Slévárenská pec

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Slévárenská pec je technické zařízení používané k tavení kovů a jejich slitin ve slévárenství a při odlévání kovů.

Pro hromadnou výrobu z litiny a ocelolitiny se téměř výhradně používají pece šachtové, tzv. kuplovny.

Pro menší objemy výroby se mohou použít i plamenné nistějové pece (pálací) případně malé konvertory. Ty bývají obvykle vytápěny tuhými, kapalnými nebo plynnými palivy. V menším měřítku se používají také elektrické pece ať už odporové, obloukové či indukční.

Pro odlévání neželezných kovů a jejich slitin, kde zpravidla také jde o menší objem vsázky, se běžně používají kelímkové pece. Ty mohou být vytápěny plynem, kapalnými palivy nebo i elektricky.