Přeskočit na obsah

Simeonův chvalozpěv

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Simeonův chvalozpěv či Simeonovo kantikum, nazývané také Nunc dimittis (Nyní propouštíš) podle prvních slov v latinském znění, je novozákonní chvalozpěv obsažený v Lukášově evangeliu (2.kapitola, 29. až 32. verš.). Simeon byl podle evangelia prorok neboli zbožný žid, kterému Duch svatý přislíbil, že nezemře, dokud nespatří Mesiáše. Simeon spatřil novorozeného Ježíše Krista v náručí jeho matky Marie, jak jej nesla doprovázena manželem Josefem poprvé do chrámu. Simeon poznal v Ježíškovi příchozího Mesiáše a zazpíval tento chvalozpěv. V katolické církvi je hlavní součástí kompletáře, v anglikánské církvi jde o součást večerní modlitby. V některých protestantských církvích se zpívá po přijetí eucharistie.

Řecký text

[editovat | editovat zdroj]

νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ·
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
φῶς εἰς αποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

Staroslověnský text

[editovat | editovat zdroj]

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром;
яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей,
свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля.

Latinský text

[editovat | editovat zdroj]

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.

Český překlad podle ČEP

[editovat | editovat zdroj]

Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,
podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení,
které jsi připravil přede všemi národy - světlo,
jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.

Obvyklý katolický překlad (podle breviáře)

[editovat | editovat zdroj]

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům,
a k slávě tvého izraelského lidu.

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]