Skauting

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Skaut)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Lilie jako symbol skautského hnutí

Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel[1]) je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Český skauting je specifickou národní formou tohoto mezinárodního hnutí a je reprezentován celou řadou různorodých spolků.

Poslání a principy[editovat | editovat zdroj]

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Toto poslání je blíže konkretizováno třemi principy, které jsou vyjádřeny ve skautském slibu:

 1. povinnost k Bohu (vyššímu principu),
 2. povinnost k bližním (ostatním),
 3. povinnost k sobě.

Poslání a principy se skauting snaží naplňovat prostřednictvím skautské výchovné metody, která zahrnuje učení se zkušeností, morální kodex vyjádřený skautským slibem a zákonem, pobyt v přírodě, samosprávu malých skupin členů podobného věku (družinový systém) podporovaných dospělými, individuální program osobního růstu (např. skrz skautskou stezku), používání symbolů a symbolických rámců a zapojení do společnosti na různých úrovních dění.

Povinnost k Bohu[editovat | editovat zdroj]

Různé skautské organizace přistupují k práci s prvním principem různě, ale vždy je součástí slibu - to je podmínkou členství v mezinárodní organizaci WOSM. Některé organizace jsou přímo navázány na konkrétní náboženství nebo církev (např. Německá asociace skautů svatého Jiří nebo Skauti Evropy), některé (např. Junák) naopak pracují s povinností k Bohu jako s povinností k hodnotám vyšším než materiálním bez odkazu na konkrétního Boha nebo náboženství a uznávají širší škálu forem spirituality, což se odráží i ve slibu, kde je místo explicitní zmínky o Bohu uvedena Nejvyšší Pravda a Láska.

Mezinárodní skauting[editovat | editovat zdroj]

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele Roberta Baden-Powella,[2] významného britského generála, hrdiny druhé búrské války. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. Ernest Thompson Seton ve Spojených státech).

Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (216 států), je pouze několik výjimek – vesměs totalitních států (Andorra, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos). Celkem má 50 milionů členů.

Hnutí se skládá z několika zastřešujících organizací, pravidlem je, že z každé země smí být pouze jedna organizace členskou zemí. Tam, kde existuje více skautských organizací, musí vytvořit společnou koordinační skupinu:

 • Skauting – WOSM (World Organization of the Scout Movement) sdružuje přes 40 milionů členů ze 165 států a teritorií.
 • Dívčí skauting – WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) sdružuje asi 10 milionů členek ze 145 států světa.
 • Skauting pro dospělé – ISGF (The International Scout and Guide Fellowship) sdružuje dospělé skauty ze 40 států světa.

Kromě těchto hlavních a úzce spolupracujících organizací existují nezávislé mezinárodní organizace, sdružující skautská hnutí stojící mimo hlavní proud. Tyto organizace se hlásí k původnímu skautingu a jeho hodnotám a jsou reprezentovány výhradně dobrovolníky:

 • Světová federace nezávislých skautů - World Federation of Independent Scouts - WFIS - v r. 2014 měla bezmála 200 000 členů ve 41 zemích světa
 • Samostatná mezinárodní asociace Skautů Evropy UIGSE – FSE, L'Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe – Fédération du Scoutisme Européen

Mezinárodním dnem skautů je svátek sv. Jiří 24. dubna.

Skautské symboly[editovat | editovat zdroj]

Skautský pozdrav[editovat | editovat zdroj]

Skauti se po celém světě zdraví zdviženou pravou rukou k rameni. Ruka je obrácená dlaní vpřed u skautů a skautek (mládež většinou od 12 do 15 let) se vztyčenými třemi prsty, u světlušek a vlčat (děti od 6 do 11 let) se vztyčují jen prsty dva. U starších skautů tři prsty představují tři body skautského slibu a přitom palec překrývá malíček, což symbolizuje ochranu slabších silnějšími. Spojením palce a malíčku vzniká kruh, který znamená přátelství skautů a skautek celého světa.

Při setkání se skauti také zdraví podáním levé ruky se zaklesnutým malíčkem. Existují tři verze, jak tento pozdrav vznikl. První, protože levá ruka je blíž k srdci a zaklesnutí malíčku je důkazem propojení a přátelství. Druhá, protože si rytíři po soubojích podávali levou ruku, aby si mohli levou ruku podat, tak na znamení důvěry sundali štít. Třetí, nejvíce pravděpodobná, protože se tak mezi sebou zdravili afričtí bojovníci, podáním levé ruky dávali spolubojovníkům najevo, že jim plně důvěřují a že jsou členy stejné družiny.

Čeští skauti se slovně zdraví Nazdar!

Kontroverze[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Kontroverze a konflikty skautingu.

Morálka a náboženství[editovat | editovat zdroj]

Skautský slib a související morální zásady skautského zákona vycházejí z principů stanovených Zakladatelem (tedy Robertem Baden-Powellem):

Zpravidla 1. princip bývá nejjasněji vyjádřen ve skautském slibu (například jako služba Bohu a vlasti). Vyjádřit nějakým jasným způsobem všechny tři principy vyžaduje po všech svých členských organizacích WOSM[3] a v zásadě je tento požadavek i dodržován. V současné době mají s 1. principem určité potíže v silně sekularizovaných státech (Francie, Dánsko). Český skauting byl vždy výrazně nenáboženský. V současné České republice byl tak mezinárodní náboženský požadavek vyřešen na 5. sněmu v roce 1992 originálním způsobem, který byl WOSM i WAGGGS akceptován: Transcendentní skutečnost, vůči níž nesou skauti odpovědnost, je definovaná jako Nejvyšší Pravda a Láska, bez vazby na konkrétní víru či náboženství.

Limitem skautských zásad je v tomto ohledu jejich obecný charakter, který umožňuje velice individuální výklad i aplikaci.

Antisemitismus a nacionalismus[editovat | editovat zdroj]

Skauting bývá prezentován jako jedna z forem mezinárodního bratrství mezi lidmi bez ohledu na jejich rasu, národnost nebo barvu kůže. V historii skautingu však opakovaně docházelo k situacím, ve kterých tato idea skautingu dramaticky selhávala. Příčinou byl střet dvou protichůdných zásad: bratrství a národní identity. Zatímco v politicky klidných dobách dokázali skauti obě hodnoty kombinovat, v okamžicích národního či mezinárodního napětí, měli sklon podléhat nacionalismu a vypjatému politickému diskurzu.

Na přelomu třicátých a čtyřicátých let způsobila nejednoznačnost skautských ideálů rozkol mezi některými evropskými organizacemi. Velký počet skautských oddílů na Slovensku dobrovolně přešel do řad klerofašistické Hlinkovy mládeže. V nacistickém Německu se ze skautů stávaly oddíly Hitlerjugend. Polští skauti se zapojovali do pohraničních bojů proti Československu. Český Junák se okupačním úřadům snažil zalíbit tím, že začal pod vlivem narůstajícího antisemitismu ze skautských oddílů vylučovat chlapce a děvčata židovského původu.[4] Rudolf Plajner, jeden z vrcholných představitelů tuzemského Junáka, začal ostatním oddílovým vedoucím doporučovat ke čtení příručky Hitlerjugend.[5]

Pedofilní kauzy[editovat | editovat zdroj]

Steně jako jiným výchovným a náboženským organizacím, nevyhnuly se ani skautům pedofilní skandály. Jedním z nejznámějších tuzemských případů je zřejmě kauza, kdy vedoucí s přezdívkami Piškot a Meluzín z Ústí nad Labem postupně zneužili asi čtyři desítky dětí.[6][7] Své oběti přinutili k diskrétnosti výzvou, že jednou z hlavních zásad skauta je mlčení.[8] Známý je také případ skautského vedoucího a bývalého pražského policisty Stejskala.[9] Příznivci skautingu ale tvrdí, že za posledních 30 let nebylo v Junáku – českém skautu takových případů víc než pět.[zdroj?]

Diskriminace LGBTQ+ osob[editovat | editovat zdroj]

Některé skautské organizace, např. majoritní americká Boy Scouts of America (BSA), v minulosti neumožňovaly členství LGBT osob v souvislosti se svým náboženským zaměřením. Do ledna 2014 BSA neumožňovali členství "otevřeně se projevujícím" homosexuálům[10]; do července 2015 bylo těmto osobám zakázáno působit ve vedení organizace[11], byť jako pomáhající dobrovolníci[12]. V lednu 2017 začali BSA přijímat do svých řad transgender chlapce.[13][14]

Český skauting[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Český skauting.

Skauting v Česku funguje od roku 1912. V současnosti dominantní českou skautskou organizací je Junák – český skaut, z. s., s počtem členů překračujícím 60 tisíc a nadále rostoucím.[15] Je zakládající a jedinou českou členskou organizací WOSM, WAGGGS a ISGF. Jejím zakladatelem byl Antonín Benjamín Svojsík.

Vedle Junáka působí v Česku několik dalších skautských organizací, např. Svaz skautů a skautek České republiky[16].

Chronologický předhled českého skautingu[editovat | editovat zdroj]

 • 1911 A. B. Svojsík se v Anglii seznamuje se skautingem.
 • 1912 A. B. Svojsík vydal knihu Základy junáctví a uspořádal první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice.
 • 1914 Založen spolek Junák – český skaut.
 • 1915 Založen dívčí skauting. První tábor skautek.
 • 1938 Zemřel A. B. Svojsík.
 • 1939 Sjednoceny skautské organizace ve svazu Junák.[2]
 • 1940 Z některých junáckých oddílů jsou vylučováni chlapci a děvčata židovského původu.
 • 1940 Junák rozpuštěn nacisty.
 • 1945 Junák obnoven ihned při Pražském květnovém povstání.
 • 1948 Likvidace Junáka komunisty.
 • 1950 Oficiální zánik Junáka.
 • 1968 Junák obnoven.
 • 1970 Junák opět rozpuštěn komunisty.
 • 1989 Junák potřetí obnoven.
 • 1990 Chlapecký kmen Junáka přijat do WOSM, dívčí kmen Junáka opětovně získal status zakládajícího člena WAGGGS. Po rozpadu Československa WOSM požadoval nové přihlášení skautů z obou následovnických států do mezinárodního skautského hnutí, Junák tak byl opětovně přijat do WOSM v r. 1996, Slovenský skauting v r. 2000
 • 2014 Byl přejmenován na Junák – český skaut.

Současné skautské organizace v ČR[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Jiří Rejzek. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2004. ISBN 80-85927-85-3. S. 574. 
 2. a b LOM, Miloň; ŠEBEK, Jaroslav. Junácký sněm 1990. Mladá Boleslav: Soukromé nakladatelství Šebek - Pospíšil, 1990. ISBN 80-852-10-01-0. Kapitola Po skautských cestách. 
 3. WOSM Constitution and By-Laws [online]. World Scout Bureau, July 1983, April 2000 [cit. 2007-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-11-16. 
 4. KOL. Klub zvídavých dětí • Jaroslav Foglar a Protektorát. Praha: NZB, 2018. 412 s. ISBN 978-80-906755-6-8. S. 62–67. 
 5. KOL. Klub zvídavých dětí • Jaroslav Foglar a Protektorát. Praha: NZB, 2018. 412 s. ISBN 978-80-906755-6-8. S. 337. 
 6. Skautský pedofil popsal své praktiky s ledovým klidem, Deník.cz, 6. 6. 2015.
 7. Odstrašující video ukazuje, jak loví pedofilové,Novinky.cz, 2. 6. 2015.
 8. ‚Páchal jsem něco odporného.‘ Pomůže deviantovi zpověď na videu předčasně z vězení? Zneužil 39 dětí, Lidovky.cz, 19. 2. 2019.
 9. Bývalý policista dostal podmínku za zneužívání skautů, iHned.cz, 8. 12. 2006.
 10. NEWS, U. S. Boy Scouts: We're keeping policy banning gays. U.S. News [online]. [cit. 2019-06-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Mother Jones.com [online]. [cit. 2009-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2005-12-27. 
 12. Rutland Herold [online]. [cit. 2010-02-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-12-31. 
 13. Voice of Scouting [online]. 2017-01-31 [cit. 2019-06-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Američtí skauti začnou přijímat transsexuály, oči jim otevřel osmiletý chlapec - Seznam Zprávy. www.seznamzpravy.cz [online]. [cit. 2019-06-03]. Dostupné online. 
 15. Skautů a skautek už 12 let přibývá! 7 důvodů, proč zažívá skauting v Česku zlaté časy [online]. 25. 2. 2018 [cit. 2018-10-11]. Dostupné z: https://www.skaut.cz/60tisic/
 16. Svaz skautů a skautek České republiky - Kdo jsme. www.svazskautu.cz [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]