Silniční správní úřad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Silniční správní úřad je správní úřad s působností ve věcech pozemních komunikací.

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

Silniční správní úřady[editovat | editovat zdroj]

V současné době v České republice vykonávají působnost silničního správního úřadu podle Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)

  • Ministerstvo dopravy ve věcech dálnic, dříve též ve věcech rychlostních silnic; rozhoduje též o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice I. třídy, o změně této kategorie nebo o zrušení silnice I. třídy; povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud přeprava přesahuje hranice jednoho kraje.
  • krajské úřady ve věcech silnic I. třídy, v minulosti s výjimkou rychlostních; ve vztahu k silnicím II. a III. třídy rozhoduje o jejich kategorizaci nebo zrušení a povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
  • obecní úřady ve věcech místních komunikací,

pokud zákon pro určité případy nestanoví, že tuto působnost v určitém směru vykonává jiný správní úřad. Například působnost speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace nevykonávají obecní úřady obcí 1. stupně, ale obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Těm také přísluší projednávání přestupků na všech kategoriích pozemních komunikací.

Zvláštností právní úpravy po jedné z novelizací, která veřejně přístupné účelové komunikace přiblížila veřejnoprávnímu režimu, je, že veřejně přístupné účelové komunikace spadají pod vyšší stupeň úřadu než místní komunikace, ač obecně jsou účelové komunikace považovány za „nižší“ kategorii než místní.

Silniční správní úřad vykonává zejména působnost podle Zákona o pozemních komunikacích (t. j. Silničního zákona).

Další související kompetence[editovat | editovat zdroj]

Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) svěřuje některé kompetence (například schvalování místní a přechodné úpravy provozu dopravními značkami a dopravními zařízeními) podobným úřadům a podle podobných kritérií, avšak neužívá přitom termínu „silniční správní úřad“. Rozhodování o místní a přechodné úpravě provozu na místních a účelových komunikacích však zákon nesvěřuje obecním úřadům obcí I. stupně, ale obcím s rozšířenou působností.

Podobně také působnost speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace a stavby na nich nevykonávají úřady obcí I. stupně, ale úřady obcí s rozšířenou působností nebo vyšší.

Související články[editovat | editovat zdroj]