopedický slovník češtiny (czechency.org) [online]. Příprava vydání Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. 2017 [cit. 2021-11-27]. Kapitola Složka. Dostupné online. 
  • PETKEVIČ, Vladimír. Nový encyklopedický slovník češtiny (czechency.org) [online]. Příprava vydání Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. 2017 [cit. 2021-11-27]. Kapitola Bezprostředněsložková gramatika. Dostupné online.